בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

קידושין כח' ע"א: מידה כנגד מידה

צוות לב לדעת, 19/3/2014

מקצוע: תלמוד
נושא: מידה כנגד מידה קידושין כ"ח.

סוגיית המכנה שם לחבירו – הגמרא מביאה כמה כינויים ואת העונשים . המאירי מבאר את הקשר בין הכינוי לעונש.

 

הרב מנחם המאירי, בית הבחירה מסכת קידושין דף כח עמוד א

הקורא לחברו עבד יהא בנדוי. הוא קראו ארור, שנאמר: "ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו... ויהי כנען עבד למו" (בראשית ט, כה, כז) יהא בארור, כמו שאמרו: "ארור - בו נידוי, בו קללה" (שבועות לו ע"א).

ממזר סופג את הארבעים - מדבריהם, מפני שהוא מיחס למזדווגת עמו לאו של מלקות, שנאמר: "לא יבא ממזר בקהל ה' " (דברים כג, ג).

רשע יורד עמו עד לחייו – רוצה לומר לאומנותו, כדי שיעשה עמו מעשה רשע כמו שהוא אומר. וכמו שאמרו: היורד לאומנותו של חברו נקרא רשע (קידושין נט ע"א; סנהדרין פא ע"א). ויש מפרשין לחייו ממש. רוצה לומר שרשאי להכותו שזהו מעשה רשע כדכתיב: "ויאמר לרשע למה תכה רעך" (שמות ב, יג).

 

שאלות לעיון

איפה רואים עוד בתורה את עיקרון המידה כנגד מידה ? [ הצעות : עדים זוממים ,  "שֹׁפֵךְ דַּם הָאָדָם - בָּאָדָם דָּמוֹ יִשָּׁפֵך (בראשית ט' ו'),

שימו לב מה קורה פה , מישהו 'פלט' קללה, קרא לחברו עבד והעונש?  ישב בנידוי.  מישהו אחר צחק על חברו " יא ממזר"- מה עונשו ?  ארבעים מלקות! במציאות  של ימינו זה לא ייאמן. זה רק מראה לנו לאילו  נורמות  של נקיות ונעימות חברתית התורה חותרת!

איך העיקרון של מידה כנגד מידה משתלב עם האיסור " לא תיקום ולא תיטור "?

במקרה של המכנה שם לחבירו , למה התירה לך התורה להשתמש באותו הנשק שהחבר הפעיל כנגדך ?

 

הצעה לפעילות

שלב ראשון : מציגים את המקרים הבאים [ ניתן בע"פ ניתן בכרטיסיות ]  ושואלים את התלמידים מהו העונש הראוי לאותו אדם .

בשלב השני נבקש מכל אחד להסביר למה בחר דוקא בעונש הזה ?

להסבר הרעיון של "מידה כנגד מידה " נביא את דברי הרב  משה גרילק: "זו תכונתה של "מידה כנגד מידה" הפועלת בעולם. אין רצונה להעניש. מטרתה לחנך, להבהיר לאדם באמצעות ההתנסות האישית, מה גרם במעשיו. היא יוצרת למענו סיטואציה שבה יחווה אותה חוויה מרירה שהנחיל לחברו. כך יקלוט ויבין את עומק העוול שגרם. כך יגיע לחרטת אמת גם על הסטייה המוסרית הקטנה ביותר."

בשלב שלישי ננסה לראות האם יש בדברים רצון למידה כנגד מידה  ,ונדון האם המטרה של העונש היא להכאיב לשני ? לחנך אותו ? להשיב לו כגמולו?

  

 

תשומת לב

 

להרחבה

כדאי לבקש מהתלמידים מקרים בתורה בהם רואים את עיקרון המידה כנגד מידה [ יש בתנ"ך המון – נזכיר רק את המן שנתלה , את צוואת דוד , עונש אדם הראשון ועוד ועוד . ]

באבות ב' משנה ו'  "אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים. אמר לה: עַל דַּאֲטֵפְתְּ אַטְפוּךְ, וְסוֹף מְטִיפַיִךְ יְטוּפוּ" עיין בפירוש המשניות לרמב"ם במדבר על עיקרון דומה  .

 

 


תגיות: חברות