בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

מצוות הפורים

צוות לב לדעת, 2/3/2016

מקצוע: מעגל השנה
כיתה: א-ב
נושא: פורים

דף עבודה על מצוות החג, מבוסס על איור.

נחלק לתלמידים את האיור המצורף, נבקש מהם להתבונן בו ולצבוע את הציור על פי ההנחיות הבאות:

נבקש לזהות את ארבע המצוות העיקריות של חג פורים ולצבוע כל מצווה בצבע אחר:

משלוח מנות (צהוב) משתה (ירוק) מקרא מגילה (כחול) מתנות לאביונים (ורוד) נסביר לתלמידים כל אחת מהמצוות. 

נסביר לתלמידים את ההבדל בין מצוות לבין מנהגים ונבקש מהם לצבוע שני מנהגים בצבע אדום (כגון רעשן או תחפושת)

נבקש מהתלמידים לזהות כמה שיותר תחפושות באיור.