בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

היחס ליצר- פרק ב'

אלי שיינפלד, 6/8/2012

מקצוע: תושב"ע
נושא: היחס ליצר- פרק ב'

מערך של 4 שיעורים מלווה לפרק יצר ויצירה שביחידת הבגרות

 

        ארבעה שיעורים

 

שיעור ראשון  - שיקום היחס הראוי ביחס ליצרים בכלל ובפרט היחס ליצר המין. בניגוד למחשבה כי היצרים בכלל ויצר המין בפרט הם שליליים ולכן יש לברוח מהם, ננסה להראות את יקרת היצרים. נבין שהם טובים עד מאוד ולכן אדרבה  יש צורך לדעת כיצד להשתמש עמם כראוי.

שיעור שני - לא נסתפק בשיקום היחס ליצר אלא גם נבין מדוע יצר המין הוא היצר החזק ביותר וממילא מדוע יש להתייחס אליו בצורה המכובדת והזהירה ביותר.

(בהתאם להתפתחות ולזרימת השיעור ניתן לצרף את השיעור הראשון ואת השיעור השני לאחד)

 

שיעור שלישי - שיעור משלים למהלך זה  נדבר על הגבורה והאיפוק כערך חשוב שיש להכירו ולהפנימו כשלב מרכזי בשלבי ההתמודדות הנכונה והשימוש ביצר.

שיעור רביעי  - נעסוק בייאוש וההתמודדות עימו

 

קהל יעד: כיתות י"א י"ב

 

מטרת השיעור הראשון  

שיקום היחס הראוי ביחס ליצרים בכלל ובפרט היחס ליצר המין. בניגוד למחשבה כי היצרים בכלל ויצר המין בפרט הם שליליים ולכן יש לברוח מהם, ננסה להראות את יקרת היצרים. נבין שהם טובים עד מאוד ולכן אדרבה  יש צורך לדעת כיצד להשתמש עמם כראוי.

 

מהלך השיעור הראשון:

 

ההבנה שיצרים הם ברכה גדולה לאדם ולעולם

1. פתיחה: נחלק דפים ונבקש מכל אחד שיכתוב על הדף מהן האסוציאציות שעולות לו מהמילה "יצר" או "יצר המין". לא נשתמש כרגע בדפים אלו אבל נשאל את כלל בכיתה שאלה פתוחה  "מה הרגשתם בעת כתיבת המשימה" –  (בלי קשר כרגע לתוכן הנכתב.)

 

2. נעיין במקור הראשון, נלמד אותו ביחד ונציף שאלות.

 

קידושין ל', ע"ב

תנא דבי רבי ישמעאל: אם פגע בך מנוול זה (=יצר הרע) משכהו לבית המדרש אם אבן הוא נימוח, אם ברזל הוא מתפוצץ. אם אבן הוא נימוח דכתיב הוי כל צמא לכו למים וכתיב אבנים שחקו מים אם ברזל הוא מתפוצץ דכתיב הלא כה דברי כאש נאם ה' וכפטיש יפוצץ סלע

 

 

נעיין במקור הבא בדברי ר' צדוק  וננסה לענות על שאלות אלו.

 

צדקת הצדיק, אות מ"ז

כל הכוחות הנטועות בכל נפש מישראל אין לחשוב שהוא רע גמור ושצריך להיות הופכו כי אין לך שום מידה וכוח שאין בה צד טוב גם כן. רק צריך שישתמש בה כפי רצון ה' יתברך ואם אינו כפי רצון ה' יתברך גם המידות הטובות- רעות, על דרך שאמרו ז"ל טוב מאוד זה יצר הרע

 

3. נסכם כי יצרים הם כוחות של יצירה, שימוש נכון ביצרים יכולים להביא את האדם ואת העולם למקומות גבוהים ביותר. בלעדיהם אין חיים. (בהקשר זה ניתן להביא את המקור על ביטול יצר העריות ואת החידלון שבעקבותיו, ניתן גם להביא את המדרש כי לולי יצר הרע אדם לא בנה בית לא נשא אישה וכו' וכו

 

להרחבה

רש"ר הירש על בראשית ד,ז'

"ה' ברא את כוח היצר לא למען ישלוט בך אלא למען תשלוט בו אתה. אל לך לדכאו ולהמיתו, אלא תמשול בו ותנהיג אותו. זו כל תכליתו וזה כל ייעודו. שעה שאתה מושל ביצרך הרי שהוא משיג את ייעודו ועל כן הוא משתוקק לכך. הן אין לך תכונה אנושית שהיא טובה או רעה כשהיא לעצמה. הכל תלוי בדרך הניצול המוסרי. ואכן ברכה גדולה יש בכוח היצר והוא צורך למעלת האדם. אילו הטוב היה תמיד מתוק, והרע מר לעולם היתה בטלה כל מעלת האדם, האדם היה כפוי על פי גזירת היצר לעשות מעשים טובים, אולם לא נברא האדם אלא למשול ביצרו ולנצל את כוחו בדרך הנכונה 

 

כעת נדגים עקרון זה מסיפור שקרה, נקריא קטע או נחלקו ונדון לגביו :

 

סוחר המוות המסכן

תארו לעצמכם אדם שרוצה מאוד לקדם את העולם ולהמציא המצאה משמעותית לחברה , הוא ממציא המצאה גדולה ובמקום שתוסיף ההמצאה טוב לעולם, הוא מגלה להפתעתו שגרם נזק אדיר לאנושות. זה ממש מתסכל. וזה בדיוק מה שקרה לאלפרד.

