בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

איוב פרק ח' - נאום בלדד

מרים בלומנטל, 20/11/2012

מקצוע: תנ"ך איוב

צדיק ורשע- למה הדבר דומה?

 

רשע: י"א- ט"ו:

צדיק: ט"ז-י"ט:

 

 
  • במה תלוי הגומא? (י"א)
  • מה "כח העמידה שלו"? (פס' י"ב)
  • למה מדומה ביתו של הרשע? (פס' י"ד- ט"ו)

והמסר:

  • מהי הצלחת הרשע?
  • מה יקרה לרשע בשעת משבר?

 

 

  • מה ההבדל העיקרי בין העץ לגומא?

 

 

והמסר:

  • מה כוחו של הצדיק?
  • מה יקרה לו בשעת משבר?