בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

אהבה- פרק ו'

נירית בנימיני, 10/7/2012

מקצוע: תושב"ע
נושא: אהבה- פרק ו'

מהי אהבה ? מה ההבדל בינה לבין תאווה ? איך מצמיחים אהבה אמיתית ?

 

מהלך השיעור:

·    פתיחה: סיפורון קצר של הרב אבינר על מקרה שקרה... (נספח 1) (כ- 2 דק')

סבב: נסי לבטא בעזרת ציור מהי אהבה בעינייך- כ"א מציירת או בוחרת איור מתוך דף שיחולק, ומשתפת את כולן תוך הסבר קצר. בשלב זה אין כוונה שיתפתח דיון.  (כ- 20 דק')

·    שיר למחשבה - לתלמידות יחלוקו מילות השיר על רבי עקיבא ואשתו (של אברהם פריד- נספח 2).

                          לפני ההאזנה תוצג לתלמידות שאלה למחשבה תוך כדי השיר: מהי האהבה הכי גדולה בשיר, לדעתך? (כ- 8 דק')

·    דיון בעקבות השיר: מתוך תשובותיהן של הבנות לשאלה שהוצגה, ננסה לברר מהי אהבה, כיצד היא מתבטאת. ננסה ללמוד מדמותם של ר' עקיבא ואשתו, לברר ולהגדיר את המושג "אהבה". (כ- 20 דק')

·    לימוד: לימוד משותף של מקורות מתוך דף לימוד (נספח 3)   (כ- 30 דק')

מתוך לימוד המקומות נוסיף קומה ונברר:

א. מה קודם למה- האהבה או הנישואין?

ב. מהם התנאים המביאים לאהבה אמיתית? (כבוד, נתינה, ויתור)

ג. מה בין אהבה (שביטוייה נובעים מרגש פנימי עמוק) לתאווה (שמניעיה וביטוייה חיצוניים וגשמיים)?

ד. נסי לדמיין ולחשוב על דוגמאות כיצד נראית אהבה אמיתית? באילו מצבים או רגעים בא לידי ביטוי ההבדל בינה לבין תאוה?

ה. האם הרגשת פעם באחד ממעגלי החיים אהבה שנולדה אצלך כתוצאה מנתינה והשקעה, יחס כלפי מישהו שהשתנה בעקבות משהו שעשית למענו?

·    קטע קריאה לסיכום (כ- 10 דק')

לבנות יחולק קטע קריאה המכיל משפטים קצרים שמתייחסים למושג "אהבה". (נספח 4)

נקרא ביחד וכל בת שרוצה, תשתף לאיזה משפט היא התחברה במיוחד ומדוע.

 

 

נספח 1

 

יום אחד נגשה אלי בחורה, מתחבטת מתלבטת ומתפתלת, אם לבקש ממני דבר מה או לא.

אמרתי: אשמח לעזור, בבקשה, שאלי!

-          האם אתה מוכן לברר אצל בחור פלוני מה הוא חושב עלי?

-          -מה דעתך?

-          אני חושבת שהוא מאד אוהב אותי

-          -אז למה את זקוקה לי?

-          כדי להיות בטוחה לגמרי

-          ומניין לך שהוא אוהב אותך?

-          אני מרגישה.

-          בחפץ לב אשאל אותו.

-          רק אל תגיד שאני ביקשתי.

-          כמובן, זה יבוא ממני...

 

ניגשתי אל הבחור:

- רציתי להציע לך היכרות עם בחורה מסוימת

- תודה, איזו בחורה?

- בחורה פלונית, אתה כנראה מכיר אותה.

- מעולם לא שמתי לב לקיומה...

 

(הרב שלמה אבינר, "חסד נעורייך")

נספח 2

                                   

 מצורף כקובץ PDF 


 

נספח 3

 

הרב שמשון רפאל הירש, בראשית כ"ד, ס"ז:
אף זו תכונה אשר ברוך ה' לא ניטשטשה בזרע אברהם ושרה יצחק ורבקה. ככל שהוסיפה להיות אשתו כן גדלה אהבתו. כדוגמת נישואין אלה של הבן היהודי הראשון, כן נוסדים הנישואין. רוב הנישואין בישראל לא על יסוד התשוקה אלא על פי שיקול התבונה. הורים וקרובים נמלכים בעצמם, אם הצעירים מתאימים זה לזו. משום כך גוברת האהבה, ככל שהם מרבים להתוודע זה לזו. אך רוב הנישואין בעולם הלא יהודי נגמרים על פי מה שהם קוראים "אהבה" ואין לו לאדם אלא להציץ בתיאורי הנובלות הלקוחים מהחיים כדי להיווכח מיד, מה רבה שם התהום בין האהבה שלפני הנישואין לבין זו שלאחריהם. איך הכל טפל וחסר טעם. מה שונה הכל מתיאור הדמיון. אהבה זו היתה עיוורת ועל כל שעל בעתיד – אכזבה. לא כן הנישואין בישראל שעליהם הוא אומר "ויקח את רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה"! (בראשית כד, סז). שם החתונה איננה שיא הפריחה אלא השורש לאהבה.

