בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

רבי טרפון - כיבוד הורים

נעמה אבידן- צוות לב לדעת, 13/2/2016

כיתה: כיתות א'-ג'

נלמד מרבי טרפון על מעלת כיבוד ההורים ונדון באופן בו אנו מכבדים את הורינו.

הקדמה למורה: רבי טרפון היה מן הדור השני והשלישי לתנאים. בילדותו ראה רבי טרפון את בית המקדש השני לפני שנחרב. רבי טרפון היה כהן, מתלמידי רבן יוחנן בן זכאי ונמנה על תלמידי "בית שמאי". הוא נודע כאיש עשיר אשר דאג ועזר לחלשים. יש סוברים שרבי טרפון היה אחד מ'עשרת הרוגי מלכות' שנהרגו בידי הרומאים, אחרים סוברים כי רבי טרפון הצליח להימלט מן הארץ בתקופת מרד בר כוכבא. על פי המסורת קברו של רבי טרפון נמצא בגליל.

הכנה לקראת השיעור:

  1.  יש להביא לשיעור כובע/פאה של יצור מכוכב אחר
  2. יש לצלם את הנספח כך שלכל תלמיד יהיה עותק אחד.

 

פתיחה: נספר לתלמידים כי לכיתה הגיע "חבר מכוכב אחר" ושמו: "כבד- את". "כבד- את" קיבל משימה ממלך הכוכב שלו. נחבוש את הכובע/הפאה של היצור מהכוכב החיצון ונציג בפני התלמידים את "כבד – את" [נדבר  בדיבוב של החייזר].

"כבד את": "שלום, אני יצור מכוכב אחר. בכוכב שלנו כל אחד נוצר מעצמו. אין הורים. אין אבא ואימא. אנחנו שמענו שבכוכב שלכם – כדור הארץ - זה לא כך. המלך של הכוכב שלי שלח אותי לברר מהם 'הורים' האם תהיו מוכנים לעזור לי לבצע את המשימה?

אני רוצה לברר כמה דברים שלא מובנים לי:

לאחר שהתלמידים ישיבו, נוריד את "כובע החייזר" ונסביר לכיתה:   

לימוד:

חובת כיבוד ההורים נחשבת למצוות יסוד ביהדות, בתורה מצוות כיבוד הורים מופיעה  כאחת מ"עשרת הדברות". 

נכתוב על הלוח:

  

   "כבד את אביך ואת אמך

   למען יאריכון ימיך על האדמה אשר ה' אלוקיך נותן לך"      

                                                           [שמות כ' י"ב]

 

 

התבוננות:

"כבד את" "יקרא" את הכתוב על הלוח וישאל:

וואו, בעשרת הדיברות? אני שמעתי על עשרת הדברות, הדברים הכי חשובים מופיעים שם. אבל אני לא מבין מה הכוונה בציווי: "כבד את אביך ואת אמך"? מה זה לכבד? איך מכבדים?

"כבד את" יספר לתלמידים כי לפני כמה מאות שנים הוא נשלח למשימה דומה. הוא הגיע לביתו של אחד מפרשני התורה ואולי המפורסם שבהם – רש"י – רבי שלמה יצחקי, שאל אותו את אותה השאלה ואלו הן התשובות  שקיבל מרש"י:

נכתוב את התשובות על הלוח: מאכיל ומשקה (מגיש להורה אוכל ומשקה), מלביש ומנעיל, מכניס ומוציא (לוקח ומחזיר את הוריו למקום אליו הם מבקשים להגיע). לא יושב במקומו, לא מדבר במקומו, לא סותר את דבריו.

 

במעגל:

"כבד את" ימשיך לשאול:

 נשתדל לרשום על הלוח מגוון דוגמאות רחב ככל שניתן לאופן כיבוד ההורים. (אפשר להרחיב על כיבוד הורים בעדות שונות. בקהילת ביתא ישראל [עולי אתיופיה], למשל, נהוג להקפיד מאוד על כיבוד הורים).

 

נניח  לעת עתה את החייזר בצד ונלמד על רבי טרפון, תנא שהקפיד מאוד במצוות כיבוד הורים.

 

עיון בטקסט:

 

לפני שנים רבות, חי רב חכם מאוד שלמד את התורה כולה. הרבה תלמידים באו אליו כדי ללמוד תורה מפיו, וכולם אהבו וכיבדו אותו מאוד. שמו של החכם הזה היה רבי טרפון.

