בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

ישעיהו פרקים ל - לא

מרים בלומנטל, 22/9/2012

מקצוע: תנ"ך
נושא: נביאים, ישעיהו

בשיעור זה נלמד על מצב היסטורי של התנגשות בין ההחלטה לבטוח באדם לבין העיקרון של ביטחון בה'.

  1. תוכניות המשלחת
  2. התנגדות ישעיהו למשלחת
  3. נימוקים להתנגדות
  4. עמדת ישעיהו
  5. עונש על שליחת המשלחת

 

ביאורי מילים:

ספות- להוסיף

מעוז- מבצר

רהב- גאוה

שבת- בטלה

 

דימויים:

(פרצה בחומה

כד נשבר לרסיסים)

תורן בגבעה

 

 

תוספת לביאורי מילים (ולדימויים)

נבל- חפץ שביר

כתות- מפורר

יקוד- מדורה

גב- חור קטן שנקוים בו מים

חלוקה לפסקאות:

פרק ל:

א-י"ח: תוכחה לישראל על הפניה לעזרת מצרים

י"ט- כ"ו: נחמה לישראל

כ"ז- ל"ג: מפלת אשור

פרק ל"א:

א-ג: תוכחה על הפניה למצרים

ד-ט: הצלת ירושלים ומפולת אשור.