בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

תורה, מצוות ודרך ארץ - שיעור מסכם

צוות לב לדעת, חנה גודינגר, 22/12/2015

מקצוע: תושב"ע
נושא: במעגלי המשנה

בשיעור זה נבחן ממבט על את המשניות שכלולות ביחידת הלימוד הראשונה: "תורה, מצוות ודרך ארץ". נבקש בעזרת השיעור לחזור על המשניות אותן למדנו ולבחון את היחסים שעולים ביניהן.

רקע: 

 

הצעה למהלך שיעור:

 

א.     קירות מדברים: נפתח את השיעור בכמה דקות בהם התלמידים יתהלכו בכיתה כאשר מוזיקה נעימה נמצאת ברקע ויעברו בין בריסטולים שנתלה על הקיר, כאשר על כל אחד מהם אחת משמונה המשניות שלמדנו בנושא התורה ודרך ארץ ביחידת הלימוד שלנו. כל תלמיד מתבקש לקרוא את המשניות ולכתוב על הבריסטול משהו שהלימוד של המשנה בזמנו או הקריאה שלה כעת פותח בו ומשמעותי לו בחיבור שלו אל התורה ובהבנה מה היא עבורו.

 

ב.      חברים מדברים: במידה והתלמידים שלכם משתפים פעולה, כדאי לשדרג את התרגיל הזה ולאחר החלק הראשון שלו, לבקש מהתלמידים לעבור שוב בין הקירות המדברים ולבחור מכל בריסטול, אמירה שכתב אחד התלמידים האחרים על הבריסטול ושהקריאה שחה עוררה אותו כעת למחשבה מחודשת על המשנה ועל התורה. בכיתות ששייך היה לבצע גם את החלק השני של התרגיל, כדאי לאסוף אותו ולבקש מכל תלמיד לשתף בסבב מה האמירה שנכתבה על ידי תלמיד אחר שתפסה אותו ולמה. אפשר להתקדם צעד נוסף הלאה ולבקש מהתלמיד שכתב את האמירה שנבחרה על ידי תלמיד אחר, לומר ולשתף מה עשה לו לשמוע את שקרא החבר במה שכתב הוא.

 

ג.       חזרה ודיוק: נעבור יחד עם התלמידים על המשניות כתזכורת חוזרת על הנאמר בהם, אך זו גם הזדמנות כבר לדייק לתלמידים ממבט על את השדות השונים בהם כל משנה ממוקמת: בשאלה מה זה תורה (מצווה? לימוד אינטלקטואלי? דרך חיים? עולם ערכים? וכו') ובשאלה מה המרחב שאיתו היא מתמודדת (מידות טובות? עבודה וכסף? רווחת חיים טובים? עולם חברתי? וכו')

 

ד.      משנה כותבת למשנה: נבקש מכל תלמיד לבחור שתיים מבין המשניות ולכתוב מכתב ממשנה אחת למשנה השנייה. כמובן שכדאי לכוון את התלמידים לבחור משניות שהשיח ביניהם יכול להפרות וללבן נקודות נוספות חשובות בשאלה מה היא תורה עבורנו. לדוגמא: המשנה בפאה כותבת למשנה בקידושין ותוהה למה להסתכל על המצוות כעל ציוויים שהשאלה המרכזית היא האם אני חייב או פטור?  או המשנה באבות פ"ו מ"ד כותבת למשנה באבות פ"ב מ"ב מדוע היא חושבת שצריך עבודה וכסף בשביל ללמוד תורה ואולי דווקא העוני והפשיטות הם הבסיס ללימוד ולחיי רוח אמיתיים? במידה והתלמידים מסתבכים עם המשימה, אפשר להדגים להם את הכוונה כמו שעשינו כאן או אפילו לסייע להם עוד קצת ולתת מבחר של דוגמאות מעין אלו שהם יוכלו לבחור מתוכם או ליצור שיח נוסף משלהם.

 

ה.     להפוך את התורות לתפילות: כסיכום לנושא הנלמד ולאחר שעברנו על המשניות כולן ממבט על ואף בחנו את היחסים ביניהן ואת הקולות השונים שעולים מהן, נבקש מכל אחד מהתלמידים להפוך את התורה שלמד לתפילה, דהיינו: לבחור תורה אחת מתוך אלו שלמדנו ולנסות לנסח אותה כתפילה אישית. כדאי לשים מנגינה שקטה בחלל החדר, בזמן המחשבה והכתיבה ובהמשך לבקש מתלמידים שמוכנים לשתף במה שכתבו להקריא בקול את התפילה שלהם.  

 

 

תשומת לב

לפעמים נראה לנו שחבל לבזבז זמן בכיתה על חזרה וסיכום. בהקשר ליחידת הלימוד שלנו, נראה לנו שהיכולת לבחון ממבט על את המשניות ולנסות להרכיב מהן פאזל שגם מחדד את ההשלמה וגם מחדד את הקולות השונים שהמשניות השמיעו – היא יכולת משמעותית וחשובה גם להבנה, גם להפנמה ואפילו ליכולת לזכור את החומר הרב שלמדנו.


תגיות: לימוד תורה, מצוות