בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

איוב פרק ו - תשובת איוב לאליפז

מרים בלומנטל, 20/11/2012

מקצוע: תנ"ך
נושא: איוב

 תשובת איוב לאליפז (חלק א')

קראי פרק ו' וזהי את שני החלקים.

         זהי והסבירי את המשלים והדימויים בדף העבודה שלפנייך. מה המסר של כל אחד מהם?