בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

פסוקי דזמרה- חלק א

רונית כלילי- צוות לב לדעת, 2/12/2015

מקצוע: הלכה
כיתה: ד
נושא: ברוך שאמר וישתבח, פרק י"ג סעיפים ז- ט, י"ד, י"ח – כ"א.

נכיר מהם פסוקי דזמרה, קצת מתוכנם ומטרתם והלכה הנוגעת אליהם.

הקדמה למורה: היחידה מחולקת לשני מערכים:

המערכים בנויים על חלק מהסעיפים והם: ז', חלק מח', י"ד, חלק מי"ט וכ'. שאר החלקים עוסקים בתפילה במניין, מה שנראה פחות רלוונטי כעת לכיתה ד'.

 

פתיחה והזמנה ללימוד

נפתח במשימה בה כל תלמיד יכתוב כמה מעלות על חברו. כמובן יש לדאוג לכך שעל כל תלמיד יכתבו ופעם אחת (מומלץ לבקש שיכתבו על פי סדר הישיבה). נציע לתלמידים שמעוניינים, להקריא מה שכתבו או שנקריא את הכל בלי לציין את שמו של מי שכתב.

נקשר את התרגיל לשיעור שלנו- היום נעסוק בחלק בתפילה שכולו שבח לה' ב'פסוקי דזמרה'. נציין שחלק זה מתחיל מברכת "ברוך שאמר" ומסתיים בברכת "ישתבח". נסביר לתלמידים שחלק זה משמעותי מאוד, משום שהוא מכין אותנו לשיא התפילה שהוא תפילת העמידה.

נשאל: 

נתאר את סדר הלימוד מכאן והלאה על מנת לקבל מענה לשאלות הנ"ל. שלב ראשון יהיה  בשיעור זה, בו נכיר את החלק המדובר באופן כללי ונלמד הלכה אחת הנוגעת אליו. והשלב השני, בשיעור הבא, נתמקד בקטע שפותח את החלק ובזה הסוגר אותו, על מעמדם ומס' הלכות הנוגעות רק אליהם.

תוך כדי שני שלבי הלימוד ניווכח יותר כיצד חלק זה, הקטע הפותח אותו, הסוגר אותו וההלכות הנוגעות לכל אלו מכינים את ליבנו לרגע השיא של תפילת שמונה עשרה.

בשיעור היום, נפנה לעיון בשני מקורות. האחד, סידור תפילה והשני, קיצו"ש פרק י"ג סעיף י"ד.

 

מפגש ראשוני עם המקור

נפתח סידור בפסוקי דזמרה ונראה עם התלמידים את המבנה של החלק הזה בתפילה. נראה את הקטע שפותח את פסוקי דזמרה - "ברוך שאמר" ושסוגר -  "ישתבח". נמשיך ונעיין יחד עם התלמידים במה שיש בתוך חלק זה בין שני הקטע הפותח לקטע הסוגר, ונראה שנמצאים שם שמונה פרקי תהילים, מתוכם פרקי הללויה לאחר מכן קטעים שונים מהתנ"ך.

נחלק את התלמידים למס' קבוצות וניתן לכל אחת מהן קטע אחר לעיין בו ולגלות את דברי השבח לה' ( מומלץ להתקד בחמישה הפרקים הבאים: יהי כבוד, הללויה הללי נפשי, הללויה כי טוב זמרה, הללויה הללו את ה' מן השמים, הללויה שירו לה' שיר חדש). במידה והתלמידים יתקשו בהבנת הקטעים, נציין שגם הבנה חלקית שלהם מספיקה. יחד עם זאת, נעבור ביניהם ונסייע במידת הצורך להבין את לשונם.

לאחר החלוקה לקבוצות נבקש מכל קבוצה לשים לב לשני דברים:

בסיום המשימה נזמין נציג מכל קבוצה להציג את תוכן הקטע שקבוצתו קיבלה. לפני הצגת הקטעים נבקש מהתלמידים לשים לב לתחושות שאולי הקטעים מעוררים ביחס לה' או עשויים לעורר אצלם או אצל כל מי שקורא קטעים אלו בכוונה. 

