בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

ברכת שהחיינו

רונית כלילי- צוות לב לדעת, 26/7/2015

מקצוע: תושב"ע
כיתה: ה'
נושא: ברכת שהחיינו, קיצו"ש מקור חיים פרק מ"ח סעיפים א', ט"ו

דרך המפגש עם הלכות ברכת שהחיינו, וזיהוי האירועים השונים בהם אנחנו זוכים לומר ברכה זו, נבקש לעמוד על אופיה המיוחד, ועל הההזדמנות החשובה שהיא מעניקה לנו, להכיר בשמחות הקטנות והגדולות המתרחשות בחיינו, להנכיח אותן, ולהודות עליהן.

 

הערה: היחידה קצרה במס' הסעיפים שלה אך עשירה בתוכן. מתאים לשיעור כפול.

 

פתיחה והזמנה ללימוד

נספר לתלמידים, בהתרגשות, שהיום זכינו לעמוד ליד חבר שלנו, בשם יהושע, שקיבל שיחת טלפון מרגשת מאין כמוה:  אימו של יהושע התקשרה ובישרה לו שלאחותו ולגיסו  נולדה בת, לאחר חמש עשרה שנה שלא היו להם ילדים.

- נציג דף עם מס' פרצופים שונים שכל אחד מהם מייצג הרגשה אחרת ונשאל, איך לדעתכם מרגיש יהושע? נבקש מהתלמידים להצביע על הפרצוף שמייצג באופן הקרוב ביותר את הרגשתו של יהושע לדעתם.

- נמשיך לשאול, לו הייתם צריכים לבחור הרגשה מתוך הדף שהייתם יכולים להרגיש כדרך קבע בחיים, איזו הרגשה הייתם בוחרים?  (סביר להניח שיאמרו שמחה.  בוודאי לא נעים להרגיש עצוב או בערך שמח.  לא חייב להרגיש שמחה כמו בעת אותה בשורה אך כן שמחה כלשהי)

- עתה נשאל, מה משמח אותנו? נבקש מהתלמידים לספר על עצמם באופן אישי.

- נסכם את השלב הקודם ונקשר לשיעור, יש כל מיני דברים שמשמחים בחיים.  כל אחד שמח מדברים אחרים.  התורה ציוותה אותנו על מס' אירועים מסוימים משמחים במיוחד לברך ברכת שהחיינו. 

- נציג את הברכה בע"פ ונכתוב אותה על הלוח.

- נשאל, על מה אנו מברכים בברכה זו (הכוונה למשמעות המילים בברכה)? (שה' החיה וזיכה אותנו להגיע לרגע משמח זה)

- נעיר, שאכן זה עיקרה של הברכה אולם, יש לברכת שהחיינו עוד משמעות נוספת חשובה  שיש בכחה  להגדיל את הכרת הטוב שאנו חשים בעת אמירתה.  ננסה תוך כדי השיעור  לגלות אותה (פתיחת השיעור על הרצון להרגיש מרוצים באופן כללי, מרמזת עליה מאוד)

- נחלק את התלמידים לזוגות. נבקש מכל זוג  לנסות לנחש, או לכתוב על סמך ידע קודם  מהם האירועים או חלקם עליהם יש לברך שהחיינו ( נציין שמדובר בשישה אירועים שונים. )

בתום המלאכה, נבקש מזוגות שונים להציג את האירוע בפנטומימה בפני הכתה,

התלמידים האחרים יתבקשו לנחש מהו האירוע המומחז, ואז לשפוט (על סמך ידע קודם או אינטואיציה) אם אכן יש מצווה לברך על אירוע שכזה.

נקפיד לשאול בסוף כל הצגה: איזה רגש מתעורר אצל מי שחווה אירוע כזה?

ונעיר את תשומת הלב לכך שבין אם התלמידים דייקו ובחרו אירוע שאכן כלול ברשימת האירועים שמברכים בעקבותיהם שהחיינו, ובין אם לא, השמחה או ההתרגשות העולה מתוך האירוע שהציגו באמת שייכים לשורש הברכה, והבחירה להציג את האירוע המסוים הזה מובנת לנו מאד.  

- כעת נפנה למקור, ונערוך על הלוח רשימה מדוייקת של האירועים. בכל פעם שנגיע לאירוע שמתאים לאחת ההצגות, נעיר את תשומת לב התלמידים לכך.

