בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

דברים הבאים מחמת הסעודה- חלק ב

צוות לב לדעת, 14/5/2015

מקצוע: הלכה
כיתה: ה-ו
נושא: מקור חיים פרק ל"ז סעיפים א'-ח'

נלמד על דינם של פירות וסוגי שתייה בסעודה, האם הם נפטרים בברכת המוציא או לא וכן מספר הלכות נלוות הקשורות לנושא הכללי: דברים הבאים מחמת הסעודה.

פתיחה למורה- היחידה תחולק לשלושה שיעורים במהלך אחד ארוך שבו כמה מחלקי המערך משותפים לכל השיעורים והיתר יש לכל אחד בפני עצמו. חלוקת המערך ע"פ שיעורים, נושאם ומקורות הלימוד:

  1. שיעור ראשון – שני סוגי מאכלים שפוטר הלחם מברכה ראשונה ואלו שלא (סעיפים א' – ב').
  2. שיעור שני – דינם של פירות וסוגי שתייה שונים בסעודה והלכות נלוות (סעיפים א, ג', ח' וי"א ומקור מפניני הלכה).
  3. שיעור שלישי – מעמדו של הלחם (דף מקורות).

 

פתיחה והזמנה ללימוד

נחלק לתלמידים פירות מרעננים שחתכנו מראש.

נקשר לשיעור הקודם: שיעור שעבר למדנו על שני סוגים של מאכלים שנפטרים בברכת המוציא ועל אלו שלא. היום בעיקר נבדוק מה דינם של פירות בסעודה ושתייה מסוגים שונים.

את נושא הפירות, נפתח בשאלה:

נמשיך ונאמר שדינם של פירות בסעודה תלוי במטרת אכילתם, האם כדי לשבוע או כדי ליהנות מטעמם. 

 

מפגש ראשוני עם המקור

פירות:

מאחר ובסעיף ד' אין התייחסות לכל המצבים של אכילת פירות נביא לתלמידים קטע מתוך פניני הלכה של הרב אליעזר מלמד בו יש התייחסות לעוד מצבים ובאופן ברור.

נקדים ונאמר לפני קריאת הקטע שהוא מדבר על ארבע מצבים בפירות. נבקש מהתלמידים להבחין ביניהם. נקרא את הקטע ונסביר אותו תוך שיתוף התלמידים.

נחזור לציורו של ניסן (שעסקנו בו בשיעור הקודם) וננסה לשייך את הפירות שהוגשו לו בסעודה למקום המתאים. מאחר והם הוגשו כקינוח נדביק אותם מחוץ לשולחן, נקיף עיגול סביבם ונכתוב במקרה שהוגשו כקינוח.

שתיה:

עתה נעבור לדינם של סוגי שתייה שונים בסעודה.

לפני שנעיין בסעיפים, ח' וי"א נבקש מהתלמידים לחלק את השתייה שהוגשה בסעודה של ניסן, מיץ ויין (אנו נוסיף תה) לשלושה סוגים (יין, שתייה קרה – מים או מיץ ושתייה חמה). 

נקרא את הסעיפים ונבקש מהתלמידים להגיד את ההלכות ולהסביר מדוע יש הבדל בין סוגי השתיה השונים. (סעיף ח'- על יין בתוך הסעודה יש לברך בגלל חשיבותו ואין הלחם פוטר אותו למרות שהוא חלק מן הסעודה.  סעיף י"א – מים וכל שתייה קרה אחרת נחשבים לחלק מן הסעודה כי אין דרך האדם לאכול בלא שתייה, לכן אין מברכים עליהם לפני והם נפטרים בברכת המוציא.  נכון הדבר גם לגבי כל סוג של שתייה חמה).

נשוב לציורו של ניסן ונשים את השתייה הקרה, היין והשתייה החמה במקום המתאים (את השתייה הקרה והחמה נדביק בשולחן, נקיף ונרשום חלק מהסעודה, את היין נדביק גם בשולחן נקיף, נוסיף כוכבית ונרשום יוצא דופן למרות שהוא חלק מהסעודה מחייב ברכה אחרונה בגלל חשיבותו)

כללי:

נעבור ללימוד ההלכות הנלוות לנושא. נבקש מהתלמידים לעיין בסעיפים א' ו ג' באופן עצמאי ולציין שתי הלכות המתארות שני תנאים לכך שהלחם יפטור את יתר המאכלים: האחד, קיומו אינו הכרחי והשני הכרחי לאותו עניין (לא הכרחי שאדם בשעת המוציא ידע אילו מאכלים יוגשו לשולחן – סעיף א', וכן הכרחי לאכול כזית לחם כדי שמאכלים שנאכלים בסעודה ייפטרו בברכת המוציא –סעיף ג'). 

 

התבוננות

נחלק דף עבודה

 

סגירה שהיא פתיחה

המשכנו לעסוק בדינם של דברים נוספים המוגשים בסעודה.  בשיעור זה עסקנו בדינם של פירות וסוגי שתייה שונים.  בנוסף, למדנו על מס' הלכות הנלוות לנושא הכללי: דברים הבאים מחמת הסעודה.

לאחר שני השיעורים האחרונים, יותר מתחדדת שאלתו השלישית של ניסן מהסיפור, מדוע דווקא הלחם קיבל מעמד כזה מרכזי. נזמין את הילדים לחשוב על כך ונאמר שאת ה"סוד" נגלה בשיעור הבא.

 

הרחבות למורה


תגיות: הלכה