בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

מצוות הפורים

צוות לב לדעת, 2/3/2016

מקצוע: מעגל השנה
כיתה: ג-ד
נושא: פורים

דף עבודה על מצוות החג, מבוסס על איור לצביעה.

נשאל את התלמידים חידות ונבקש מהם לענות בעזרת הציור: