בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

בראשית פרק ב'- בריאת האישה

רעות ברוש, 14/12/2012

מקצוע: תנ"ך
נושא: בראשית

בריאת האישה בראשית ב' י"ח- כ"ד

 

תלמוד בבלי מסכת קידושין דף ב עמוד ב

ר"ש אומר מפני מה אמרה תורה (דברים כב) 'כי יקח איש אשה' ולא כתב 'כי תלקח אשה לאיש'? מפני שדרכו של איש לחזר על אשה ואין דרכה של אשה לחזר על איש משל לאדם שאבדה לו אבידה מי חוזר על מי בעל אבידה מחזר על אבידתו

 

 

שד"ל: (שמואל דוד לוצאטו)

"אין הכוונה לומר שהא-ל נמלך במחשבתו-אלא המכוון הוא להעיר אותנו על יקרת הזיווג ולהודיע כי לא טוב היות האדם לבדו, ולפיכך רצה הקב"ה, שיהיה האדם שרוי שעה אחת בלא אשה, ואחר כך הזמינה לו, כדי שתהיה חביבה עליו, אחר שהרגיש כי בזולתה היה חסר".

 

 

רש"ר הירש לבראשית פרק ב', פסוק י"ח:

בריאת האישה- כבריאת האדם בשעתו: כדרך שהעולם המתין וציפה להשלמתו, עד שה' הודיעו על נזר הבריאה, כן הדבר גם כאן, בבריאת האישה. הנה האדם כבר נברא, מסביבו פרח גן עדן ביופיו ואף על פי כן לא אמר ה' "כי טוב". אין הוא אומר: 'לא טוב לאדם היותו לבדו' אלא : "לא טוב היות האדם לבדו": כל עוד האדם לבדו, עדיין העולם שרוי בלא טוב. תכלית השלמות, שהארץ תשיג בזכותו, לא תושג בשלמות, כל עוד הוא לבדו. השלמת הטוב היא האשה ולא האיש; ורק משנבראה האשה הושלם הטוב-לאדם וליקום כולו. וכך הורו רבותינו: אין אדם נקרא 'אדם' אלא בזכות אשתו; ורק שניהם כאחד קרויים 'אדם'". התפקיד הוא רב מכוחו של אחד ויש צורך לחלקו לשניים.

 


תגיות: זוגיות, נישואין