בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

טעמי הקורבנות - חומש ויקרא

יפעת רוט, 24/8/2015

מקצוע: תנ"ך
כיתה: ה',
נושא: ויקרא

 

מהלך הלמידה:

א.    נחלק את התלמידים לקבוצות. כל קבוצה לומדת ומעמיקה בהבנה של טעם אחר, על ידי לימוד עצמי מונחה בכרטיסיות.

 

ב.     בסיום הלימוד כל קבוצה צריכה להכין הצגה או משימת כתיבה קבוצתית, ודרכה ללמד את שאר הכיתה את החומר שהן למדו.

 

ג.      כל התלמידים  מקבלים דף סיכום, המסודר לפי סדר הטעמים. הם משלימים את הכתוב בדף הסיכום, לאחר שכל קבוצה מלמדת את החומר שהיא למדה ומעבירה, ואז עוברים לקבוצה הבאה.

ד.     לסיום, מצורפים גם כמה הצעות לחלופות בהערכה על נושא הקורבנות.