בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

התחדשות- פרק ח'

רחל ויצמן, 10/7/2012

מקצוע: תושב"ע
נושא: התחדשות- פרק ח'

על ההתחדשות בחיים בכלל ובחיי האישה בפרט

 

הצעה למהלך השיעור

 

תרגיל פתיחה: לכתוב בגדול באמצע המעגל את המילה "התחדשות" ולבקש מכל אחת לצייר את מה שעולה לה כשהיא שומעת את המילה, הציור יכול לבטא הרגשה, דמיון, מחשבה וכו'. הציור יכול להיות מופשט או מוחשי. כרצונן...

אסיף: כל בת מראה את הציור ומסבירה אותו.

שאלות מנחות: מה זה התחדשות?

מה ההתחדשות עושה לי?

האם יש לך דוגמא מהחיים שחווית בה התחדשות?

מה עושה לי הפסוק "אין חדש תחת השמש"?

לימוד בקבוצות קטנות: דף מקורות. (מצורף בסוף השיעור)

לימוד פרונטלי: הסבר ביולוגי על התהליך של המחזור החודשי:

עם גיל ההתבגרות, מתחוללים בגופך שינויים רבים, ואת הופכת מילדה - לנערה, העתידה להפוך לאישה. למדי להכיר את גופך, להעריך אותו ולכבדו. לכבדו על המחזוריות המופלאה שבו, ועל היכולת העתידית בע"ה להרות וללדת. חכמת גופך היא ביטוי לחכמת הבריאה של הקב"ה. ראי את גופך ככלי מחזיק ברכה, כמקור של חיים ושל קדושה.

בכל תינוקת שמגיעה לעולם, מצויים אברי הרבייה. הרחם - איבר ההולדה והבאת החיים לעולם, השחלות - בתוכן מצוי מאגר אדיר של ביציות המוכנות ומחכות להבשלתן בבוא העת. עד לגיל ההתבגרות הן מצויות בתרדמה, ואז חלקן מתעוררות ומבשילות. בשחלה אין ייצור נוסף של ביציות מעבר לביציות שנוצרו בזמן העוברי, ורק כ- 400 ביציות מגיעות להבשלה מלאה במשך שנות פוריותה של האישה.

לעומת זאת, אצל נער ייצור תאי הזרע מתחיל רק בגיל ההתבגרות, ובכל יום גופו מייצר מיליוני זירעונים, עד זקנה ושיבה. בגיל ההתבגרות (בד"כ בין גיל 11 לגיל 16) מתחיל תהליך בגוף הנערה הנקרא 'המחזור החודשי'. אורך המחזור ברוב המקרים נע בין 23- 35 ימים. המחזור החודשי נשלט ע"י מערכת מורכבת של הורמונים (חומרים כימיים המקשרים בין תאי הגוף השונים, ועוברים ממקום למקום ע"י מערכת הדם). גם אצל גברים ייצור הזירעונים קשור להפרשת הורמונים, אבל ההפרשה ההורמונאלית אצל גברים זהה מידי יום ואינה מחזורית.

בכל חודש משלימה ביצית אחת את התפתחותה בשחלה, והיא מוכנה להפריה. לאחר שהיא הבשילה, יוצאת הביצית מהשחלה אל החצוצרה (צינורית המחברת בין השחלות לבין הרחם) חריגה זו של הביצית מהשחלה אל החצוצרה נקראת ביוץ. במקביל להתפתחות הביצית, חלים שינויים גם ברחם - רירית הרחם, שהיא השכבה הפנימית של הרחם, מתעבה בהדרגה ומתמלאת בכלי דם על מנת להתכונן לקליטת ביצית מופרית.

אם ביצית בשלה פוגשת תאי זרע בחצוצרה, יכולה להתרחש הפריה. אם התרחשה הפריה, מתחיל הריון. הביצית המופרית מגיעה לרחם, עובר זעיר מתחיל להשתרש בתוך הרחם ולהתפתח עד לידתו.

כאשר לא מתרחשת הפריה,  הביצית מתנוונת ומתמוססת בתוך החצוצרה, ורירית הרחם מתנוונת גם היא ונפלטת בדימום דרך הנרתיק אל מחוץ לגוף. דימום זה הוא הקרוי בתורה 'עת נדתה' (ויקרא טו, כה) של האישה. הזבה שעליה מדובר בתורה היא אישה שמופיע אצלה דימום רב מהרחם שלא בזמן שבו היא רגילה לראות דם. 

לאחר התפרקות רירית הרחם והדימום, מתחיל מחזור חדש- ביצית חדשה מבשילה ורירית הרחם נבנית מחדש.

 

אסיף: הבנות יגיבו על מה שלמדו מתוך הדף, ויענו על השאלות:

במה דומה האישה ללבנה?

במה מהווה תכונת ההתחדשות "מתנה"? מה טוב בה?

אילו אפיונים והתנהגויות של האישה נובעים מתוך תכונת ההתחדשות?

בקבלה, האישה מדומה לעיגול והאיש לקו - מדוע?

 

סיכום: יכולת ההתחדשות חשובה מאוד ותורמת לאדם, בזכותה אדם יודע להעריך את מה שניתן לו ולשמוח בדבר החדש. לדוגמא: כאשר מגיע הקיץ לאחר שחיכינו לו, אנו שמחים לקראתו. או כאשר נערה חוזרת מטיול שנתי בשטח, היא לומדת להעריך את האוכל החם והמיטה הנקיה.

