בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

מעמדו של ספר קהלת

מרים בלומנטל, 20/11/2012

מקצוע: תנ"ך
נושא: כתובים, קהלת

 

 

-- סודי ביותר--

אל: איש הכנסת הגדולה

רגע לפני שסוגרים את התנ"ך, ישיבת חירום בשאלת צירופם של מספר מגילות. מצ"ב חומר לעיון. אנא הפעל שיקול דעת.

נפגשים ביום ה' בשבת במקום הקבוע.

להעביר את הקשר לפי הסדר עד שמעון הצדיק.

יברכך ה'!

 

 

 

 

נתכנסנו כאן היום כדי לדון בשאלת צירופו של קהלת לתנ"ך. בוא נעצור לרגע ונחשוב – במבט לאחור, כמי שכבר מכיר את הספרים שנבחרו להיות "ספר הספרים הנצחי", מהם הקריטריונים לבחירה?

(תשובות אפשריות: ערכים, מוסר, רוח הקודש, מצוות, היסטוריה של העם, מידות הקב"ה, נבואה, תפילה, דוגמא אישית.....)

 

מה קורה עם ספר קהלת??

נעיין במקורות ונגלה את התלבטות החכמים:

מקורות לשאלת מעמדו של ספר קהלת:

 

ידיים ג',ה:

...כל כתבי הקודש מטמאין את הידיים . שיר השירים וקהלת מטמאין את הידיים.

ר' יהודה אומר : שיר השירים מטמא את הידיים וקהלת  מחלוקת.

ר' יוסי אומר: קהלת אינה מטמא את הידיים ושיר השירים מחלוקת.

ר' שמעון אומר : קהלת מקלי בית שמאי ומחומרי בית הלל.

אמר רבי שמעון בן עזאי: מקבל אני מפי שבעים ושנים זקן ביום שהושיבו את ר' אלעזר בן עזריה בישיבה, ששיר השירים וקהלת מטמאין את הידיים.

אמר רבי עקיבא: חס ושלום לא נחלק אדם מישראל על שיר השירים שלא יטמא את הידיים שאין כל העולם כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל. שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. ואם נחלקו לא נחלקו אלא על קהלת.

אמר ר' יוחנן בן יהושע בן חמיו של ר' עקיבא : כדברי בן עזאי כן נחלקו וכן גמרו."

 

תוספתא , ידיים ב',י"ד:

" ר' שמעון בן מנסיא אומר: שיר השירים מטמא את הידיים מפני שנאמרה ברוח הקודש. קהלת אינה מטמאת את הידיים מפני שהיא מחכמת שלמה."

 

שבת ל עב:

אמר רב יהודה בריה דרב שמואל:..בקשו חכמים לגנוז את ספר קהלת מפני שדבריו סותרים זה את זה. ומפני מה לא גנזוהו ? מפני שתחילתו בדברי תורה וסופו בדברי תורה"

 

פסיקתא דרב כהנא (מהדורת בובר דף סח ב ) :

"...(בשם האמורא רבי בנימין בן יפת): בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת לפי שמצאו בו דברים שהם מטים לצד מינות."

 

אבות דרבי נתן א,ד:

"...בראשונה היו אומרים משלי שיר השירים וקהלת גנוזים היו, שהם היו אומרים משלות ואינם מן הכתובים ועמדו וגנזו אותם. עד שבאו אנשי כנסת הגדולה ופרשו אותם..."

 

בעקבות המקורות - נק' למחשבה: 

אתן כבר מכירות את קהלת- מה דעתכן- להכניס או לגנוז? ללמוד בתיכון או להתעלם?

מה המשמעות של ספר כמו קהלת בתנ"ך שלנו?.

מה זה "תחילתו בדברי תורה וסופו בדברי תורה"?

·

מי כתב את קהלת?

מדרש קהלת: נאמר בהקהל.

השבעים: המדבר בקהל.

רש"י, ראב"ע: קיהל דעות הרבה.