בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

רבי שמעון בר יוחאי יחסי אדם לחברו

נעמה אבידן - צוות לב לדעת, 16/5/2016

מקצוע: גדולי ישראל
כיתה: ב'-ה'

מפגש עם דמותו של רשב"י ולימוד משנתו בתחום מצוות שבין אדם לחברו. נלמד את דבריו של רבי שמעון: "נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים" ו"גדולה הונאת דברים מהונאת ממון

 

הכנה לקראת השיעור: יש לצלם את כרטיסי העבודה בקבוצות כך שלכל ששה תלמידים יהיה כרטיס עבודה אחד. אין מניעה ששתי קבוצות תעבודנה עם אותו כרטיס עבודה.

מבוא למורה:   

רבי שמעון בר יוחאי (רשב"י) חי בדור השני לאחר חורבן בית המקדש, היה תלמידו של רבי עקיבא ורבו של רבי יהודה הנשיא. רשב"י נאלץ לברוח מפני הרומאים ושהה עם בנו ר' אלעזר במערה במשך 13 שנים.

כאחד מתלמידיו המובהקים של רבי עקיבא (שטבע את האמרה "'ואהבת לרעך כמוך' - זהו כלל גדול בתורה"), גם במשנתו של רשב"י ישנה חשיבות רבה למידותיו של האדם ולמצוות שבין אדם לחברו.

יום פטירתו של רשב"י (שכאמור הוא תלמידו של ר"ע) הוא ל"ג בעומר. על פי המסורת, 24,000 תלמידיו של רבי עקיבא מתו מפסח ועד ל"ג בעומר.

 

פתיחה:

נכתוב על הלוח את שמו של התנא "רבי שמעון בר יוחאי" (רשב"י) ונבקש מהתלמידים להעלות כל אסוציאציה שעולה בדעתם למשמע השם. (אנו מניחים כי התלמידים שמעו על רשב"י בהקשר של ל"ג בעומר, ספר הזוהר והסתתרותו במערה עם בנו). נכתוב את התשובות על הלוח.

נוסיף לתלמידים פרטי מידע חסרים:

-רשב"י היה תלמידו של רבי עקיבא

-הסתתר מפני הרומאים במערה במשך  13שנים, באותן שנים הוא ניזון מחרובים ושתה מי מעיין.

-על פי המסורת ספר הזוהר מיוחס לרשב"י.

-רשב"י נפטר בל"ג בעומר והמדורות הן חלק מההילולא לזכרו.

 

עיון בטקסט

רבי שמעון בר יוחאי טבע כללים ביחסי אדם וחברו. נכתוב מדבריו של רבי שמעון על הלוח:

"נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים"

  (בבא מציעא, נט ע"א)

ננסה להבין עם התלמידים את משמעות דבריו של רשב"י:

 

לאחר הבנה מילולית נעבור לדיון על הכתוב:

נסו לחשוב האם יכולים להיות סוגים שונים של 'כבשני אש' על מנת לא להלבין פני חבר ברבים? מהם לדעתכם? (ניתן לערוך רשימה על הלוח).

 

נכתוב על הלוח קביעה נוספת של רבי שמעון בר יוחאי:

"גדולה אונאת דברים מאונאת ממון"

(בבא מציעא נט,א)

 

עבודה בקבוצות

נתחלק לקבוצות כאשר כל קבוצה מקבלת סיפור הנוגע להונאת דברים או להלבנת פנים.

כל קבוצה קוראת את הסיפור, עונה לשאלות וממחיזה את הסיפור.

 

הצגה:

בתום העבודה כל קבוצה תציג את הסיפור שקראה.

 

הפנמה:

 

 סיכום: 

בדרך כלל ביום פטירתם של צדיקים אנו מצטערים ואפילו מתענים, אבל רבי שמעון בר יוחאי ציווה על תלמידיו לשמוח ולערוך הילולא ביום פטירתו- ל"ג בעומר.

"באותו יום שידע רבי שמעון בר יוחאי שהוא עומד להיפטר מן העולם,

אסף את תלמידיו המובחרים,

גילה להם סודות תורה ולאחר מכן מפטר מתוך שמחה.

כל אותו היום, הייתה אש סביב ביתו (כסמל לגדלותו בתורה) ואיש לא היה יכול להתקרב אל המקום" (מתורגם עפ"י האדרא זוטא).

בזמן שאנחנו אוספים עצים לקראת המדורה, מזמינים חברים להשתתף עמנו, בשעת המדורה עצמה, נשתדל לחשוב על מורשתו של רבי שמעון, על החובה לדאוג לכבודו של כל אדם לא לבייש ולא להעליב, לא להונות ולא להלבין פני אדם.

