בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

קהלת פרק א

מרים בלומנטל, 20/11/2012

מקצוע: תנ"ך
נושא: כתובים, קהלת

קוהלת א/ א-יא

א-ג כותרת, נשאיר אותה בנתיים בצד.

אחת הבנות מכתיבה פעלים על הלוח. מהי התחושה? תנועה, התקדמות.

יש תנועה אבל היא מעגלית. אין התקדמות. פעלי התנועה מחדדים את המסר שיש כאן אשליה אופטית.

פס' ח': אולי רק הדברים שציינת לא מתקדמים ולא משתנים ושאר העולם כן?

פס' ט: גם אם הטבע ללא שינוי, אולי החיים האנושיים הם דינמיים ומתפתחים?

פס' י-יא: אבל יש גילויים חדשים, המצאות חדשות....

פסוקים חשובים: כאשר יש תקבולת... משלי כא/ו הבל= אד, זכריה י/ב, הבל= שוא, ישעיה נז'/יג הבל= רוח, משלי לא/ל הבל =שקר

איזו שאלה זו? איפה מוצאים לה תשובה?

יג(מסקנה) ידA (הסבר) ידB (מצד שני....) טו (חוזר בו מקביעתו) טז (נימוק)

יז- כג: מהי מרגיש קהלת?

למה?

עוד על הייאוש: שירים וקטעים: להקביל לקהלת: מה מקור הייאוש? החיפוש? חוסר החיפוש? אידיאלים? עשייה?