לאחר שנשמע את כל הנציגים נחזור על השאלה לכל הכיתה:

נשמע את התלמידים ונוסיף בהתאם (תחושות כגון: התפעלות מה', הערכה יותר לגודלו, כוחותיו, יכולותיו ומול מי אנו עומדים וכן יש ביטוי לכך שה' שומע ומקשיב לתפילותינו).

נחזור לשאלה ששאלנו בחלק של הפתיחה על ההכנה שקטעים אלו עושים לנו. ונשאל את הכיתה שוב:

פסוקי דזמרה מביאים אותנו להרגיש הרגשות מתאימות יותר לה' ביחס ליכולותיו ולרצונו לשמוע לבקשותינו ולמלא אותן. זוהי ההכנה וחשוב שתיעשה לפני שמונה עשרה כי בתפילת שמונה עשרה שהיא רגע השיא של התפילה אנו עומדים לפני ה' באופן ישיר יותר ומפנים אליו בקשות רבות על עצמינו ועל כלל ישראל. כדי שנפנה אליו כראוי חשוב שנרגיש יותר הערכה והתפעלות מכוחותיו וכן בטחון אמיתי שהוא קשוב לתפילותינו ורוצה לעזור לנו. פסוקי דזמרה יוצרים זאת אצלנו. כך הפנייה האישית לה' ראויה ושלימה יותר.

נעבור לפרק י"ג סעיף י"ד. ללמוד על הלכה מיוחדת שיש לגבי פסוקי דזמרה בגלל חשיבותם. נקרא ונסביר את ההלכה. 

נשאל על ההלכה:

 

התבוננות

דף עבודה

 

הצעה להפנמה

אפשרות א- נפתח דיון על דרך אמירת הפסוקי דזמרה בכיתה. לאחר שלמדנו על חשיבותם נציע לבחון מחדש את המנגינות שמלוות אותנו באמירתם. אולי שנוסיף מנגינה או נשנה בהתאם למה שעשוי לעורר בנו את אותם רגשות שדיברנו עליהם בשיעור.

אפשרות ב- ללמוד לפני התפילה במשך תקופה מסוימת פירוש חדש על הפסוקי דזמרה על הסדר. אפשר ע"פ מקור משותף או שכל תלמיד יקבל חלק אחר למצוא לו פירוש חדש מראש ולהעביר אותו בזמן שייקבע לו.

 

סגירה שהיא פתיחה

הכרנו יותר את החלק בתפילה הנקרא פסוקי דזמרה. מהו כולל ומה תוכנו. לאחר עיון מעמיק יותר בקטעים ממנו, הבנו יותר את חשיבותו בכלל ובפרט כהכנה לתפילת שמונה עשרה. למדנו הלכה אחת לגביו שמסבירה עוד את העניין.

לאחר העיסוק בפסוקי דזמרה עצמם, נשאל על הקטע שפותח את 'פסוקי דזמרה' וזה הסוגר אותו. איזה מעמד יש להם ומה הם באים להוסיף. נבקש מהתלמידים לחשוב על כך בבית לקראת השיעור הבא בו נעסוק בשני קטעים אלו (סביר להניח שבכיתה ד' הם כבר אומרים את "ברוך שאמר" ו"ישתבח" כך שתהיה להם הזדמנות יומיות להיפגש איתם ולחשוב על השאלות שנשאלו עליהם). 

 

הארות והרחבות למורה

  1. ניתן להוסיף מטרות נוספות לפסוקי דזמרה כגון: לפתוח בשבח את התפילה בדומה למבנה של תפילת שמונה עשרה, לעורר אותנו לבקש את בקשותנו לשם שמים וכיוצא בזה. אולם, אנו נתמקד בשתיים עיקריות והן: להכיר בגדלות ה' ולהתפעל מכך ולבטוח ברצונו ובכוחו לעזור לנו.

3.       המזמור בדף העבודה לא נכלל במשימה בקבוצות, כך שבעיסוק בו יהיה צד של חידוש.  


תגיות: תפילה