בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

מסכת אבות - 4 מידות בדעות

שלומית קנוהל, 26/5/2015

מסכת אבות פרק ה' משנה י"א

ארבע מידות בדעות:

נוח לכעוס, ונוח לרצות - יצא הפסדו בשכרו;

קשה לכעוס, וקשה לרצות - יצא שכרו בהפסדו;

קשה לכעוס, ונוח לרצות - חסיד;

נוח לכעוס, וקשה לרצות - רשע.

 

קוראים ביחד את המשנה.

חלוקה ל-4 קבוצות. כל קבוצה מסבירה מידה אחת על פי קהתי ע"פ כרטיסייה.

 

כרטיסיות עבודה:

 

1.      "נח לכעוס ונח לרצות"

 

מה זה נח?

איזה בן אדם מתואר בחלק זה של המשנה?

מה זה אומר "יצא שכרו בהפסדו"?

כתבו מה דעתו של כל אחד מן הקבוצה על אדם כזה, ואיך אפשר לעזור לו להשתנות אם צריך.

הוסיפו מסקנה משותפת.

 

2.      "קשה לכעוס וקשה לרצות"

מה זה קשה?

איזה בן אדם מתואר בחלק זה של המשנה?

מה זה אומר "יצא הפסדו בשכרו"?

כתבו מה דעתו של כל אחד מן הקבוצה על אדם כזה, ואיך אפשר לעזור לו להשתנות אם צריך.

הוסיפו מסקנה משותפת

 

3.      "קשה לכעוס ונוח לרצות"

מה זה נח?

מה זה קשה?

איזה בן אדם מתואר בחלק זה של המשנה?

מה זה אומר "חסיד"?

כתבו מה דעתו של כל אחד מן הקבוצה על אדם כזה, והאם ואיך אנחנו צריכים להגיע לדרגתו.

הוסיפו מסקנה משותפת

 

4.      "נח לכעוס וקשה לרצות"

מה זה נח?

מה זה קשה?

איזה אדם מתואר בחלק זה של המשנה?

מה זה אומר "רשע"?

כתבו מה דעתו של כל  אחד מן הקבוצה על אדם כזה, ואיך אפשר לעזור לו להשתנות אם צריך.

הוסיפו מסקנה משותפת

 

אחרי שכל קבוצה עובדת לבד- מתכנסים וכל קבוצה מלמדת את כולם את מה שהיא למדה.

 

כדי שהעבודה בקבוצות תהיה יעילה מומלץ שלכל קבוצה יהיה אחראי קבוצה שידאג לניהול הדיון. בנוסף יהיה גם תצפיתן שימלא דו"ח לראות כיצד התקיימו כללי הדיון. כל קבוצה תקבל משפטים לדוגמא שיהוו מסגרת להבעת דעה בתוך הקבוצה. לדוג': אני מסכימה/ לא מסכימה אתך במקרה הזה...".