בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

שידוכין - פרק ד'

צוות לב לדעת, 23/10/2012

מקצוע: תושב"ע
נושא: שידוכין - פרק ד'

שיעור זה שיעור זה הינו שיעור פותח לפרק הרביעי ביחידה בתהליך ההופך איש ואשה להיות זוג נשוי כדת משה וישראל. כמו כל עולם המצוות שלנו, גם הדרך להינשא עמוסה בפרטים ודיוקים הלכתיים, אך מאחורי כל אלו מתחבאת משמעות ועומק שהלכה יוצרת ומבטאת

 

רקע

במהלך הפרק נבקש להכיר לבנות את העקרונות ההלכתיים של מעשה הנישואין ולהעמיק יחד איתם במשמעויות ובמבט של התורה שמשתקף מבעד לעקרונות אלו על חיי הנישואין. 

 

 

מקורות

 

1. תלמוד בבלי מסכת קידושין דף מא עמוד א

אמר רב יהודה אמר רב: אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנה, שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו, ורחמנא אמר: "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא יט, יח).

 

2. תלמוד בבלי מסכת קידושין דף יב עמוד ב

רב מנגיד על דמקדש בשוקא, ועל דמקדש בביאה, ועל דמקדש בלא שידוכי.

[תרגום: רב היה מלקה את המקדש בשוק, ואת המקדש בביאה, ואת המקדש בלא שידוכין]

 

3. רמב"ם הלכות אישות ג, כב

המקדש בלא שידוך או המקדש בשוק אע"פ שקידושיו קידושין גמורין, מכין אותו מכת מרדות כדי שלא יהא דבר זה הרגל לזנות וידמה לקדשה שהיתה קודם מתן תורה.

 

שאלות לעיון

 

 

הצעה למהלך שיעור

 

א. שאלה: שיעור זה פותח את הפרק שיבקש להפגיש את הבנות עם כל השלבים בתהליך בניית בית על פי ההלכה. כפתיח לשיעור אנחנו מציעים לבקש מהבנות לזרוק לחלל האוויר מושגים שהן מכירות כשלבים הלכתיים ביצירת קשר זוגי. כדי לאסוף באופן ראשוני את הידע המצוי כבר בכיתה עוד לפני שהתחלנו ללמוד את הפרק, נכתוב על הלוח את המושגים שהבנות אומרות. אפשר לבקש מהבנות להגדיר את המושגים שאמרו או לחילופין לסדר את השלבים שהוצעו לפי הסדר ולהגדיר את התפקיד של כל אחד מהשלבים. נסכם בכך שהשיעורים הקרובים יעסקו בניסיון לעשות סדר בהגדרה ובהבנה של האופן בו ההלכה משרטטת את השבלים בבניית בית כדת משה וישראל.

ב. צפייה בסרט: את הסרט "כנר על הגג" מן הסתם רוב הבנות מכירות. סרט זה עוסק בשינויים שונים שעוברת החברה היהודית בעקבות המודרנה ובדילמות ובהתמודדויות ששינויים אלו מעמידים את החברה היהודית. אחת הנקודות המשמעותיות שעוברות שינוי ושבהן עוסק הסרט היא האופן בו איש ואשה מכירים זה את זה ובוחרים להתחתן. נצפה עם הבנות בחלק קצר מהסרט בו ביתו הבכורה של גיבור הסרט: טוביה החולב מודיעה לאביה שהיא לא רוצה להינשא לקצב הזקן שהאבא תקע איתו כף לשידוכין, אלא עם מוטל, חייט עני שהיא אוהבת.

קישור לקטע זה בסרט מתוך האתר "יוטיוב"

(תוכלי למצוא את הקטע גם באופן הבא: בתוך האתר "יוטיוב" עלייך לכתוב בשורת החיפוש:  Fiddler on the roof part 7. הקטע הרלוונטי מתחיל בערך בדקה 6:00 של סרטון זה, וממשיך בתחילת הסרטון הבא שנקרא:  Fiddler on the roof part 8).  הבנות יתבקשו לחשוב תוך כדי הצפייה בסרט בשאלת המחירים והרווחים שבשיטות ההיכרות השונות בין בני זוג המוצגות בקטע.  לחילופין ניתן להקריא את הטקסט עצמו, הנמצא בקישור הבא

ג. דיון: לאחר הצפייה בסרט נשאל את הבנות מה הן הדרכים בהן איש ואשה מכירים זה את זה ומה היתרונות והחסרונות שכל דרך מביאה עמה. חשוב לפתוח את הבנות גם למחירים שיש בדרך המודרנית: בעיית הרווקות שכמעט ולא היתה קיימת בדרכים הישנות, המקום שתופס המראה החיצוני והסטיגמה בתוך ההחלטה האם להמשיך ולהיפגש, מה המקום של שדכניות וכו'.. דיון זה יכול לפתוח גם באופן כללי יותר את שאלת מהות הנישואין: מה מקום האהבה בתוך קשר? מה המשקל שיש לתת לדעת ההורים ולייחוס המשפחתי בתוך קשר?

