בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

רבי חנינא בן דוסא

נעמה אבידן- צוות לב לדעת, 22/2/2016

כיתה: כיתות ב'-ד'

הכרות עם דמותו של החכם ובעל המופת, רבי חנינא בן דוסא ורעייתו. סיפורים רבים נקשרו לדמותם הפלאית, נכיר את מעלתם של בני הזוג ואת הניסים שאירעו להם.

רקע למורה

רבי חנינא בן דוסא חי בגליל בדור של החורבן ולאחריו (בן דורו של רבן יוחנן בן זכאי). במסכת אבות מובאת אמירה יחידה שלו:"כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו- חכמתו מתקיימת. וכל שחוכמתו קודמת ליראת חטאו- אין חכמתו מתקיימת"  כלומר קיום המצוות המעשיות הן ערובה לקניית חכמה. וחכמה שאינה מתבטאת בעולם המעשה- סופה להיבטל. בשיעור זה נכיר חלק מהאגדות והסיפורים הרבים שמסופרים על ר' חנינא. 

הכנה לקראת השיעור: 

יש להדפיס את הנספחים בעותק אחד. הנספחים כוללים ארבעה כרטיסים לעבודה בקבוצות. בכיתות בהן לומדים מעל ל-25 תלמידים, ניתן להדפיס את כרטיסי העבודה פעם נוספת וכך לשמור על עבודה בקבוצות קטנות. 

ניתן להביא תחפושות או כובעים מיוחדים לצורך ההצגה.

 

פתיחה:

עיון בטקסט:

רבי חנינא היה תלמיד חכם שהגמרא אומרת עליו: 

"בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת: 

כל העולם כולו ניזון בשביל (בזכות) חנינא בני,

 וחנינא בני דיו (מסתפק) בקב חרובים מערב שבת לערב שבת".

(תענית דף כד ע"ב).

נבקש מהתלמידים להסביר את הגמרא (מעשיו הטובים של רבי חנינא הורידו שפע ברכה וטובה לעולם, בזכות מעשיו של רבי חנינא העולם כולו ניזון, והוא היה מסתפק לאורך השבוע כולו באכילת מעט חרובים).  

 

עבודה בקבוצות:

בקבוצות נכיר את דמותו של ר' חנינא, אותו איש שהסתפק בכל-כך מעט ושמעשיו הזינו את העולם.

נתחלק לארבע קבוצות (בכיתות בהם לומדים למעלה מ- 30 תלמידים, נחלק את הכיתה כך שכל 4-5 תלמידים יקבלו דף עבודה אחד. אין מניעה ששתי קבוצות תקבלנה את אותו הדף).

כל קבוצה תקבל דף עבודה, תקרא, תלמד, תענה על השאלות ותתכונן ללמד את הכיתה כולה את הדברים שלמדה.

 

מליאה:

כל קבוצה תציג/תלמד את שלמדה בפני הכיתה כולה. ניתן לספר את הסיפור שהקבוצה למדה ולענות על השאלות בפני הכיתה.

כל קבוצה תציין את התכונות הבולטות של רבי חנינא ואשתו- נכתוב את הדברים על הלוח.

 

דיון:

נתבונן בתכונות שכתבנו על הלוח ונדון בשאלה:

שאלות מקדמות:

 

סיכום שהוא מעין התחלה:

יש עוד סיפורים ומדרשים על רבי חנינא ואשתו, מצטיירת לפנינו דמותם של בני זוג צדיקים, צנועים, מקפידים מאוד במצוות השבת אבדה, רבי חנינא מתואר כבעל כוונות וריכוז גדול בתפילה. בני זוג  שזכו לניסים אבל לא ביקשו אותם. עכשיו אנחנו מבינים קצת יותר את המימרא שהבאנו בתחילת השיעור- אדם שהסתפק בקב חרובים אבל בזכותו העולם כולו ניזון.