בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

קידושין פא' ע"ב: מהות איסור ייחוד

צוות לב לדעת, 12/6/2014

מקצוע: תלמוד
נושא: מהות איסור ייחוד קידושין פא:

סוגיית ייחוד רלוונטית מאוד לתלמידינו , המקורות שנמצאים בתוכנית הלימוד מבררים את הסוגיות ההלכתיות והאמוניות ביסוד האיסור להתייחד עם מי שאינה אשתו . הבאנו דברי הרמב"ם והטור מהם אפשר להבין שיש מחלוקת האם האיסור הוא עצמי או בגלל "שדבר זה גורם לגלות ערווה" והנפקא מינה יכולה להיות במקרה שאין חשש לגלות ערווה

 

מקורות

 

רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק כב הלכות א-ב, יט-כ

א. אסור להתייחד עם ערוה מן העריות בין זקנה בין ילדה, שדבר זה גורם לגלות ערוה. חוץ מהאם עם בנה והאב עם בתו והבעל עם אשתו נדה.

ב ...ואיסור ייחוד העריות מפי הקבלה.

ג. כשאירע מעשה אמנון ותמר גזר דוד ובית דינו על ייחוד פנויה, ואע"פ שאינה ערוה בכלל ייחוד עריות היא [סנהדרין כא ע"א-ע"ב], ושמאי והלל גזרו על ייחוד כותית [עבודה זרה לו ע"ב].

 

הרב יעקב בן אשר, טור, אבן העזר סימן כב

אסור מן התורה לאיש שיתייחד עם הערוה בין ילדה בין זקנה וחכמים גזרו על כל יחוד אפילו של פנויה וכותית.

 

שאלות לעיון

·         מהי הסיבה שהביא הרמב"ם לאיסור ייחוד?

·         מה מלמדת אותנו העובדה שהטור לא הביא סיבה?

·         מה יכולה להיות הנפקא מינה בין הטור לרמב"ם?

 

הצעה לפעילות

 

א. נביא את השאלה המצורפת ונשאל את התלמידים מה לדעתם פסק הרב . (אם למדנו את המקורות היטב נוכל להבין שיכול להיות חילוק)

תוכן השאלה

אדם מבוגר בגיל 88,התאלמן לאחרונה.הוא פעיל בכל רמ"ח אבריו, בריא אך חלש,בשל הזקנה.
האם מותר לאדם כזה להיות מטופל ע"י מטפלת נוכריה,ואין בכך איסור ייחוד?
המדובר הוא שרק המטפלת תהיה איתו במשך רוב היממה כולל בלילות.
תודה מראש

ב. לאחר הדיון בכיתה, נביא לפני התלמידים את תשובתו של הרב העונה (הרב אפי קיציס), ונבחן מה היו העקרונות שעמדו בבסיס תשובתו.

תוכן התשובה
לשואל שלום רב
זה תלוי במצבו הרפואי של הזקן:
א. אם הוא זקן וחלש כך שאין לו גבורת אנשים, כלומר שפיזית אין הוא יכול להגיע למצב שיעבור איסור, כתב בשו"ת ציץ אליעזר שמותר. ונימוקו, כיון שאיסור ייחוד נאסר משום שהוא מוביל לגילוי עריות. וכך כותב השולחן ערוך (אבן העזר סי´ כ"ב) "אסור להתייחד עם ערוה מהעריות, בין זקנה בין ילדה, שדבר זה גורם לגלות ערוה, חוץ מהאם עם בנה והאב עם בתו והבעל עם אשתו נדה." רואים בדבריו שהדגיש "שדבר זה גורם לגלות עבירה" וממילא כותב הצי"א, שאם אין חשש של עבירה, אין איסור. לכן התיר להתייחד עם זקן שאין לו גבורת אנשים
ב. אם יש לזקן גבורת אנשים, אז זה תלוי מה מצבו הרפואי, שאם הוא בריא ומסוגל להסתובב לבד, אלא שהוא צריך עזרה, יהיה אסור, כיון שבאיסור ייחוד אינו מחלקים בין צעיר לזקן
ג. במקרה של חולה שיש בו סכנה, שצריך טיפול יומיומי, יהיה מותר לו להתייחד עם מטפלת גויה.אמנם איסור יחוד לדעת רוב הפוסקים הוא מדאורייתא. אבל איסור ייחוד עם גויה הוא מדרבנן. הרמ"א כותב שגם "אביזרייהו דגילוי עריות", (כלומר איסורים שמסתעפים מדין גילוי עריות ומובילים אליהם) אסורים בייהרג ובל יעבור. ולפי זה גם במקרה של פיקוח נפש אסור. אבל זה רק כשיש איסור דאורייתא. אבל באיסור דרבנן (כמו ייחוד עם גויה), אין ייהרג ובל יעבור (ציץ אליעזר ח"ו סי´ מ´ פר´ א´). ולכן גם אם הוא מסתובב כרגיל אבל יש לו סכנה בריאותית, שמצריכה שמישהו ישמור עליו כל הזמן לודא שהוא נושם רגיל וכד´, שהדופק סדיר, או לתת לו תרופות כראוי ובזמן, אז יהיה מותר למטפלת גויה לישון אצלו. (אבל מטפלת יהודיה, אסור, כיון שאז האיסור הוא דאוריתא)
ד. אם הוא אינו מסתובב לבד והוא מרותק למיטתו, וצריך עזרה בהליכה לשירותים ובאכילה וכד´, אז הוא יוגדר כחולה שאין בו סכנה (וכמו קטן שצריך אחרים שידאגו לצרכיו) ואז יהיה מותר לו איסורים דרבנן למילוי צרכיו. וכפי שכתבתי, ייחוד עם גויה זה איסור דרבנן
בברכה
אפי קיציס

 

ניתן להקדים ללימוד התשובה דיון פנימי בכיתה, בו חלק מהכיתה ינקוט בעמדת הרמב"ם חלק אחר בעמדת הטור, ומתוך כך להציע טיעונים שונים לתשובה לשאלה המדוברת.

 

להרחבה  

אפשר לפתוח את תשובת ה'ציץ אליעזר' שהובאה בדברי הרב קיציס, ולעיין בה (ולהרוויח דרך העיון הזה התנסות בלימוד שותי"ם).

 

אפשרות אחרת היא לשלוח את התלמידים לחפש תשובות לשאלות ממן אלו באתרי אינטרנט שונים – מורשת, כיפה, ישיבה ועוד.

 

 


תגיות: ייחוד