נספח:

כרטיס 1

1.      קראו את הסיפור

מסופר על המהרי"ל דיסקין שהקפיד לא לצער אף אדם, ולא לגרום עלבון ולא אבק עלבון לכל אדם.

המהרי"ל היה מלמד בכל מוצאי שבת שיעור בפרשת השבוע, כל הנאספים כובדו בכוס תה חמה, וגם המהרי"ל היה שותה עמם.

פעם אחת, גבאי בית הכנסת הכין למהרי"ל את כוס התה אך במקום להוסיף לה שתי כפיות סוכר... הוא הוסיף שתי כפיות מלח!

  המהרי"ל שתה כמה לגימות מכוס התה, ולא העווה את פניו, כל האנשים שבאו לשמוע את השיעור כלל לא ראו על פניו שום שינוי מיוחד.

הרבנית שהייתה במקום ראתה את הגבאי מכין גם לעצמו כוס תה ועומד להוסיף אליה מלח! היא הבינה מיד את המתרחש, נחפזה אל הרב ואמרה בבהלה "אל תשתה, יש מלח בכוס התה!". התלמידים שראו את הכוס ריקה למחצה התפלאו על הרב שידע למשול ברוחו ולשתות מבלי לעוות את פניו את התה המלוח הזה .

לשאלת הרבנית כיצד שתה את התה המלוח הזה?   השיב הרב: הרי כבר אמר רבי שמעון בר יוחאי: "נוח לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים".

2.   ענו על השאלות

3.   המחיזו את הסיפור, והציגו אותו בפני הכיתה.

 

כרטיס 2

1.קראו את הסיפור

 כמו בכל שנה התחלנו לאסוף עצים מיד אחרי פסח, היינו נפגשים אחרי הלימודים ואוספים קרשים, ענפים ולפעמים היינו אפילו מוצאים גזעים אמתיים!

שבוע לפני ל"ג בעומר אספנו מכל ילד 10 שקלים כדי לקנות נקניקיות, לחמניות, מרשמלו ושתיה לזמן המדורה.

 כולם שילמו חוץ מיעל, היא אמרה שהשנה היא תחגוג את ל"ג בעומר עם משפחתה ולכן לא תשתתף עם כל הכיתה במדורה.

הגיע ל"ג בעומר, הדלקנו את המדורה, ישבנו סביבה, התחממנו לאורה ואז יעל הגיעה. היא הסבירה שהמדורה של המשפחה שלה הסתיימה מוקדם והיא החליטה להצטרף לכיתה.

כשחילקו שתיה- אף אחד לא כיבד אותה, כשכולם אכלו לחמנייה עם נקניקיה- איש   לא הציע לה להצטרף  וכשהתחילו לצלות את המרשמלו על זרדים לאור המדורה, יעל שאלה אם אפשר להתכבד ונענתה: "לא!, את לא יכולה לקבל מרשמלו כי לא שילמת עבורו"!

רק מיכל ניגשה אליה בשקט ונתנה לה את המרשמלו שלה, מיכל נתנה ליעל את המרשמלו ביד רועדת ונדמה לי שראיתי שדמעה זלגה מעינה של יעל.

2.   ענו על השאלות שלפניכם:

 סדרו את המשפטים הבאים על פי סדר החשיבות שלהם בעיני הילדים שמשתתפים במדורה:

לא לפגוע בחבר

 לאהוב את הזולת

 לקבל הכי הרבה מרשמלו שרק אפשר

 לכבד רק מי ששילם.

 

3.   המחיזו את הסיפור, והציגו אותו בפני הכיתה.

 

כרטיס 3

1.קראו את הסיפור:

             ביום הראשון ללימודים ילד חדש נכנס  לכיתה. המורה הסבירה לנו שהוא עולה חדש שהגיע מאוקרינה, הוא מבין עברית ויצטרף לכיתה.

גיא ומיכל החליפו בניהם מבטים מחויכים, הוא לבוש מוזר, התסרוקת שלו ממש מצחיקה והילקוט שהוא הביא אתו נראה כל כך ישן...

בהפסקה הילד החדש שמסתבר ששמו הוא איגור, שאל את גיא איפה השירותים בבית הספר. גיא החליט לצחוק עליו קצת וכיוון אותו ללכת ימינה, לרדת במדרגות ואז להיכנס לחדר בעל הדלת הכחולה.  במקום לשירותים, גיא הוביל את איגור- לחדר המנהלת!!

הילדים עקבו אחרי איגור, וצחקו עד שכאבה להם הבטן כשאיגור נכנס לחדר המנהלת ושאל אותה האם הוא הגיע לשירותים...

איזה צחוק...

 

2.ענו על השאלות.

 

3.המחיזו את הסיפור, והציגו אותו בפני הכיתה.

 

 

 

 

  


תגיות: חברות, ל"ג בעומר