בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

שיעור לקראת חלוקת התעודות

רוני אלדד- צוות לב לדעת, 11/1/2016

כיתה: ג׳, ד׳

מעמד חלוקת התעודות הוא מעמד דרוך ועמוס עבור כל אחד. בשיעור הקרוב נבקש להצביע על דרכים שונות להעריך את עצמנו, ועל האור המיוחד שיש לכל אחד ואחת מאיתנו, שלעיתים לא בא לידי ביטוי בין שורות התעודה הרשמית של בית הספר.

פתיחה

 נשב במעגל, ונניח על הרצפה תמונות של ילדים שונים

נבקש מכל תלמיד לבחור תמונה, להתבונן בה היטב, ולנסות למצוא שלושה מאפיינים שניתן לספר על הילד/ה שבתמונה, על סמך התבוננות או ניחוש מושכל.  

בתום הסבב, נעיר את תשומת הלב לסופרלטיבים רבים ושונים שהוצעו על ידי התלמידים, על סמך התבוננות בתמונה אחת בלבד. 

נשאל: מה דעתכם על כך שאנחנו מסיקים כל כך הרבה דברים על מישהו כבר במפגש ראשוני עם התמונה שלו?

אלו דברים הייתם יכולים לגלות על הילד הזה אילו הייתם יושבים לאכול איתו ארוחת צהרים, למשל? 

משחקים איתו בהפסקה? 

לומדים איתו למבחן? 

מבקרים אצלו בבית? 

נמקד את הדיון ונקשר אותו לנושא השיעור: 

בקרוב מאד נקבל תעודות, ובהן נקרא דברים המתארים צדדים מסויימים מאד שלנו. חשוב להאזין היטב לדברים, ולראות היכן אנחנו נמצאים בנקודות עליהן מבקשות התעודות להאיר. אבל האם לדעתכם זה האופן היחיד בו ניתן להעריך אותנו? 

האם התעודה מבטאת אותנו באופן מלא ושלם? 

אם לא, מה חסר בה למשל? 

נסכם את הדברים ונאמר: 

לתעודות יש תפקיד חשוב, אבל הוא נועד לספר לנו על דברים הנוגעים ישירות לחיי בית הספר, ולפן הלימודי שלהם בפרט. 

כל אחד מאיתנו הוא עולם עשיר מאד של תכונות, מצבי רוח, כשרונות, אהבות ויכולות, ובשיעור הקרוב נבקש להבחין בכמה מהן, ולזהות בעצמנו מה הופך אותנו ליחידים ומיוחדים, לקראת קבלת התעודות ה"רגילות". 

 

התבוננות ותרגיל בזוגות:

נתחלק לזוגות. 

נחלק לכל תלמיד דף עם שאלות שעליו למלא לגבי בן הזוג שלו. 

לתשומת לב המורה:  השאלות הן שאלות מופשטות, בכוונה, כדי להציע לתלמידים דרכים שונות להערכה שאינן עוברות דרך ציונים כמותיים, מילוליים או שמות תואר שגורים. הרעיון הוא להרחיב את מושג ההערכה וההיכרות, ולגלות כיצד אפשר ללמוד על עצמי ועל הסובבים אותי בדרכים שונות מאד מהמקובל. עם זאת, חשוב לשים לב למידת שיתוף הפעולה מצד התלמידים: יש תלמידים המתקשים בהפשטה, ויזדקקו לשאלות מכוונות ועזרה בביצוע המשימה.. 

 

שאלות: 

1. אילו _________________ (שמו של בן הזוג) היה צבע, איזה צבע הוא היה, לדעתך? 

2.מה מייחד את הצבע הזה בעיניך? 

3.אלו תכונות הוא והצבע חולקים זה עם זה?

4.לו היה מגיע אדם זר לחדר, ומבקש לשמוע שלושה דברים נפלאים על _____________ 

מה היית מונה? 

5. נסה לדמיין, מה ___________________ יהיה בעוד עשרים שנה? 

6. הקדש זמן למחשבה, וכתוב פסקה קצרה בה אתה מספר ל_______________ מה אתה לומד ממנו/ על מה אתה מבקש להודות לו. 

 

אחרי ביצוע המשימה, נבקש מכל תלמיד להעניק את הדף שלו לבן הזוג שלו. 

 

איסוף ותרגיל: 

נתכנס שוב במעגל. נשאל את התלמידים איך הרגישו במהלך ביצוע המשימה. 

האם היה קל או קשה לבצע אותה? 

מדוע? 

ואיך הרגישו לקבל "תעודה" מסוג כזה?

האם התחדש להם משהו לגבי עצמם? 

נפנה לכתוב על הלוח את האמירה הבאה, (המיוחסת לרב קוק, אך לא ידוע באמת מי מחברה) 

"צריך שכל איש ידע ויבין, שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר. וצריך שכל איש ידע ויבין, שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו."

נשאל את התלמידים, האם הם מרגישים כך? 

האם הם השתהו פעם לחשוב, מהו "הנר" שלהם? 

 

נזמין אותם להשתהות רגע ולחשוב, לו היו צריכים לבחור מילה או שתיים (או עשר, לכל היותר...) המתארת את האור שלהם, מה היו בוחרים? 

 

פעילות יצירתית 

נחלק לכל תלמיד חצי לימון, כוס, מכחול ודף. 

נבקש מהתלמידים לסחוט את הלימונים  שלהם לתוך הכוס,  ואז לטבול את המכחול במיץ הלימון ולכתוב את המילים שעלו על דעתם על גבי הדף. 

אחרי שכתבו את הדברים בעזרת מיץ הלימון, 

נבקש מהם להתבונן בדף שלהם ולהראות אותו לכתה. 

הדף נותר חלק וללא רושם. יש רק דרך אחת לגלות מה מוצפן בו במיץ הלימון, והיא לקרב אליו נר דולק, שיחשוף את האותיות. 

נחלק לתלמידים נרות, נדליק אותם (בזהירות!) ונזמין את התלמידים לקרב את הנרות לכתב, ולחשוף בתורם את מה שכתבו (מובן שרק מי שמעוניין לחשוף יעשה זאת בכתה, והיתר מוזמנים לנסות בבית..) 

נתבונן במילים ההולכות ונחשפות בעזרת הנר, ונבקש מהתלמידים לסכם את הניסיון הזה בכוחות עצמם: 

מה גיליתם על עצמכם? 

האם גם אתם מרגישים  שלפעמים צריך לחשוף בדרך מיוחדת את הדברים הצפונים בנו, ואי אפשר לראות הכל כלפי חוץ, במבט ראשוני? 

 

לסיכום: 

נזכיר להם את המשימה בזוגות שעברנו: 

האם  הם מרגישים שהיו יכולים למלא בעצמם תעודה כזאת, ולספר על עצמם דברים מהסוג הזה? (בהנחה שרק הם רואים את הכתוב, אם אינם מעוניינים לחלוק) ?

כל אדם רואה בנו משהו אחר, ומזהה בנו איזו נקודה שלנו קשה לראות. גם אנחנו יכולים לראות בעצמנו דברים שאחרים לא מסוגלים לראות, ובשבוע הקרוב, נקדיש מעט זמן להקשיב להערכות כאלה..

לפיכך, נבקש מכל תלמיד לקחת הביתה דפי הערכה מהסוג הזה, ולמלא אחד לגבי עצמו. כמו כן, לבחור שלושה אנשים (חברים או בני משפחה) שימלאו גם הם תעודה כזאת לגביו.