בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

קהלת פרק יא

מרים בלומנטל, 20/11/2012

מקצוע: תנ"ך
נושא: כתובים, קהלת

מהלך השיעור:

  1. דף עבודה

2. אנשים פונים אל קהלת בבקשת עיצה:


מכתבי יעוץ- לענות ע"פ  פתגם שבוחרים, ולהסביר לשולח.

 

3. מה הקו המקשר בין הפתגמים?

4. מה הקשר בין הפתגמים למה שראינו עד עכשיו בקהלת?