בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

בתו של ר' עקיבא

נעמה אבידן- צוות לב לדעת, 11/7/2016

מקצוע: גדולי ישראל
כיתה: א-ד
נושא: תלמוד בבלי מסכת שבת דף קנ"ו עמוד א'.

נפגוש את בתו של רבי עקיבא אשר ניצלה ממוות בליל חתונתה בזכות מצוות צדקה.

הקדמה למורה: בתו של רבי עקיבא חיה בארץ ישראל בשנת 120 לספירה לערך. החוזים בכוכבים צפו כי ביום חתונתה היא תמות. הניגוד הגדול בין חתונת רחל ורבי עקיבא שנעשתה מתוך עוני, דלות וצניעות לבין החתונה המפוארת של בתם לבן-עזאי, חייבה על פי דעתם של החוזים בכוכבים את הנחש- שמייצג את הספק, היצר הרע  והארס לבוא ולהכיש את הכלה למוות.

 טוב ליבה וערנותה של הכלה לעני הוכיחה שלמרות העושר,  הכבוד והמעמד, הכלה שמרה על אהבת הזולת, על הרגישות וטוב הלב, וממילא אין מקום לנחש להכישה.

הכנה לקראת השיעור: במהלך השיעור נאזין לסיפור מתוך האתר 'ספר האגדה לילדים' לשם כך יש להצטייד בחיבור לאינטרנט ובמגבר.

 

פתיחה

נבקש מהתלמידים לשתף אותנו בחוויותיהם מחתונות בהם השתתפו. לאחר השיתוף נזמין את התלמידים לבקר איתנו בחתונה מפורסמת ומיוחדת מאוד..

היום אתם מוזמנים להיכנס לחללית הזמן ולעוף כ- 2,000 שנה אחורה. אנחנו בשנת - ג'תת"צ ( 130 לספירה), בארץ ישראל. אנחנו נכנסים לחתונה מיוחדת מאוד, בתו של רבי עקיבא, אחד מגדולי הדור, מתחתנת! יש הרבה מוזמנים, תזמורת, שירים וריקודים שנמשכים עד אמצע הלילה, פרחים מקשטים כל פינה, יין וכיבוד כיד המלך. אבל החתונה הזאת איננה חתונה כמו כל שאר החתונות. זאת חתונה מדאיגה!!

לפני שניכנס לחתונה נלמד רק שתי מילים  חדשות:

מכבנה היא מין סיכת ראש גדולה עשויה ממתכת שבסופה יש סיכה חדה.

כלדיים: הם חוזים בכוכבים שידעו את העתיד על פי גרמי השמיים

 

האזנה

נאזין לעיבוד האגדתא.

 

התבוננות:

 

ציור

נבקש מהתלמידים לצייר את החתונה כפי שהם רואים אותה בעיני רוחם.

נבחר מספר ציורים בהם העני מופיע, נציג את הציורים בפני הכיתה ונשאל:

 

לימוד

על פי דברי ר' עקיבא, "צדקה תציל ממוות" היא זו שגרמה להצלתה של בתו.

נכתוב על הלוח את דבריו  של רבי עקיבא הלקוחים מתוך ספר משלי:

צדקה תציל ממוות

(משלי פרק י' פסוק ב'. בבלי, שבת קנ"ו ע"א)

נבקש מהתלמידים לנסות ולהסביר את הפסוק. מדוע הצדקה מצילה ממוות?

שלמה המלך כותב בספר משלי שהצדקה מצילה ממות, אחד הפרשנים (הרלב"ג) מסביר שכאשר אדם נותן צדקה אז ה' מאריך את ימיו וכך הוא ניצל ממוות.

 

הפנמה

בתו של ר' עקיבא ראתה בפשטות אדם בסביבתה שהיה צריך את עזרתה.

שלב א- נבקש מהתלמידים לחשוב מי האנשים סביבם שזקוקים לעזרה ושעד היום פחות שמו לב אליהם.

שלב ב- נכוון את התלמידים לחשוב כיצד הם יכולים לעזור לאנשים הללו ולתת לעצמם משהו בשבילם.

אפשר להמשיך ולבקש מהתלמידים לשתף את הכיתה במקרים בהם הם עזרו לאחרים או שנעזרו בעצמם.

 

סיכום

צדקה איננה רק כסף שנותנים לעני ברחוב, אלא כל מעשה בו אנחנו רואים את החוסר של השני וממלאים אותו. כששמים לב שחבר שכח כריך בבית ואין לו מה לאכול ונותנים לו חצי מהכריך שלכם. כששמים לב שאישה בהריון או קשיש עומד באוטובוס ומפנים לו את המקום. וגם כשאבא או אימא חוזרים מהסופר ויורדים לעזור להביא את השקיות הביתה זו מעורבות ואכפתיות וראיה של היכולת לעזור להם ולשאת באחריות.

ננסה להפנים את האכפתיות, הרגישות לזולת והרצון לעזור מבתו של רבי עקיבא.


תגיות: אדם בחברה, צדקה