בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

דמותו של דוד, חלק ב'

הרב שמעון קליין, 15/9/2016

מקצוע: תנ"ך
כיתה: ט', י'
נושא: שמואל

הצעה להוראה - יחידה שנייה בסדרת השיעורים אודות דמותו של דוד המלך. שם היחידה: על מנהיגים ועל מנהיגות.

מהלך השיעור:

שאלות מקדימות:

 1. על בסיס אלו תכונות נבחר שאול למלך? ראה שמואל א פרק ט', פסוק ב', ופרק י' פסוקים כב-כד: רֹעֶה הָיָה עַבְדְּךָ לְאָבִיו בַּצֹּאן וּבָא הָאֲרִי וְאֶת הַדּוֹב וְנָשָׂא שֶׂה מֵהָעֵדֶר: וְיָצָאתִי אַחֲרָיו וְהִכִּתִיו וְהִצַּלְתִּי מִפִּיו וַיָּקָם עָלַי וְהֶחֱזַקְתִּי בִּזְקָנוֹ וְהִכִּתִיו וַהֲמִיתִּיו: גַּם אֶת הָאֲרִי גַּם הַדּוֹב הִכָּה עַבְדֶּךָ וְהָיָה הַפְּלִשְׁתִּי הֶעָרֵל הַזֶּה כְּאַחַד מֵהֶם כִּי חֵרֵף מַעַרְכֹת אֱלֹהִים חַיִּים, 

 2. מדוע לדעתך תכונות אלו הן חשובות?

 3. חשוב על שלושה מנהיגים שאתה מכיר (ראש ממשלה, רב, מורה, מפקד וכדו'). מהי התכונה שבגללה אנשים הולכים אחרי כל אחד מהם?

תכונותיו של דוד:

קרא את הפסוקים הבאים, והשב על השאלות.

רקע לפסוקים: לאחר התיאור המקראי להכרעת דוד את גלית, שב הכתוב ומתאר אנקדוטה שהתרחשה תוך כדי העימות ולאחריו:

וְכִרְאוֹת שָׁאוּל אֶת דָּוִד יֹצֵא לִקְרַאת הַפְּלִשְׁתִּי אָמַר אֶל אַבְנֵר שַׂר הַצָּבָא בֶּן מִי זֶה הַנַּעַר אַבְנֵר וַיֹּאמֶר אַבְנֵר חֵי נַפְשְׁךָ הַמֶּלֶךְ אִם יָדָעְתִּי:

וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ שְׁאַל אַתָּה בֶּן מִי זֶה הָעָלֶם:

וּכְשׁוּב דָּוִד מֵהַכּוֹת אֶת הַפְּלִשְׁתִּי וַיִּקַּח אֹתוֹ אַבְנֵר וַיְבִאֵהוּ לִפְנֵי שָׁאוּל וְרֹאשׁ הַפְּלִשְׁתִּי בְּיָדוֹ: וַיֹּאמֶר אֵלָיו שָׁאוּל בֶּן מִי אַתָּה הַנָּעַר וַיֹּאמֶר דָּוִד בֶּן עַבְדְּךָ יִשַׁי בֵּית הַלַּחְמִי (שמואל א י"ז, נה-נח).

 

 1. חשוב על הסיטואציה - דוד וגלית קרבים זה אל זה, שני עמים דרוכים ומוכנים ל'רגע שאחרי'. במה לדעתך אמורים להיות עסוקים המלך ושר הצבא ברגעים הרי גורל אלו?

 2. דמיין לעצמך את הפגישה בין שאול לבין דוד, לאחר שהכריע דוד את המערכה. לאיזה דיבורים היית מצפה?

 3. כעת קרא בפסוקים - במה עסוק היה שאול ברגעי ההכרעה? מהי תגובת יואב להוראה המוטלת עליו על ידי שאול? מה מביאו להישבע שאינו יודע? מדוע הוא אינו אומר בפשטות 'אינני יודע'? האם ביצע יואב את פקודת שאול?

