בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

היחס לחופש על פי המקורות- חלק ב

רונית כלילי - צוות לב לדעת, 18/6/2015

מקצוע: מעגל השנה
כיתה: ז-ח
נושא: החופש הגדול

נלמד להבדיל בין חופש לבטלנות, להכיר את הסכנות שיש בה ולהעריך את היתרון שיש לעשייה מכל סוג שהוא לעומתה

שיעור זה הוא השני מתוך יחידה שמתפרסת לשלושה שיעורים ע"פ החלוקה הבאה:

  1. האחד, ההכרה בצורך במנוחה
  2. השני, חופש לעומת בטלנות וחשיבות העשייה מכל סוג שהיא
  3. והשלישי, מרכיבים חשובים בחופש

 

פתיחה והזמנה ללימוד

נזמין מספר תלמידים לעזור לנו לבנות מגדל מקפלות על גבי השולחן שלנו. הקשר של המגדל לשיעור יישאר בסימן שאלה ויתברר בהמשך. (אפשר גם לבנות את המגדל לפני השיעור ולהתחיל כשהוא כבר ניצב על גבי השולחן).

נחזור בקצרה על השיעור הקודם ונאפשר לתלמידים שרוצים, להקריא ראיונות שעשו (שיעורי הבית של השיעור הקודם). 

לאחר שדיברנו הרבה על הצורך בחופש, נחזור ונשאל:

נכתוב את תשובות התלמידים על הלוח בשמש סביב המילה חופש (סיעור מוחות-  נעתיק אצלנו את דברי התלמידים).

לשם בירור מעמיק יותר מהו חופש, למה הוא נועד ולמה הוא לא נועד, נפנה ללימוד מקורות. 

 

מפגש עם המקור

נחלק דף מקורות, נקרא כל מקור ונסביר כשברקע השאלות שהעלינו לגבי החופש (מצורף דף מקורות למורה מלווה בהסברים).

נסכם ונבאר, חופש נועד למנוחה מעבודה מסוימת ולא לבטלנות, אלא לעשייה מסוג אחר. חכמינו דיברו על סכנותיה של הבטלנות ונלחמו נגד כל בטלנות ולו המועטה ביותר.

נשאל:

נצייר טבלה על הלוח, בצידה האחד נכתוב סכנות הבטלנות ובצידה האחר מעלותיה של העשייה.

בדף מופיעות מספר סכנות שחכמינו מציינים, נמצא ונכתוב אותם (שעמום, התרגלות להתעצל). לאחר מכן בשיתוף התלמידים נוסיף משלנו לבטלנות מצד אחד ולעשייה מצד שני.

לפני שנעבור לביצוע משימה קטנה. נשאל:

וודאי שלא, אלא, לדאוג לעשייה מסוג אחר. נמשיך ונשאל:

גם לכך נשיב שוודאי שלא ונוסיף שישנם מרכיבים נוספים שחשוב לכלול בחופש חוץ מעשייה. אותם נלמד שיעור הבא.

בשלב זה נוכל להתייחס חלקית לדברים שעלו בסיעור מוחין בהקשר הזה. ייתכן ובמה שאמרו התלמידים יש רעיונות לאותם מרכיבים או המרכיבים עצמם. נוכל לבחון את הדברים במלואם  לאחר לימוד יתר המרכיבים.

 

התבוננות

נבקש מהתלמידים להעתיק לעצמם את הטבלה שעל הלוח. לאחר מכן נפנה אותם למלא את המשימה בדף המקורות.

 

הצעה להפנמה

נחזור למגדל הקפלות שנמצא על השולחן, ונדמה אותו לדברים שהשגנו בשנת הלימודים. לשם כך נבקש מכל אחד מהתלמידים, לכתוב לעצמו מה הדברים ש'בנה' במהלך השנה בעצמו. נכוון את התלמידים להתייחס למידות שרשכנו, הרגלים, הרגשה טובה, תובנות וכיוצא בזה. 

נאמר לתלמידים שכדי שההישגים שלנו יישארו ועל מנת שנצליח להגיע עוד להישגים חדשים בשנה הבאה כדאי לנו לנוח ואגור כוחות, ומי יודע איזה מגדל נבנה בשנה הבאה.

 

סגירה שהיא פתיחה

נסכם, למדנו להבחין בין חופש לבטלנות. הבנו שחופש אין פירושו להתבטל. במקורות ראינו שחז"ל דיברו רבות בחשיבות העשייה ובסכנותיה של הבטלנות וכוונו בדבריהם את האדם לעסוק במשהו.

במסקנה העולה מן הלימוד ציינו שעשייה זה אחד מהמרכיבים שיש לכלול בחופש. אולם, הערנו שאין הכוונה בלימוד אינטנסיבי כמו שהיה במהלך השנה אלא בעשייה מסוג אחר.

נפנה את התלמידים לחשוב על המרכיבים הנוספים שחשוב לדעתם לכלול בחופש (בשונה מהסעור מוחין, ששם ייתכן שעלו יותר רעיונות מעשיים. בכל אופן הנקודה למחשבה היא לתת אולי כותרת לרעיונות ודברים שעלו בהקשר הזה).

 

הארות והרחבות למורה

במציאת מעלותיה של העשייה, התלמידים יוכלו למצוא דברים מתוך חוויותיהם, למה עשייה תורמת מכל הבחינות ובכלל זה מידות טובות כגון: חריצות, עמידה בזמנים ועוד.