בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

מטלה לסיום לימוד הלכות בישול בשבת

אושרת יצחקוב, 14/5/2015

מקצוע: תושב"ע
נושא: מטלה לסיום לימוד הלכות בישול בשבת

יצירת הזדהות/ חיבור עם חלק מתוך החומר שלמדנו- הבנתו לעומק מזויות ואופנים שונים, והצגתו בצורה מקורית. מתן משוב אישי על ביצוע המטלה

מהלך:

חלק א:

בחרי מקרה או שאלה הלכתית שמעניינת אותך באחד מן הנושאים שלמדנו במסגרת לימוד איסור בישול בשבת. את אותו נושא הציגי בארבע הדרכים הבאות:

א.  הציגי את השאלה בצורה ברורה ועניינית.

ב.  הציגי את הדין תוך שימוש בנימוקים הלכתיים, מושגים הלכתיים, הסתעפויות מחלוקת הפוסקים (אם יש).

ג. הציגי את השאלה בדרך מגוונת ויצירתית. לדוגמאסרטון, שו"ת, שאלה וכתיבת תשובה על פי מקורות, סיפור, מצגת וכדו'...

ד. העלי את המטלה היצירתית שיצרת למרחב הלמידה המקוון – מודל. ואת שני החלקים הראשונים, כולל המשוב, יש להגיש למורה בקלסר שקוף, מודפס.

חלק ב:

כתבי משוב על המטלה:

א. האם נהניתי משלבי ביצוע המשימה?

ב. איזה שלב הכי נהניתי לעשות במשימה?

ג. מה הדבר שהתחדש לי במהלך העבודה?

* את העבודה כולה יש להגיש עד לתאריך.....

מחוון:

מימדים

הצגה עניינית

הצגת הנימוקים ההלכתיים

הצגה יצירתית

צורת הגשה

משוב אישי

ניקוד

15 נקודות

35 נקודות

25 נקודות

10 נקודות

15 נקודות

תבחינים

כתיבה מנוסחת באופן ברור של הנושא והשאלה שנבחרה

הבאת כל המקורות הקשורים בנושא. הסברם. פרוט היחסים ביניהם ומסקנות

הצגת הנושא באופן מקורי. העבודה צריכה להיות ברורה ומשקפת תהליך של התבררות ההלכה ולא רק פסיקה סופית

העלאת העבודה היצירתית באופן מקוון והגשת החלקים העיוניים באופן נקי, ברור ומסודר. עמידה בזמנים.

מענה עמוק ורציני לשאלות המוצגות במשוב.

רמת תפקוד גבוהה

11-15

25-35

18-25

8-10

11-15

רמת תפקוד בינונית

6-10

14-24

10-17

5-9

6-10

רמת תפקוד נמוכה

0-5

0-13

0-9

0-4

0-5