לרבי טרפון הייתה אם זקנה, חולה וחלשה, ולא היה לה אפילו כוח כדי לעלות בעצמה למיטה או לרדת ממנה. ומי עזר לה? לרבי טרפון היו עוזרים ועוזרות שעבדו בביתו, היו לו גם תלמידים רבים שרצו מאוד לעזור לאם הזקנה. אבל רבי טרפון לא הרשה להם, הוא בעצמו טיפל באמו הזקנה וסייע לה. בכל פעם שאמו רצתה לעלות למיטה, בא מיד רבי טרפון והתכופף לפני המיטה על הארץ, ואמו הניחה את רגלה על גבו ועלתה. וכאשר רצתה לרדת, רץ רבי טרפון והתכופף כדי שאמו תוכל לדרוך על גבו השפוף ולרדת מן המיטה. וכך עשה רבי טרפון יום יום.

ביום שבת אחד, הרגישה האם כי היא מרגישה מעט טוב יותר, קראה לרבי טרפון ואמרה לו: 

-"טרפון בני, רצוני לטייל מעט בחוץ".

שמח רבי טרפון ועזר לאמו לקום ולצאת מן הבית. טיילה האם הזקנה, לאחר ימים רבים בהם לא יצאה מהבית, נשמה את האוויר הצח, התחממה באור בשמש ושמחה לראות את הפרחים והציפורים. אך פתאום נקרעה הנעל שעל רגלה והיא נשארה עומדת עם רגל אחת יחפה! ראה רבי טרפון ונבהל, הרי אימא לא יכולה ללכת עם נעל אחת בלבד, ואי אפשר לתקן את הנעל כי הרי היום יום שבת. איך אימא תחזור הביתה? הלא היא כה זקנה וחלשה, אולי היא תיפצע אם תלך יחפה בחוץ.

מה עשה? התכופף והניח את ידו תחת רגלה של אמו, וכך דרכה אמו על כף ידו עד שהגיעה למיטתה ושכבה לנוח. 

אחרי מספר ימים, חלה רבי טרפון, כאשר באו חכמים לבקרו, אמרה להם אמו הזקנה: "התפללו על טרפון בני, שהוא מכבד אותי יותר מדי". שאלו אותה חכמים: "מה עשה לך"? סיפרה להם את המעשה שעשה רבי טרפון כאשר נקרעה נעלה בשבת. ענו לה חכמים: "אפילו אם עשה לך פי אלף... לא הגיע עדיין לחצי הכבוד שציוותה התורה לכבד אב ואם".

לקוח מתוך "כה עשו חכמינו" כרך א' עמ' 52.

 

במעגל:

"כבד את" יפנה אל התלמידים:

מכיוון שזמני בכדור הארץ עומד להסתיים, אני רוצה לומר לכם שאני ממש מקנא בכם שיש לכם הורים שעושים בשבילכם כל כך הרבה ורוצים רק בטובתכם. הלוואי ולי היו הורים כאלו.  אטוס חזרה לכוכב שלי ואלמד את המלך שלי את כל מה שלימדתם אותי... להתראות!!!

 

הפנמה:

נחלק לילדים את דף הצביעה המצורף ונבקש מהם לצבוע אותו, כל שני תלמידים יעבדו בצוות כאשר ילד אחד יהיה רבי טרפון והאחר יהיה האימא. כל ילד יתאר בפני חברו מה חושבת הדמות שבציור. מה חושבת אמו של רבי טרפון כאשר היא נעזרת בו לעלות למיטתה ועל מה חושב רבי טרפון?

סיכום:

על הלוח מופיעות דוגמאות רבות לכיבוד הורים, אלו שלמדנו מרש"י ואלו שהעלו התלמידים, לצד הדוגמאות אותן למדנו מהסיפור על רבי טרפון. נסקור מחדש את הדוגמאות אותן כתבנו על הלוח. 

כיבוד הורים היא מצווה מרכזית בתורה, מצווה המופיעה בעשרת הדיברות. יש מצוות שהילדים מצווה לעשות כלפי הוריהם (להביא להם מאכל ומשקה, לא לסתור את דבריהם) ויש דרכים רבות נוספות בהן אפשר לבטא את הכבוד להורים (כפי שעשה רבי טרפון). 

 

כתיבה:

נבקש מכל תלמיד להתבונן בלוח ולבחור דרך אחת של כיבוד הורים שאתה מעוניין לאמץ לעצמך, ולנהוג בך כלפי הוריך. כתבו את הדרך בה בחרתם והסביר איך אתם מתכננים ליישם אותה בפועל. (תלמידי כיתות א' יכולים לצייר במקום לכתוב).