חשיבותה של שמחת ההתחדשות באה לידי ביטוי בברכה שקבעו חז"ל לברך על כל דבר חדש (חג, פרי, בגד וכו'): "שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה"

האישה קיבלה במתנה, כשכר על שלא חטאה בחטא העגל, את ההתחדשות הטבעית, את תהליך המחזור החודשי שמחדש אותה ומשפיע על ההתחדשות הנפשית, אישה אוהבת לקנות בגדים חדשים, אישה אוהבת גיוון בחיים, מצבי הרוח של האישה משתנים וכו'.

בקבלה - האיש מדומה לקו, משום שהוא יציב, קבוע ולא משתנה. לעומתו, האשה היא עיגול, היא כל הזמן משתנה, ויש לה מחזוריות שמשפיעה עליה. נסיים בהודאה לקב"ה על המתנה הנפלאה שניתנה לנו, שמאפשרת לנו לשמוח ולהתרגש גם בימי השיגרה הרגילים.

 

 

מקורות

 

פרקי דרבי אליעזר, פרק מד :

שמעו הנשים ולא קבלו עליהם ליתן נזמיהן לבעליהן (=בחטא העגל), אלא אמרו להם: אתם רוצים לעשות שקוץ ותועבה שאין בו כח להציל? לא שמעו להם, ונתן הברוך הוא שכרן של נשים בעולם הזה ובעולם הבא. ומה שכר נתן להם לעולם הזה ולעולם הבא? שהן משמרות ראשי חדשים, שנאמר: "המשביע בטוב עדיך, תתחדש כנשר נעוריכי" (תהילים קג, ה).

 

הרב יצחק אור זרוע, ספר אור זרוע חלק ב - הלכות ראש חודש סימן תנד:

נשים שנוהגות שלא לעשות מלאכה בראש חודש מנהג כשר וישר. וראיתי כתוב שיש בפרקי דרבי אליעזר שהקב"ה נתן לנשים שכר לשמור ראש חודש על שלא חטאו במעשה העגל, ולעתיד לבוא הקב"ה מחדש אותן כעין ראש חודש שנאמר: "כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפני נאום ה' כן יעמוד זרעכם ושמכם" (ישעיהו סו, כב), ואומר: "תתחדש כנשר נעוריכי". תדע לך שבכל חודש וחודש האשה מתחדשת וטובלת וחוזרת לבעלה והיא חביבה עליו כיום החופה, כשם שהלבנה מתחדשת בכל ראש חודש והכל מתאוין לראותה. כך האשה כשהיא מתחדשת בכל חודש בעלה מתאווה אליה וחביבה לו כאשה חדשה. כלומר ולכך הוי ראש חודש יום טוב של נשים. 

 

הרב שמואל וואזנר, שו"ת שבט הלוי חלק ח סימן קצה:

כל אשה רגילה דרכה שהיא עוברת מידי חודש בחדשו ימי ירידה ועליה, ימי התרחקות וימי התחדשות.... שבכל חודש האשה מתחדשת וטובלת כשם שהלבנה מתחדשת, ... שקידוש לבנה הוא ענין שמחת נשואין שהאשה חוזרת ומתקדשת לבעלה, הרי דאפילו ענין הקידושין חוזר וניער בכל חודש וחודש, ועל כן הלכות אלה הם יסוד היסודות ועמוד הגדול אשר כל בית ישראל נשען עליהם וקובע מיד ולדורות. 

 

הרש"ר הירש:

החודש פירושו: חידוש, התחדשות, קימה מחדש לתחיה.

אשרי המבורכים, אשר שמש אושרם זורחת להם תמיד, אשר אף עב קל אינו מקדיר את שמיהם הבהירים והם נהנים מזיו אורה של שמש הצהריים.

אך גדול יותר אושרם של הפדויים, המברכים את האור הבא, המריעים לקראת שחר הגאולה, אשר הרגישו בבדידות הלילה, ואשר כל קרן אור ממלאת אותם התפעלות מלאת יושר, בהיותה שליחת החסד האלוקי.

אשרי המלאכים המשלימים את עבודתם לפני כסא הכבוד בלי כל פגם ודופי, ללא חטא כלשהו, בטהרה ובצלילות נצחית.

אך מאושרים עוד יותר בני האדם המתעלים מתוך מצולות החטא אל האור והטוהר, אשר נלחמו למען האור ונאבקו למען הטהרה, אשר התגברו על כוחות החושך והחטא, וגם לאחר שאבדה מהם ידיעת אביהם שבשמים חזרו להכיר ולדעת, כי בניו הם לעולם, בני אהבתו וחמלתו, ושוב מצאו את אשר קיפחו, ושוב ירגישו כיצד הם נישאים בידי אלוקי חייהם.

 

 

לאה גולדברג:

למדני אלוהי, ברך והתפלל
על סוד עלה קמל, על נגה פרי בשל,
על החרות הזאת : לראות, לחוש, לנשום, לדעת,
לייחל, להיכשל.
למד את שפתותי ברכה ושיר הלל
בהתחדש יומך עם בוקר ועם ליל,
לבל יהא יומי היום כתמול שלשום
לבל יהיה יומי עלי הרגל.

 


תגיות: טהרת המשפחה