 

הרב אליהו דסלר, מכתב מאליהו, חלק א, עמ' 39-38
...אהבה זו באה על ידי השלימם זה את זה. הן שם האל ב"ה ככה בטבעם, כאמרם: "כל שאין לו אישה... אינו אדם שלם" (בראשית רבה יז, ב). ובהיות האדם לבדו הנהו חסר, כי לא יוכל למלא את תפקידו. על כן בהיותם  נותנים השלמה זה לזה, יאהבו זה את זה כאשר נתבאר, כי הנותן יאהב. וזהו אשר באהבתם, כל שאיפתם היא ליתן להשפיע נחת ועונג זה לזה...
וכן אני אומר תמיד לזוג בעת שמחת כלולותיהם: היזהרו יקרים, שתמיד תשאפו להשביע נחת זה לזה, כאשר תרגישו בכם בשעה זו. ודעו אשר ברגע שתתחילו לדרוש דרישות זה מזה, הנה כבר אושרכם מכם והלאה. ...הקשר הטוב בין איש ואשתו, יהיה כאשר שניהם יגיעו למעלת הנתינה. אז אהבתם לא תיפסק, וחייהם ימלאו אושר ונחת, כל ימיהם אשר יחיו עלי אדמות.

 

התורה המשמחת, מסכת חייו המופלאה של הרב שלמה זלמן אוירבך, עמ' 45

הרב [אויירבך] הוקיר מאוד את אשת-בריתו ואף שלא בפניה נהג כך:

פעם עמד להיכנס לביתו, כשהוא מלווה בבן לוויה. ראה הלה, שר' שלמה-זלמן מסדר את בגדיו היטב, הבין שאדם נכבד מחכה לרב בביתו, ושאל אם נוכחותו לא תפריע לפגישה הקרובה.

ענה ר' שלמה-זלמן שאיש אינו ממתין לו, והסביר את פשר הטבת בגדיו: "הלוא אמרו, שאיש ואשה שזכו, שכינה ביניהם  (סוטה י"ז ע"א), מתכונן אני אפוא להיכנס אל השכינה, ולכן הכנתי עצמי לקראתה...".

 

רבי ישראל בן שבתאי מקוז'ניץ, עבודת ישראל, דרוש לפסח

כך היה בעל ה'עבודת ישראל' דורש את אימרת חז"ל: 'אישה כשרה עושה רצון בעלה':

וזה נקרא איזה אישה כשירה כל שהיא עושה רצון בעלה, דהיינו שהיא מולדת (=מולידה) רצון בבעלה.

 

 

נספח 4

אהבה דורשת זמן, היא זקוקה לתקופה של נתינה וקבלה, צחוק ודמע...

אהבה לעולם לא מבטיחה הנאה מיידית, אלא רק התממשות מאוחרת.

אהבה פירושה להאמין במישהו, במשהו... היא מחייבת נכונות להתאמץ, לעמול, לסבול ולשמוח.

שביעות-רצון והגשמת משאלות לב הן תוצאות לוואי של אהבה מעודנת. הן נופלות רק בחלקם של אלה המסוגלים לחרוג אל מעבר לעצמם; לאלה אשר עבורם נתינה הינה יותר חשובה מאשר קבלה.

אהבה פירושה לעשות ככל שביכולתך לעזור לאחרים לממש את חלומותיהם.

האהבה כרוכה בהרבה הקשבה ושימת-לב. פירושה לעשות את כל אשר נחוץ, ולתת את כל אשר יעניק לזולת אושר, ביטחון וחיים טובים.

לעיתים, אהבה מכאיבה.

האהבה היא מסע מתמיד את מבוקשו של הזולת.

היא חייבת להיות קשובה, דאוגה ופתוחה לכל מה שאחרים אומרים, וגם למה שאינם יכולים לומר.

האהבה אומרת "לא" מתוך הזדהות וחמלה רבה.

האהבה היא נוקשה, אך עליה להיות עדינה בשעת הצורך.

לאחר שכל דבר אחר נכשל, האהבה היא היד האוחזת בידך ברגעים הקשים של ייאוש ואכזבה.

באהבה אפשר לבטוח.

האהבה היא בחירה והתחייבות כלפי אושרם האמיתי והאיתן של אחרים.

היא מוקדשת להתפתחות ולהתממשות.

האהבה אינה אנוכית.

האהבה לפעמים נכשלת, בגלל טיפשות או רפיון-רוח, אך היא מוחלת, ביודעה כי הכוונות טובות הן.

האהבה לא מעמידה תנאים...

אהבה אמיתית היא תמיד מתנת-חינם.

האהבה מכירה ומקבלת שתמיד יהיו אי-הבנות ומתחים רגשיים...

יש זמנים בהם מפריד מרחק רב בין האוהבים.

אך אהבה היא התחייבות. היא מאמינה, ונושאת בכל.

האהבה מעודדת את חירותו של האני. היא מכוונת תגובות חיוביות ושליליות לרגשות חמים או צוננים.

אהבה כשהיא פנימית ועמוקה, לעולם לא תדחה את הזולת.

היא הראשונה לעודד, והאחרונה להאשים.

אהבה היא מחוייבות הדדית לצמיחה, לאושר ולהגשמה. של אדם כלפי זולתו.

 

(בארב אפהם)


תגיות: אהבה, זוגיות, נישואין, חסד