בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

בראשית י"ח - אברהם מכניס אורחים

אמונה יצחק, 20/10/2015

מקצוע: תנ"ך
כיתה: א -ב
נושא: בראשית

א.     נושא השיעור וחומרי הלמידה:

נושא השיעור הוא הכנסת אורחים של אברהם אבינו ונתמקד במידת הזריזות שלו. חומרי הלמידה הם החומש ספר בראשית פרק י"ח פסוקים א'-ט'.

 

ב.     האופן בו ילמד השיעור:

1.      הצגת הסיפור בפני התלמידות מתוך החומש תוך שימוש במילים מהפסוקים:  "יושב פתח האוהל כחום היום", "וישא עיניו..."  , "וירא שלושה אנשים...וירץ לקראתם...", "וישתחו ארצה..."  וכן.

2.      המחשת הפעולות הרבות שאברהם עשה בשביל האורחים.

הבנות התבקשו להציג בפנטומימה מילים שהמורה מקריאה בקול : "וירץ לקראתם", " וימהר אברהם", "מהרי שלוש סאים", "אל הבקר רץ אברהם".

3.      הבנות התבקשו לכתוב/לצייר "מה היא הכנסת אורחים בשבילי?" .

 

4.      דיון עם הבנות כיצד אפשר לארח את בנות הכיתה המקבילה.

5.      סיכמנו את כל הרעיונות שהבנות העלו, כיצד אפשר לארח את בנות הכיתה המקבילה.           

6.      התכוננו בפועל לאירוח: גזרנו דפים בצורת לבבות וכל בת כתבה ברכה לתלמידה מהכיתה המתארחת וסידרנו את הכיתה בצורה מיוחדת וכו'

7.      הבנות קיבלו הסבר כיצד מארחים : המורה הדגימה כיצד פותחים את הדלת לאורח, מזמינים אות להיכנס, מציעים לו להיכנס בחיוך וכו'

8.      האירוח עצמו: בנות הכיתה השנייה הגיעו לאירוח ובנות הכיתה אירחו אותן ע"פ מה שלמדו.