 

מפגש ראשוני עם המקור

-

נקרא את סעיף א' בדף המקורות ונסביר כל אירוע בפני עצמו, תוך כדי נתינת דוגמאות בודדות בלבד (על מנת להשאיר חידוש למשימה הקבוצתית בהמשך.  ראה שלב ההתבוננות)

- האירועים, הסברם, דוגמאות והערות נלוות:

א.  מועדים וימים טובים.  הדוגמאות כאן עולות מאליהן.  נציין אחדות מהן: ראש השנה וסוכות (יש להבדיל בין ברכת שהחיינו על החג לבין זו הנאמרת על מצווה הקשורה לחג)

ב. מצוות הבאות מזמן לזמן הקשורות לחגים.  נציין ונסביר דוגמא אחת מאלו המופיעות במקור (את היתר נשאיר לשלב ההתבוננות , בעת ביצוע המשימה הקשורה לעניין זה): שופר.  לפני תקיעת שופר בראש השנה מברך בעל התוקע על מצוות לשמוע קול שופר ואחר כך שהחיינו.  בברכותיו הוא מתכוון להוציא ידי חובה את הקהלאפשר להעיר שבמצוות שחוזרת על עצמן באותו מועד כמו לדוגמא בשמיעת קול שופר (שנוהגים בשני ימי החג לשמוע אותו), ברכת שהחיינו תהיה רק לפני הפעם הראשונה.  מצוות הבאות מזמן לזמן הקשורות לקניין ורכישה.  נסביר את המושגים קניין ורכישה וניתן דוגמא אחת: ישנם דברים שמצווה לרכוש ושלפני השימוש הראשוני שלהם יש לברך שהחיינו, לדוגמא:ציצית.  מצוות אחרות הבאות מזמן לזמן, לדוגמא: ברית מילה.

ג.  פרי המתחדש מזמן לזמן .  ניתן מס' דוגמאות (עד שתיים שלוש דוגמאות של פירות כאלו) בשיתוף התלמידים.  אם יהיה צורך נתייחס לנקודות הבאות (ייתכן והצורך יעלה בשלב של ההתבוננות, הקשורה לנושא שהחיינו בפירות): נבדיל בין פירות שמתחדשים לפירות שנמצאים כל השנה ואין בהם חידוש.  ישנם פירות שמצליחים להחזיק אותם בקירור כל השנה אלא שהם נדירים ומחירם יקר.  לגביהם מכיוון שכך, מברכים שהחיינו עם הגיע עונת גידולם הטבעית.  פרי שיש לו כמה זנים כמו הענבים, השזיפים וכדומה לא צריך לברך על כל זן בנפרד שהחיינו אלא אם כן שמח בכל זן במיוחד.

ד.  ראיית פני חבר אהוב שלא ראהו שלושים יום.  להדגיש שמדובר בחבר אהוב, כזה ששמחים מאוד בראייתו.  ייתכן והתלמידים ישאלו האם יש לברך במקרה שדברנו עם החבר בטלפון או שהיינו איתו בקשר באיזשהו אופן.  התשובה לכך היא שיש מחלוקת ולמעשה רק מי שמאוד שמח מהפגישה למרות יצירת הקשר במשך אותה תקופה באמצעים אחרים, שיברך (פניני הלכה ליקוטים ג', א, יז)

ה.  קניין שרוכש אדם ושמח בו.  חפץ כלשהו שקונה האדם כגון: בגד. 

ו.  על שמועה טובה שנתבשר בה.  לדוגמא: לידת בת.

- לאחר הסברם של כל האירועים נעבור ללימוד סעיף ט"ו העוסק בסדר אמירת הברכות לפני אכילת פרי חדש.  לפני כן, נאמר אכילת פרי חדש זה אירוע שאנו נפגשים בו לא מעט, בדרך כלל כל תחילת עונה, עם מס' פירות חדשים.  נעורר לחשיבה, ע"פ איזה סדר אנו אומרים את הברכות, האם לפי הסדר הנכון.  נשאל, מהו הסדר הנכון?  ניגש לקריאת סעיף ט"ו לבדוק את התשובה.

