בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

עמלק - לשבת זכור

צוות לב לדעת, 20/2/2012

מקצוע: מעגל השנה
נושא: עמלק - לשבת זכור

רקע:

שיעור זה הינו שיעור לקראת שבת זכור ומטרתו להבין את שורשו ומהותו של עמלק ומהי המשמעות של הציווי הכפול (והפראדוקסלי) של זכירת מעשי עמלק ומחיית זכר עמלק.

מצורף דף הלימוד

מהלך השיעור:

א.      נקרא בקריאה איטית את הפסוקים הקשורים לעמלק בתורה- בספר שמות (מלחמת עמלק) ובספר דברים (מצות מחיית עמלק) לאחר הקריאה נבקש מן התלמידים לציין ולהעלות דברים ששמו לב אליהם תוך כדי קריאה- הבנה חדשה בפסוקים, מילה ששמו לב אליה לראשונה וכד'. נכוון את התלמידים לאמירות "טריות" וחדשות ולא לאמירות הידועות להם משכבר הימים.

ב.       נכתוב על הלוח את המילים "אשר קרך בדרך" ונשאל את התלמידים כיצד  לדעתם יש להבין ביטוי זה?

ג.        נלמד יחד את פירוש רש"י המציע שלוש אפשרויות שונות לפירוש הביטוי: מלשון מקרה, מלשון טומאת קרי או מלשון קור. ננסה לעמוד על כל אחת מן המשמעויות. לשון מקרה ניתן להסביר שעמלק פגש את ישראל במקרה, אך בדרך כלל ההסבר העמוק יותר לביטוי זה הוא שעמלק הכניס בעם ישראל תודעה של מקריות, גרם להם להטיל ספק באמונתם. ועל כך דרשו: עמלק= בגימטריא ספק. הדגשה נוספת של עניין זה מצויה במקור המצוטט מהפסיקתא זוטרתא בה מופיע מדרש שם המקום רפידים- מלשון רפיון, חולשה. גם המן שהוא מזרע עמלק "הפיל פור הוא הגורל" – ביטוי לתפיסת המציאות כמקרית, שרירותית ולא כמציאות של השגחה אלוקית.

ד.       כנגד הספק שמסמל עמלק בולט הביטוי במקור מספר שמות "ויהי ידיו אמונה" נשאל את התלמידים מה לדעתם מבטא ביטוי זה, ומה מסמלת הרמת הידיים של משה. כדאי להראות להם את התמונה המצורפת  ולדון בשאלה זו תוך התבוננות בתמונה.

"המלחמה בעמלק" - פרט מתוך פסל של בנו אלקן משנת 1956

התמונה מועתקת מויקיפדיה. כל הזכויות שמורות לתמר הירדני

 

ה.      נחזור לדברי רש"י ונשאל את התלמידים כיצד לדעתם יש להבין את האפשרות השלישית שמציע רש"י להבנת הביטוי "קרך"- לשון קור?

ו.        נלמד (אפשר בחברותות) את שני המקורות מתוך הספרים 'עבודת ישראל' וה'מאור ושמש' המסבירים כל אחד מהם באופן שונה את הקרירות שהכניס עמלק בלב ישראל (ע"פ העבודת ישראל עמלק הכניס בו קרירות בעבודת ה', חוסר התלהבות, חוסר התרגשות, ציניות. וע"פ המאור ושמש עמלק הכניס בנו קרירות היחסיים הבין אישיים, ביחס שבין אדם לחברו. )

ז.        ע"פ הנקודה האחרונה, שבת זכור יכולה להיות הזדמנות לתיקון הקרירות העמלקית. ניתן לתלמידים דף עם ציורים (מצורף), שכל אחד מהם מבטא תחום מסויים בעבודת ה' שלנו, ונבקש מכל אחד לבחור לעצמו נקודה אחת בה הוא יכול להוסיף התלהבות, להוסיף חמימות. נציע למי שמעוניין בכך לשתף במחשבותיו.

ח.      לסיום השיעור ניתן להשמיע / ללמד את התלמידים את שירו של הרב שלום ארוש "עמלק תסתלק" 

 

 

 

 


תגיות: אמונה