בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

אהבה התלויה בדבר

רעות ברוש, 2/11/2012

מקצוע: תורת חיים
נושא: אהבה התלויה בדבר

מהלך השיעור:

א.      קריאת המשנה ממסכת אבות ולימוד פתוח- שיקוף- מה כתוב כאן? מחשבות על המשנה. מהו הדבר? מהי אהבה שלא בטלה? העלה הרבה סיפורים ומחשבות...

ב.      הברטנורא- מפרש לא כפשט- כל אהבה תלויה בדבר השאלה היא אם הוא דבר בטל או דבר קיים, וזה מה שייקבע את אופייה של האהבה.

ג.       חלוקה לשתי קבוצות- קבוצה אחת לומדה את הסיפור של אמנון ותמר והשניה את דוד ויהונתן- כל קבוצה שיתפה מה היו התובנות של מהלימוד, למה שמו לב בפסוקים, מה האופי של כל אחת מהאהבות המתוארות, מה גרם לאהבת אמנון לתמר להפוך לשנאה לאחר האונס שלה? (על נושא זה קראנו גם מתוך אומנות האהבה עמ' 52.

ד.      יצירה- כל אחת חושבת על קשרים שיש לה, חברויות, אהבות, ומנסה לראות מהו ה"דבר" שקושר אותה לאדם זה או אחר והאם הוא דבר בטל או קיים? האם מתחת לדבר הראשון שעולה יש עוד דבר? עמוק יותר, או פשוט יותר? את אותו "דבר" יוצרים כדימוי ע"י החומרים השונים- בציור.

ה.      סבב של ה"דברים" השונים שמהווים בסיס לאהבה שלנו...

ו.        לסיום- הקטע מתוך האדם מחפש משמעות שמהווה דוגמא מדהימה לאהבה שמתעלה מעל זמן ומקום ואפילו מעל החיים ומהווה כוח רוחני עצום לקיום. 

 

דף מקורות ללימוד


תגיות: חברות, אהבה