בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

משימת סיכום לספר קהלת

מרים בלומנטל, 14/5/2015

מקצוע: תנ"ך
נושא: משימת סיכום לספר קהלת

עבודה המשקפת את הבנת הנלמד מספר קהלת ומעודדת את התלמידים להשתמש בחשיבה מסדר גבוה.

מהלך:

חלק א: 

בחרי אחת מהמשימות הבאות, בססי דבריך על הכתובים (אפשר כהערות שוליים!!!)

א. מאמר ביקורת:

בעקבות קריאת רב המכר קהלת , הכיני טור בקורת על הספר. על הטור לכלול: סקירת נושאים מרכזיים בספר, הצגת עמדת המחבר וכמובן- הערכתך ודעתך כקורא. מה תמליצי לציבור??

ב. ראיון:
נשלחת מטעם שבועון יוקרתי לראיין את קהלת אודות: "חיפוש משמעות אצל הנוער הישראלי". בררי עם קהלת: מהו יחסו העקרוני לחיפוש? היכן ואיך לחפש? מה דעתו על מה שעובר על הנוער?

ג. יעוץ:

קהלת, החכם מכל אדם הגיע לעיר, אנשים רבים באים לשאול בעצתו. מה ייעץ קהלת לשואלים הבאים:

X רוצה להצטרף חברת start up וחושש מהסיכונים שבהשקעה.

Y זכה בפרס הגדול בלוטו ומתלבט היכן כדאי להשקיע את הכסף.

מתוך היכרותך עם קהלת הפילוסוף- במה שונות העצות מהפילוסופיה? כיצד ניתן ליישב את ההבדלים?

חלק ב:

"בקשו חכמים לגנוז את ספר קהלת"

הכיני את פרוטוקול הדיון בכנסת הגדולה. הציגי את הדעות ואת הנימוקים להן. לו את היית שותפה בדיון, מה היית אומרת??

 

מחוון:

חלק א- 60 נקודות. בחירה של משימה אחת מתוך 3. כתיבה במשלב לשוני גבוהה וניסוח תחבירי מדוייק. מתן הוכחות לדברייך מתוך הפסוקים או/ו הפרשנים. אורך מינימאלי- עמוד אחד (מרווח שורה וחצי. גודל גופן- 12)

חלק ב- 40 נקודות. כתיבת פרוטוקול הכולל דעות בעד ונגד מנומקות ומוכחות ע"י פסוקים. הבעת עמדתך האישית והסבר לכך. כתיבה לשונית ותחבירית מדויקת וברורה. אורך מינימאלי- כ-15 שורות. (מרווח שורה וחצי. גודל גופן- 12)