ד. לימוד:  לאחר שהדיון פתח את השאלה האקטואלית של האופן בו זוג בוחר להינשא, נבקש בשלב זה לבחון את המקורות שעוסקים בעניין זה. נשאל את הבנות מה הן מכירות שיש להלכה לומר על שידוכין? נלמד עם הבנות את דברי רב במסכת קידושין. מקור זה מציב בראש ובראשונה את העובדה שגם ההלכה רואה ברצון של בני הזוג להינשא זה לזה שלב קריטי בנישואין וממילא גם באהבה וברגש של בני הזוג מקום בעל משקל משמעותי (מה שפעמים רבות לא מובן מאליו לבנות..). מעבר לכך המקור פותח את השאלה מה הכוונה: "עד שיראנה"? האם מדובר על ראייה חיצונית של מראה או על ראייה פנימית של תכונות? נקודה זו יכולה לפתוח דיון עקרוני בשאלת היחס אל החוץ ואל הפנים בבחירה להינשא וגם את השאלה האם במפגש שלפני הנישואין צריך לספר ולשתף בכל מטמני הנפש ובכל ההיסטוריה האישית או שאפשר להשאיר סודות..

ה. תרגיל כתיבה: נבקש מהבנות לכתוב לעצמן מכתב מה מתוך עולמן חשוב שבן זוגן לעתיד יכיר לפני שהם יחליטו להתחתן? מה הוא "עד שיראנה" שמצוי בתוכן? ננחה את הבנות לחשוב על נקודות בעולמן הפנימי: תכונות, התנהגויות, דברים שחוו, התמודדויות, קשיים וכו' שרק מפגש עמוק וראייה פנימית יכולים להפגיש ולהוציא אותם החוצה ושיכולים להיות בעלי משמעות לחיים משותפים לאחר חתונה. בכיתות שהמשימה הפתוחה תהיה מורכבת מידי, ניתן למקד את הבנות יותר ולבקש שיכתבו שלוש נקודות כאלה.

ו. לימוד בחברותות: ניתן לבנות ללמוד את דברי רב הנוספים מתוך מסכת קידושין ונבקש מהן לחשוב בחברותות על המכנה המשותף של שלוש ההנחיות של רב במימרא הנלמדת. 

ז. אסיף:  נאסוף את המחשבות של הבנות על דברי רב ונסכם את השיעור: דבריו של רב בשני המקומות שפגשנו במהלך השיעור מציבים את החשיבות של הקשר והמשמעות של הבחירה להינשא זה לזה מתוך רגש וכבוד ורצון הדדי. לעיתים נראה לנו כאילו ההלכה לא נותנת מקום לרגשות אלו בבחירה להינשא והמודרנה היא זו שחידשה את המשמעות של אהבה בתוך קשר זוגי. כמובן שהעולם המודרני פיתח והעמיק הרבה את משמעותו של מוסד הנישואין, אך כבר ההלכה מציבה את הצורך בכבוד ובקשר וברצון שצריכים ללוות ולעמוד בתשתית החלטה זו.  לסיכום נראה את דברי הרמב"ם שמסביר באופן דומה את משמעות ההוראה של רב בגמרא. מעבר לרעיונות המהותיים שנושא זה מעלה ביחס לבניית קשר, כדאי לסגור בסוף את השיעור את התרגום המעשי של ההוראות הללו לימינו: לוודא שהבנות מבינות מה הם אירוסין כיום? האם יש מקבילה לתנאים? האם מישהי מכירה זוג שחתם על תנאים? האם מישהי מכירה זוג שביטל אירוסין? וכו'.

 

תשומת לב

 נושא השידוכין הוא נושא חם שיכול להעסיק ולהטריד כבר את התלמידות הצעירות שלנו. בדרך כלל ההבנה היושבת אצל העולם היא שבהלכה אין דרישה להיכרות לפני החתונה והמסורת קובעת שההורים הם אלו שסוגרים את העניין (כפי שמוצג לדוגמא בסרט "כנר על הגג") אחת מהמטרות של שיעור זה היא לנפץ את הסטיגמה הזו ולראות שגם להלכה יש מה לומר על הצורך והרצון שבני הזוג יכירו וירצו זה בזה לפני ההחלטה להינשא (אם כי כמובן שחלו שינויים משמעותיים גם בנקודה זו מתקופת חז"ל לעולם שלנו).

 


תגיות: זוגיות, נישואין