בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

היחס לחופש על פי המקורות- חלק א

רונית כלילי - צוות לב לדעת, 18/6/2015

מקצוע: מעגל השנה
כיתה: ז-ח
נושא: החופש הגדול

נכיר בצורך של התלמידים במנוחה לאחר תקופת לימודים מאומצת, נבסס זאת ע"פ מקורות מהתורה, נציג את הצורך במנוחה והעמל שלפניה כחלק מסדר המציאות.

שיעור זה הוא הראשון מתוך יחידה שמתפרסת לשלושה שיעורים ע"פ החלוקה הבאה:

  1. האחד, ההכרה בצורך במנוחה
  2. השני, חופש לעומת בטלנות וחשיבות העשייה מכל סוג שהיא
  3. והשלישי, מרכיבים חשובים בחופש

 

פתיחה והזמנה ללימוד

נקרא קטע מיומנו של נער על העובר עליו במהלך שנת הלימודים מתוך הזדהות שלנו עם תחושותיו ותחושות התלמידים שככל הנראה חווים ברובם רגשות מעין אלו בתקופת זמן הנ"ל (נוכל להתייחס בע"פ גם ליתר העומסים שעשויים להיות כמו: נסיעות, עזרה בבית וכיוצא בזה).

נשאל:

נדבר עם התלמידים על כך שבוודאי לאחר שנה מאומצת הם מצפים לחופש. נשאל למה הם מצפים בחופש, מה גורם לרצות אותו כל כך. מתוך כל מה שיעלה, נתמקד כעת בצורך לנוח מהלימודים בלבד (ולא באופן המנוחה ולא באופן העברת החופש).

נציין, שגם התורה מכירה בצורך לנוח לאחר תקופת זמן כלשהי של עבודה מאומצת. נפנה למקורות לראות זאת.

 

מפגש ראשוני עם המקור

נחלק דף מקורות (צמוד לדף המקורות לתלמיד מופיע דף עם הסברים נוספים למורה).

נקרא ונסביר כל מקור. נגלה בכל אחד מהם: על מי מדברים או מי מצווה להפסיק את עבודתו, ולאחר כמה זמן. נשים לב למילים שמבטאות את הציווי להפסקת אותה עבודה והמטרה לכך, אם מצוינת.

נסכם, נתינת האפשרות לשבות מעבודה מאומצת ממושכת כלשהי לא התחילה ממשרד החינוך, אלא מה' שנתן את התורה, ברא את האדם ועל כן מבין לנפשו ויודע את צרכיו והיותו זקוק למנוחה לאחר שעמל. ה' ברא את המנוחה ולימד אותנו את חשיבותה.

 

התבוננות

נבקש מתהלמידים לבצע את משימות הסימון שבתחתית דף המקורות.

 

הפנמה

משימת ההפנמה תהיה מיועדת כעבודת בית לקראת השיעור הבא. במשימה התלמידים יפגשו צרכים נוספים במנוחה, ואופנים שונים של עבודה ומנוחה. 

נבקש מהתלמידים לראיין לפחות שניים מהמכרים שלהם בנוגע לעבודתם ולזמני מנוחתם ממנה. 

 

סגירה שהיא פתיחה

נסכם, למדנו על הצורך הטבעי שקיים אצל כל אדם לאחר תקופה ממושכת של עבודה מאומצת לנוח. ראינו שגם בתורה יש ציווי לכך במצבים שונים, ושצורך זה הוא חלק מסדר המציאות התקין לאחר זמן מה של עמל. 

לאחר שדיברנו רבות בחיוניותה של המנוחה, נבקש מהתלמידים לחשוב מה זה בשבילם חופש. לשם כך נבקש מהתלמידים לכתוב כמה מילים על 'מה זה חופש בשבילו'. 

 

הארות והרחבות למורה