בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

מדבר ודיבור – שיעור פתיחה לספר במדבר

שרהלה מסינג, 2/7/2015

מקצוע: תנ"ך
נושא: מדבר ודיבור – שיעור פתיחה לספר במדבר

בשיעור זה נעסוק במהות ההליכה של בני ישראל במדבר, כמקום של דיבור, של התגלות, ושל מפגש עם הנשמה.

 

מהלך השיעור:

א.      נקרא את הפסוק הראשון בספר במדבר. הקדמה קצרה: ספר במדבר הוא ספר הנדודים, ספר הפיכתו של עם ישראל לעם, לקראת הכניסה לארץ. נשאל את התלמידים: למה לדעתכם הקב"ה בחר להוליך את עם ישראל לפני הכניסה לארץ דווקא במדבר?

ב.      מה משמעות המילה מדבר? אלו פסוקים אתם מכירים שבהם המילה מופיעה? "ידבר עמים תחתינו", "ומדברך נאווה" מדבר- שורש ד.ב.ר. גם מלשון הנהגה וגם מלשון דיבור. גם האדם נקרא מדבר, ובמדבר עם ישראל היו צריכים ללמוד להשתמש בכוח הדיבור שלהם- אלו אירועים בספר במדבר אתם מכירים הקשורים לדיבור? (נכתוב על הלוח את תשובותיהם, ואם צריך- נוסיף כמפורט בהמשך) אנחנו רואים בספר כמה פרשיות הקשורות לדיבור- המתאוננים והמתלוננים, מרים המדברת סרה במשה, והשיא- חטא המרגלים- הוצאת דיבת הארץ רעה. גם משה מכה את הסלע במקום לדבר אליו. (כדאי לצייר את כל האירועים על ציר זמן וכך לתת לתלמידים מבט רוחב על הספר) במהלך הספר עובר עם ישראל תהליך בו הוא לומד להשתמש נכון בכוח הדיבור שלו, שהוא מהותנו כבני אדם, כדי להיות ראויים להיכנס לארץ.  כדאי להיעזר במאמרו של הרב איתמר אלדר על דיבור ושתיקה בקישור זה 

ג.       נשאל את התלמידים: איך אתם מרגישים כשאתם נמצאים במדבר? כיצד השהות בו משפיעה עליכם?

ד.      מה לדעתכם יכול האדם ללמד את המדבר? ומה יכול המדבר ללמד את האדם?

ה.      תיאטרון קריאה: ניתן לכל קבוצה קטע אחר מהמקורות המצורפים ונבקשם להתאמן על קריאה שלו בצורה שתביע את משמעותו בעיניהם (חזרות, אינטונציה, קריאה משותפת ועוד)

ו.        נשמע את הקטעים השונים

ז.       נאסוף תובנות מן השיעור- כעת, לאחר כל מה שלמדנו וראינו, נחזור לשאלה בה פתחנו: למה לדעתכם בחר הקב"ה להוליך את עם ישראל לפני הכניסה לארץ דווקא במדבר?

 

 

המקום הזה/ חיים גורי

יש אנשים שאינם יכולים להיות במקום הזה,

צהוב להם מידי,

שקט שאפשר להשתגע.

יש אנשים שאלוהים גדול עליהם

במדבר הזה.

אנשים נבהלים כשהם

שומעים את הכוכבים בלילות.

אבל יש גם אנשים שנדבקים לשקט הזה,

ואינם יכולים לשוב ולהפרד ממנו.

אלה, ישארו כאן.

 

"אמונה ומדבר", עמוס קינן

"המדבר הוא בראשית.

במדבר ברא אלוהים את השמים ואת הארץ.

שם התקשה סלע היסוד המפעפע ממעמקים.

שם שקע הים והותיר על סלעי היסוד את סלעי המשקע שבאו לאחריו.

 מה הפלא אם במדבר נגלה אלוהים אל מי שעתידים היו להאמין בו.

אם חדלו להאמין בו, הרי זה מפני שכבר אינם יודעים את הדרך אל המדבר"

 

נתן יונתן

מי שאומר שהנוף הזה הוא דומם

אינו יודע מה הוא סח,

השמש משחקת במקום ומזיזה אותו

הר הופך לצל

וצל הופך לבקעה

הנוף הוא מרקד

רק שהריקוד הוא איטי

כאילו נרקד מעצמו ....

 

המדבר מדבר שלמה בר

המדבר מדבר

המדבר מדבר מעברינו

קרו דברים במדבר

נראו קולות ממדבר

הסוד ניתן במדבר

שתיקה היתה במדבר

המדבר מדבר

 

 

המדבר מדבר- שרון מאור

המדבר מדבר - קורא לך להיות שמח

מזכיר לך שהכול פורח אצלך בלב

המדבר מתעורר עם זריחתו של הירח

מזכיר לך שאתה אורח בעולם הזה

המדבר מדבר אומר לך עזוב שטויות

תפסיק לדאוג ותתחיל לחיות ופשוט להיות