 

התבוננות

- נחלק את הכיתה לשש קבוצות.  לכל קבוצה ניתן רבע דף בצורת לב (הצורה מבטא את שמחת הלב שחש האדם בעת הברכה ובה תלויה הברכה ברוב האירועים.  אפשר דף בצבע ורוד) עם משימה הקשורה לאחד מתוך ששת האירועים שמברכים עליהם שהחיינו.  נסתובב בין הקבוצות ונעזור במידת הצורך (דפי הלבבות עם המשימות כאן.  תשובות והדרכה לביצוע המשימות ראה בהארות והרחבות למורה)

- לאחר ביצוע המשימות ע"י הקבוצות נבקש מכל אחת להציג את אשר עשתה (תשובות למשימות ראה בהארות והרחבות למורה)

- עתה לאחר שעברנו על כל ששת האירועים בפירוט יותר נוכל לגלות משמעות נוספת לברכת שהחיינו.

תחילה נחזור על המשמעות הפשוטה שכבר נתנו לברכה בהתחלת השיעור.  שבברכה אנו מכירים טובה לה' על כך שהחיה וקיים אותנו להגיע לרגע משמח זה.

אחר כך  נאמר, מהדוגמאות הרבות ששמענו שכתבו התלמידים יפה והסיפור המעניין על פגישת חבר אהוב  נוכל לומר שה' מזמן לנו הזדמנויות לא מעטות במהלך השנה שמסבות לנו שמחה.  מתוך מבט כללי זה ולאחר שננסה להשוות את ברכת שהחיינו לשתי הברכות הקודמות שלמדנו שעשה לי נס והגומל, נגלה את המשמעות הנוספת.

נשאל, בפשטות על מה אנו מודים באותן ברכות באופן כללי? (על עצם האפשרות לחיות)

אם זה כך, על מה ההודיה בברכת שהחיינו בהשוואה לאותן ברכות? (אם בקודמות הודינו על עצם החיים, בברכת שהחיינו אנו מודים על איכות (רמת) החיים.  חיים עם לא מעט רגעי שמחה מיוחדים.  לא ברור מאליו שכך יהיה)

- לאחר מכן נחלק דף עם משימה הפוכה.  בה התלמידים יקבלו רשימת דוגמאות לברכת שהחיינו והם יצטרכו לשייך לאירוע המתאים מבין השישה.  וכן עם קטע קצר להשלמה שמסכם את הרעיון שהגענו אליו.

 

הצעה להפנמה

- הכנת סרגל שמחה.  בסרגל עיגול ליצירת פרצופים שמחים בדרגות שונות.  הרגשת הלב בברכת שהחיינו יכולה להשתנות ואין היא חייבת להיות בשיא אך  שמחה כלשהי צריכה להיות מורגשת.  נוכל לבחון במצבים מסוימים עד כמה אנו שמחים ואם אנו יכולים לברך שהחיינו במצבים שהדבר נתון להרגשתו והחלטתו האישית של האדם כמו באירועים הבאים: בשורה משמחת, פגישת חבר אהוב וקניין שרכשנו (ראה הארה שלוש בהארות והרחבות למורה.  אין הכוונה ביצירת הסרגל ובשימושו האפשרי לדקדק כל כך בהרגשה שכן חכמינו נתנו את ההחלטה אם לברך שהחיינו להחלטת האדם ולהרגשתו מתוך ידיעה שבמצבים מסוימים הברכה תלויה באדם עצמו וכל אחד שונה מחברו ביחסו לדברים.  בוודאי שאין לחשוש שמא ברכנו מתוך אומדן שגוי של הרגשתנו.  מטרת הסרגל להמחיש את הרמות שיש ברגש השמחה ומקומה של ברכת שהחיינו בעניין)

 

סגירה שהיא פתיחה

- נסכם, הכרנו את ששת סוגי האירועים בהם יש מצווה לברך שהחיינו, נתנו דוגמאות רבות לכל אחד מהם.  בעקבות כך ראינו שה' מזמן לנו לא מעט הזדמנויות שמסבות לנו שמחה.זיהינו  אוסף של  הזדמנויות המעניקות לנו מלאות ואושר .  ניתן לומר שבברכת שהחיינו חוץ מההודיה על אותו רגע משמח שזכינו להגיע אליו, אפשר גם להודות על כך שה' מעניק לנו חיים  שיש בהם רגעים ומופעים של שמחה, בדרגות שונות .  כוונה נוספת זו מלמדת אותנו  שהשמחות הללו, גדולות כקטנות,  אלו אינן ברורות מאליהן, ושראוי לברך עליהן, להודות עליהן, וכך גם להנכיח את קיומן באופן ברור יותר בתודעה שלנו.   