 4. "בן מי זה הנער"! מה מקופל בשאלה זו?

 

תלמוד בבלי יבמות ע"ו, ע"ב (בסוגריים מעין תרגום).

אמר רבי יוחנן... (שמואל א' י"ז) וכראות שאול את דוד יוצא לקראת הפלשתי אמר אל אבנר שר הצבא בן מי זה הנער אבנר? ויאמר אבנר חי נפשך המלך אם ידעתי. ולא ידע ליה? (וכי לא ידע שאול שזהו דוד בנו של ישי) והכתיב: (שמואל א' ט"ז) ויאהבהו מאד ויהי לו נושא כלים! אלא אאבוה קא משאיל (שאול שאל על אביו של דוד). ואביו לא ידע ליה? (וכי לא ידע מיהו אביו של דוד?) והכתיב: (שמואל א' י"ז) והאיש בימי שאול זקן בא באנשים, ואמר רב ואיתימא רבי אבא: זה ישי אבי דוד, שנכנס באוכלוסא ויצא באוכלוסא! (ישי היה נודע באנשים בימי שאול, ובוודאי ששאול הכירו).  

הכי קאמר שאול: אי מפרץ אתי, אי מזרח אתי? (שאלתו היא האם הוא מפרץ או מזרח - בניו של יהודה). אי מפרץ אתי - מלכא הוי, שהמלך פורץ לעשות דרך ואין ממחין בידו, אי מזרח אתי - חשיבא בעלמא הוי (אם מפרץ הוא, הוא עתיד להיות מלך בעקבות אירוע זה, אבל אם מזרח הוא, הוא עשוי להיות חשוב, ולא יותר מכך).

 1. מהו הנושא המעסיק את שאול?
 2. מהי תשובת דוד? האם היה ער למצוקת שאול? מהו המענה שהוא נותן לה?
 3. איזו תכונה של דוד משתקפת באירוע זה?
 4. האם קיים קשר בין תכונת דוד המשתקפת באירוע זה, לבין התכונה שהשתקפה ביחידת הלימוד הראשונה? 

דוד הנרדף על ידי שאול

קראת את פרק כ"ו. רשום תקציר של הסיפור.

לאחר קריאה קשובה של הדיאלוג שבין דוד לבין אבישי, תחולק הכיתה לשתי קבוצות. אחת מהן תייצג את אבישי, והשנייה את דוד. כל קבוצה תלבן את עמדותיה, ובתום רבע שעה, תשלח נציג שיטען את טענות אבישי/דוד. הנציג ישיב לשאלות הקבוצה האחרת. בתום הדיון הקבוצתי, לימוד בחברותות, בצירוף שאלות מנחות.

 1. דוד פוקד על אבישי לקחת את החנית ואת צפחת המיל משאול (יא), אך בפועל הוא עושה זאת בעצמו (יב). מדוע?
 2. דוד מתייצב מרחוק, ופונה אל אבנר שר הצבא. מהו הנושא המעסיק אותו? מדוע זהו נושא חשוב מבחינתו?
 3. מה עובר על שאול בשומעו את דברי דוד?
 4. בעקבות לימוד הפרק: דמיין מה היה קורה אילו שמע דוד בעצת אבישי? מה היה קורה בטווח הקצר - שעות וימים, ומה בטווח הארוך - חדשים ושנים?
 5. איזו תובנה נוספה לך ביחס לדוד בפרשייה זו?

שיעור אסיף: על מנהיגות דוד.

לאחר הלימוד הבית מדרשי, יתקיים שיעור 'אסיף'. בשיעור, התייחסות לתשובות התלמידים לשאלות המנחות. התמקדות במצוקת שאול, ומנגד - בתגובת דוד.

חיתום היחידה בשאלה שתופנה לכיתה: איזו תובנה נוספה לך ביחס לדמותו של דוד ביחידה זו?