אלפרד נולד בשבדיה בשנת 1833, אלפרד היה חלק ממשפחת חכמים וחוקרים .הוא היה אדם רגיש ומאוד כאב לו לראות את עובדי המכרות ואת סוללי הדרכים נאבקים בקושי רב יום יום מעלות השחר ועד צאת הכוכבים עם הסלעים החזקים ועם האבנים הגדולות, לאחר עבודה ממושכת ומאומצת הצליח אלפרד בשנת 1866 להמציא שיטה לפיצוץ סלעים בצורה חזקה ובטוחה, לאחר מספר שנים להפתעתו הרבה ולאכזבתו הגדולה קורא אלברט  בעיתון צרפתי  כי "סוחר המוות מת", אלפרד הואשם כי התעשר מהמצאת דרכים להרוג הרבה אנשים בקצב מהיר (ובגלל שאחיו נפטר חשבו בטעות  במערכת העיתון שאלפרד הוא זה שמת..) אלפרד הזדעזע. הוא כל כך רצה לקדם את העולם,הוא המציא את הדינמיט ולא העלה בדעתו שאנשים רבים ישתמשו בהמצאתו להרס, להרג ולחורבן.

אלברט החליט כי יתרום לעולם תרומה משמעותית על מנת להיטיב לאנושות ואכן את רוב הונו, מיליונים רבים, הוריש אלפרד נובל לייסוד קרן שמטרתה להעניק פרסים לאנשים שהנחילו תועלת רבה לעולם הלא הוא פרס נובל המפורסם.

הדינמיט הוא טוב או רע? תלוי במשתמש. טרקטור הוא טוב או רע? בטרקטור ניתן לבנות יסודות של בניין ובטרקטור ניתן גם לעקור ולגדוע חיים, תלוי איך משתמשים בו. ויצר הרע הוא טוב או רע?

מהו יצר הרע? יצר הרע הוא מכלול  כוחות החומר שבאדם, בניגוד לנשמה שהיא כולה טהורה וטובה כוחות החומר אפשר וידרדרו את האדם לשאול תחתיות ואז באמת רעים הם לאדם ורעים הם לעולם ואפשר שירוממו אותו לרום המעלה ומבשרו יחזה האדם את אלוקיו! ואז כוחות החומר מתגלים כטובים מאוד. בסיום בריאת האדם מתואר בפסוקים כך "וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד" ובמדרש דרשו חכמים כי 'טוב' הוא יצר הטוב ו'מאוד' הוא יצר הרע. בזכות יצר הרע, בזכות כוחות החיים אנחנו יכולים לא רק להנות מהעולם אלא גם לקדם ולשכלל  אותו, בגלל יצר הרע אנחנו יכולים להתרסק אבל בלעדיו אין אנחנו יכולים להתרומם. איפה שיש סיכון יש גם סיכוי, את זה מאפשר לנו יצר הרע. טוב מאוד שיש לנו יצר רע!

התביעה והדרישה מהאדם היא להשתמש בדינמיט לסלילת כבישים לבניין בניינים ולא להרג והרס ובטרקטור צריך לחרוש ולזרוע ולא לפצוע ולא לרצוח, וכמובן  שאת כוחות החומר, את יצר הרע יש לרתום לעבודת ה'.  אז קדימה להפשיל שרוולים ולעבודה!

 

4.      הדגמת העקרון הנ"ל  על יצרים ספציפים, רוב העבודה כעת היא שלהם, בצורה חיה ותוססת:

 

נשאל בכיתה מהם היצרים שישנם. שיזרקו לחלל האוויר כמה שיותר יצרים נכתוב את מה שהם יאמרו בטור, לא משנה הסדר:

נסמן + בצד ימין של הלוח ונסמן – בצד השני ונבקש שיגידו מה החיובי ומה השלילי שבכל יצר

נכתוב את תשובתם, הלוח ייראה כך (הדגמתי 4 יצרים אפשר להמשיך עוד) :

+  החיובי                                                                                                         _    השלילי

 

 קיום הגוף, מחיה, בריאות ,כוח                        אוכל              גרגרנות,  זללנות,  כולסטרול, רדיפת אוכל,

 

עני חשוב כמת, גמילות חסדים, ביסוס כלכלי      ממון         קמצנות, רדיפת בצע, שוחד, אוהב כסף לא ישבע

 

 

בריאות הגוף, חילוף חומרים, התחדשות            שינה        בזבוז זמן, עצלנות, כבדות, וכו'

 

קיום העולם, המשכיות, קירבה בין איש לאשתו,   מין       פריצות, אונס, פורנוגרפיה, זנות, סטיות, פדופילים

נסכם חלק זה בתובנה שאין יצר רע, אלא הכל תלוי בצורת השימוש

 

5. הפעלה: נעשה הפעלה שממחישה את העיקרון שכל כוח הוא חיובי ותלוי במשתמש

 

א.      נחלק לכולם פלסטלינה ונבקש מהם ליצור בפלסטלינה משהו משמעותי עבורם (אפשר לתת כיוון אנשים, חיות, בובה קטנה, דובי חמוד וכו' אפשר להשאיר הוראה פתוחה). נבקש שכל אחד יעמיד את היצירה שלו לפניו. כל אחד יסביר מה יצר ומדוע בחר בכך.

