בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

מבוא לשיעורי גדולי שיראל

נעמה אבידן- צוות לב לדעת, 9/7/2016

מקצוע: גדולי ישראל
כיתה: א-ח
נושא: מבוא

מבוא לשיעורי גדולי ישראל

רגע לפני שאנחנו מתחילים ללמוד וללמד, לפניכם שושלת הדורות, כדאי ללמד את השיעורים על פי הסדר הכרונולוגי בו החכמים חיו, להבהיר מי מהחכמים חי לפני החורבן ומי אחריו? מי היה הרב ומי התלמיד? כך נאפשר לתלמידים הבנה מרחבית אודות התקופה בה החכם חי.

נשמח לקבל הערות, הארות ולשמוע משובים מהשטח- כתבו אלינו!  

היה לכם שיעור מוצלח? צלמו, כתבו ושלחו אלינו.

 

תקופת הזוגות- ימי בית שני

שמעון הצדיק- משיירי כנסת הגדולה

חוני המעגל

הלל – אשת הלל

שמאי

דור ראשון לתנאים:

רבי יוחנן בן זכאי

רבי חנינא בן דוסא

אבא חלקיה ואשתו

בין חורבן בית המקדש למרד בר כוכבא- דור שני לתנאים:

רבי אליעזר בן הורקנוס

רבן גמליאל דיבנה

דור שלישי לתנאים, דור מרד בר כוכבא:

אונקלוס הגר

רבי עקיבא –רחל אשת רבי עקיבא- בתו של רבי עקיבא

רבי יוסי הגלילי

רבי טרפון

דור רביעי לתנאים, לאחר דיכוי המרד:

רבי מאיר – ברוריה

רבי שמעון בר יוחאי

דור חמישי לתנאים:

רבי יהודה הנשיא

אמוראים:

אביי- בבל