בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

רמאים המתחזים לעניים והמבקשים צדקה

אורי ליפשיץ, 3/11/2015

מקצוע: תושב"ע
נושא: יחידת אגדה, צדקה וחסד

מטרה:

הסיפורים יעסקו בצדקה שתינתן לרמאים. מעבר להבנת הסיפורים והמסרים העולים מהם, יינתן דגש על התחושה שרימו אותנו – איך עומדים נוכח התחושה שהאדם שעומד מולנו הוא לא מי שחשבנו שהוא...

 

מהלך:

 נפתח בשאלה פתוחה- מתי קרה לנו שרימו אותנו? מה היה המקרה וכיצד הרגשנו?

 

 נחלק את הכיתה ל- 4 קבוצות. כל קבוצה מקבלת דף עם סיפור או שניים (כולם מופיעים בחומר לבגרות בחלק ה על הרמאים המתחזים בנושא צדקה- ופה בנספחים) לכל קבוצה יש שאלות הזהות לשאלות בכל הקבוצות האחרות. כל קבוצה עובדת על החומר שלה ובסיום יוצרים אסיף של התשובות ע"י נציג מכל קבוצה שמציג את הסיפור/ים שהקבוצה שלו עבדה עליהם.

  במהלך הזה כל קבוצה לומדת את הסיפור שלה במנותק משאר הסיפורים וללא השפעתם עליו.

לאחר שהקבוצות סיימו להציג את התובנות שלהם, נקרא את הסיפורים ברצף כפי שהם מופיעים בחומר הלימוד: 5 סיפורים מהתלמוד הירושלמי במסכת פאה ושני סיפורים מהתלמוד הבבלי מסכת כתובות- נשאל: האם הקריאה והפרשנות שלנו שונה כאשר אנו קוראים את הסיפורים ברצף? האם המסר מואר באור אחר?

  בשלב הבא נקרא את  הפרושים של רבי אליעזר פאפו, פלא יועץ, ערך צדקה והנצי"ב, הסכמה לספר: אהבת חסד, מאת הרב ישראל מאיר הכהן מראדין, החפץ חיים.

 

נשאל: מה מדגיש ר' אליעזר פאפו ("הפלא יועץ") בסוגיית מתן צדקה? (התייחסות ממוקדת לעניים בני עירו. החשש מצדקה שיכולה לשמש כעברה והרגישות הניתנת לעני המחזר על הפתחים)

לגבי הנצי"ב נתמקד בשני החיובים שהוא קושר למצוות הצדקה. (אדם לאדם וחובת מצד התורה)

 

 נחזור לנקודה ממנה התחלנו את השיעור- שאלנו על מקרים בהם רימו אותנו ותחושותינו בעקבות זה. כעת נשאל:

נסה/י להיזכר בסיטואציה שעמדת מול מישהו שביקש ממך, ונראה היה לך שלא מגיע לו. (צדקה או כל דבר אחר). ספר את הסיפור. כיצד הרגשת תוך כדי ואחרי? בעקבות הסוגיה- כיצד תוכל להחזיק לו טובה?