 

נקרא לאחד התלמידים ונבקש ממנו ליצור חרב גדולה מהפלסטלינה, וללכת איתה לכל יצירה ויצירה ולהרוס אותה (ברקע יישמעו קולות אנחה וצער...)

נשאל – פלסטלינה היא טובה או לא? פלסטלינה של דובי חמוד כן אבל של חרב לא תלוי במשתמש

 

הפעלה נוספת אפשרית:

ב.      נחלק בלונים בכל מיני צבעים ונבקש מכל אחד שינפח את הבלון בגודל שירצה. אחר כך נשב במעגל וכל אחד יסביר למה ניפח כך. נראה כי את איכות החומר (בלון) ניתן למדוד על פי הרוח שבו.

ניקח בלון נוסף ננפח אותו עד שיתפוצץ ללמדנו ששימוש לא נכון בחומר יכול לגרום לאבדון, אך אין הדבר אומר שהחומר- יצר הוא שלילי

6.      נסכם את מסקנת השיעור:

 

אין כוח שבשורשו הוא שלילי, החכמה הגדולה היא כיצד להשתמש בצורה הנכונה בכל כוח וכוח. יצר הטוב ויצר הרע הוא אותו כוח בדיוק, שמשתמשים בו לשלילה הוא מתגלה כרע וכאשר משכילים להשתמש בו כראוי מתגלה הוא כטוב.יצר השינה מצד אחד מאפשר חידוש כוחות חיים אך מצד שני הוא יכול לגרור את האדם לעצלנות. יצר הממון מאפשר לאדם להתפרנס בכבוד אך בו זמנית יכול להוביל את האדם לרדיפת ממון ולקמצנות. יצר האכילה גורם לאדם לאכול ולחזק את כוחות גופו אך בגלל יצר האכילה יכול האדם לזלול ולאכול אכילה גסה לא הכרחית. בעזרת יצר המין ניתן להביא חיים חדשים לעולם אך בו זמנית בגלל יצר המין נגרמים קלקולים כזנות וכפריצות. יצר הרוחניות יכול להביא את האדם ואת העולם לידי קירבת ה' מופלאה, יכול הוא להביא את האדם לנבואה, אך אותו יצר יכול לגרום לבני האדם לעבוד עבודה זרה.

 כאשר כוח מתבטל מהעולם  הרי שבהכרח יש פה הפסד גדול שהרי ישנם פחות כוחות שניתן להשתמש בהם למגמות חיוביות.

(כאשר ביטלו את יצר העבודה זרה הרי שפסקה גם ההשראה החיובית, כוח הנבואה, וכאשר ניסו לבטל את יצר העריות הרי העולם חדל מלהתקדם וגם תרנגולת לא מטילה ביצים, וכל שכן שהאדם לא יכול להמשיך להביא חיים חדשים לעולם.אנחנו שמחים אוהבים ומברכים את בורא עולם אשר נטע כוח אדיר ומופלא זה אשר בעזרתו ניתן להדמות אליו ולהיות שותפים משמעותיים בבריאה וביצירה.הביטויים השליליים של יצר העריות הם פסולת מכוערת של גרעין קדוש וטהור! )

 

7.     אסיף:

נחזור לדפים שכתבנו בתחילת השיעור. נבקש שיכתבו כרגע בצד השני של הדף את האסוציאציות שעולות להם מהמילה יצר, אחר כך נעשה סבב לבדוק מה היתה ההרגשה כעת. נבקש מתנדבים שישוו בין מה שכתבו בפתיחת השיעור למה שכתבו כעת  וננסה יחדיו לנתח את התהליך שעברנו..

כך ונראה את שתי הצדדים שביצר. צרה ויצירה, קושי והזדמנות, וכי הכל תלוי באדם.

נעשה סבב זריז מה כל אחד לקח מהשיעור.

 

כך ניסינו לשקם במעט את הכבוד האבוד של כוחות החיים, של היצרים.

 

 

העמקה

בכיתות מעמיקות יותר שווה ללמוד את דברי הרב גורן שמתיר נשיאת כלי נשק בשבת כי הוא מגדיר את כלי הנשק ככלי שמלאכתו להיתר, שהרי אם צריך להשתמש בו הוא מותר וזה לא איסור ואכמ"ל

 

 


תגיות: לימוד תורה, עבודת ה', יצרים