בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

ראי אנחנו שניים מספרים - יהודה עמיחי

מירב ראובינוף, 18/9/2012

מקצוע: ספרות, שירה מודרנית
נושא: זוגיות ואהבה

שיעורי ספרות באתר לב לדעת  נכתבו על ידי מורים ומדריכים מנוסים ועיקרם הם הצעות הפנמה והשראה. על כל מורה להפעיל שיקול דעת לגבי הוראת התכנים. מאמרים מוסמכים לתכני הבגרות מופיעים רק באתר הרשמי של מפמ"ר ספרות בחמ"ד ד"ר טלי יניב

 

 

א. נבקש מהתלמידות להגיד מושגים במתמטיקה ונכתוב אותם על הלוח. יעלו מושגים רבים כגון: חיבור, חיסור, כפל, חילוק, פונקציה, ישר, זווית, וכו' וכו'.

ב. נבקש מכל תלמידה לכתוב שיר אהבה ולהשתמש במושגים המתמטיים. (אני מניחה שיעלו רעיונות מעניינים מאוד של התלמידות)

ג. מי שרוצה תקריא את השיר שלה, תינתן אפשרות לחברותיה להגיב.

ד. המורה תקריא את השיר של יהודה עמיחי "ראי אנחנו שניים מספרים" :

 

ראי אנחנו שניים מספרים / יהודה עמיחי.

ראי, אנחנו שניים מספרים,
עומדים יחדו ומתחברים

או מתחסרים, כי סוף-סוף הסימן
משתנה מזמן לזמן.

היה קשה כל-כך עד שהגענו
לעמוד יחדו, וגם ידענו

כפלים של אושר, גם שברים
כאשר יקרה למספרים.

גם עתה, תחתנו, העולם קו שבר -
אל תראי, הביטי איך מעבר

לאותו הקו פרח לנו עכשיו
המכנה המשותף.

 

יהודה עמיחי העמיד במרכז שירו מטאפורה מקורית של מספרים,  ויצר בעזרתם מצבים מיוחדים ומעניינים של זוגיות. המטאפורה היא לב השיר ובעזרת הכתיבה היצירתית בפתיחת השיעור, הייתה לתלמידות הזדמנות לחוש זאת מקרוב.

המורה תבקש מהתלמידות לבחור שורה בשיר שיש בה תיאור של מצב זוגי שהיא רוצה להסביר אותה ולתת לה דוגמא מהחיים. (הדוגמא לא חייבת כמובן להיות מחייה הפרטיים).

יעלו דוגמאות שונות כגון: חיבור מיוחד בין בני הזוג, משברים, אושר רב וכו'. כך ילמד בעצם תוכן השיר בדרך של הפנמה.

המורה תשאל: האם לדעתכן מבנה השיר תואם את תוכנו?

כאן תוכלנה התלמידות להגיע למסקנה שהשיר בנוי מבתים משתי שורות צמודות, חורזות זו לזו, ממש זוג מושלם.

המורה תשאל: מה לדעתכן משמעות סיום השיר? הוכיחו את דעתכן.

 

יש כאן שתי אפשרויות:

1.      "פרח לנו עכשיו המכנה המשותף" – פרח מלשון פריחה, יש ביניהם מכנה משותף והם יחיו באושר.

2.      העולם מתחתם קו שבר, כלומר הם במשבר זוגיות, והמכנה המשותף פרח, עף, ונעלם.

(הביטוי אל תיראי מחזק את הדעה הראשונה שהיא אופטימית יותר).

 

לסיום, המורה תבקש להשוות את השיר לשיר הבא:

 

שיר אושר / רוני סומק

 

אנחנו מֻנָּחים על העוגה             

                                

כמו בֻּבוֹת חתן כלה

גם אם תבוא הסכין

ננסה להִשָּאֵר בְּאותה הפרוסה

 

גם כאן יש ניסיון לעבור יחד את המשברים בחיים, אך כאן הם כבר מונחים יחד בתחילת השיר, וכן הדימוי לבובות הופך אותם לפסיביים יותר, ואילו בשירו של עמיחי, "היה קשה כל כך עד שהגענו לעמוד יחדיו...".

בשירו של סומק המשברים מתבטאים במטאפורה של הסכין, ואילו אצל עמיחי  "מתחסרים", "גם שברים", "תחתנו העולם קו שבר".  

פרוסת העוגה, מתוך עוגת חתן וכלה, מטאפורה מקורית מאוד, של רוני סומק שווה בעצם במשמעותה ל"מכנה המשותף", במטאפורת המספרים של עמיחי.

אפשר גם להתייחס לשמות השירים ולמשמעותם, וכן לנמענת שבשני השירים היא כנראה האהובה.                                                           

 


תגיות: אהבה, זוגיות