בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

טיול בעקבות ירמיהו

רותי מרק, 24/8/2015

מקצוע: מחשבת ישראל
נושא: אני עצמי