 

נקודה למחשבה:  אם נתבונן בששת האירועים נגלה שהם נוגעים לשמחות ששונות בגודלם.  זאת אומרת יש פעמים שנברך שהחיינו על אירוע קטן כמו אכילת פרי ויש על אירוע גדול כמו לידת בת.  איזה מסר אנו יכולים לקחת מהמצווה לברך על אירועים קטנים כגדולים על יחסינו לאירועים הקטנים בחיים?

 

 

הארות והרחבות למורה

1.  בהיכרות ראשונית עם ששת האירועים בשלב של מפגש ראשוני עם המקור, ניתן דוגמא או שניים בלבד.  את יתר הדוגמאות נשאיר להמשך לשלב של ההתבוננות, למשימה הקבוצתית, לחידוש.

2.  בלימוד ששת האירועים ניתן להרחיב או לצמצם בהתאם לצורך, רמת התלמידים והתעניינותם.

3.  תשובות למשימות והדרכה לביצוען:

·         ייתכן וניתן להרחיב את התשובות בדוגמאות נוספות.

·         דוגמאות שהוזכרו בשלב של מפגש ראשוני עם המקור, מוזכרות שוב.

·         באירועים הבאים: קניין שרוכש אדם ושמח בו ושמועה טובה שנתבשר בה ניתן להוסיף למשימה לכתוב סיפור קצר (לדוגמא על אישה שהייתה קורסת תחת נטל שטיפת הכלים עד לקניית מדיח כלים חדש.  ההקלה הייתה כל כך גדולה עם קנייתו ועימה גם תחושת השמחה שליוותה את אותה אישה זמן רב לאחר הקנייה עם כל הדחה בו)

א.  מועדים וימים טובים  (נציע לתלמידים לבדוק לפי סדר חודשי השנה, החל מתשרי)–  ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, שמיני עצרת ( שמחת תורה), פסח, שבועות.  ברכת שהחיינו בחגים נאמרת בקידוש וע"פ מנהגים מסוימים גם בברכה על הדלקת הנר (פרט ליום הכיפורים שבו הברכה נאמרת בתפילה ובהדלקת הנר)

ב.  מצוות הבאות מזמן לזמן הקשורות למועדים (נציע לתלמידים לבדוק לפי סדר החגים, החל מראש השנה) – שופר, לישב בסוכה, לולב, הדלקת נר חנוכה, קריאת מגילה.  מצוות הבאות מזמן לזמן הקשורות לרכישה וקניין: ציצית, מזוזה.  מצוות אחרות הבאות מזמן לזמן: ברית מילה, פדיון הבן.

נבקש מהתלמידים להתייחס לכל מצווה בפני עצמה

ג.  פרי המתחדש מזמן לזמן (נציע לתלמידים לבדוק את הפירות שמתחדשים לפי עונות השנה) – עונת החורף: פירות הדר למיניהם, רימון, חבוש (נאכל מבושל), אפרסמון, גויבה.  עונת הקיץ שופעת פירות חדשים טעימים ועסיסיים: ענבים, אבטיח, מלון,שזיף (ישנם כמה סוגים), אפרסק, אפרשזיף.

ד.  קניין שרוכש אדם ושמח בו.  בגד, כלי לבית, בית חדש, רכב וכיוצא בזה.

ה.  על שמועה טובה שנתבשר בה. לידת בת, זכייה בפרס גדול, קבלת ירושה, בשורה על התקבלות לעבודה נכספת.

3.  הערה חשובה:  למעשה מבחינה הלכתית יש מקום ליותר ברכות שהחיינו בחיינו, אולם בפועל אין נוהגים כך אולי מפני החשש מברכה לבטלה.  במצבים לא מעטים כדי לפתור חשש זה קונים בגד, מברכים עליו שהחיינו ופוטרים בברכה זו את אותו מצב (לדוגמא:  האיש בנישואין, בן ובת בחגיגת הכניסה לגיל מצוות)