בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

קידושין א, ז - חובות הורים וילדים במשפחה

נעמה פרנקל, 5/5/2015

מקצוע: תוש"בע
כיתה: י
נושא: במעגלי המשנה

בשיעור זה נלמד במשנה על שני נושאים מרכזיים: על האבחנה בין נשים לגברים בחובות הילד להוריו ובחובות ההורה לילדיו, כמו כן ניגע בהבדל בין נשים לגברים במצוות עשה ולא תעשה שתלויות בזמן ושאינן תלויות בזמן. בשיעור זה ננסה לגעת דרך המשנה בסוגיות הרגישות והלא -תמיד מדוברות של חובות התלמידים מול ההורים בבית ועל הטוב שמגיע עם חובות אלו.

[חשוב לציין: משנה זו מכילה בתוכה מספר נושאים שבשל חשיבותם חילקנו אותם לשני שיעורים שונים- כל מורה יכול לבחור את הנושא המשמעותי לכיתתו. פתיחת השיעור והסיום שונה אך שלב הבנת המשנה מקביל בשני  השיעורים.]

 

חובות הורים וילדים במשפחה:

 

הצעה לפתיחה:

1. נבקש מהתלמידים להסתובב בחדר וכשנמחא כף התלמידים נעצרים מול מי שמולם וצריכים לדבר על מה שנגיד להם.

א. לספר על המשפחה שלנו בקצרה [מי האחים וכו..]

ב. לספר על ההורים שלנו [במה עובדים, מה אוהבים לעשות וכו]

ג. לומר מה עבודת הבית שמבקשים ממני לעשות שאני הכי שונא/ת

ד. לספר על משהו שאני אוהב/ת בבית/ משפחה שלי.

 

מכאן נתחיל לצלול לעומק המשנה:

כל מצות הבן על האב, אנשים חיבין ונשים פטורות.

וכל מצות האב על הבן, אחד אנשים ואחד נשים חיבין 

וכל מצות עשה שהזמן גרמה, אנשים חיבין ונשים פטורות 

וכל מצות עשה שלא הזמן גרמה, אחד אנשים ואחד נשים חיבין.

וכל מצות לא תעשה בין שהזמן גרמה בין שלא הזמן גרמה, אחד אנשים ואחד נשים חיבין, חוץ מבל תשחית ובל תקיף ובל תטמא למתים

 

2. נבקש מהתלמידים להוציא 3 מרקרים- זה עוזר באירגון המשנה בעיניים:

נסמן בצבע אחד [להלן אדום] את חובות הגברים, בצבע אחר [ירוק להלן] את חובות הנשים ובצבע אחר [טורקיז להלן..] מתי שניהם חייבים

אפשר להסביר בקצרה את הדברים כפי שמובא פה:

 

כל מצוות הבן על האב:

[הכוונה הדברים אותם חייב האב לעשות עבור בנו כגון: למולו, לפדותו, ללמדו מלאכו, להשיאו וכו.. מפורט בפירוש הרמב"ם שבחוברת] 

                         האנשים חייבין והנשים פטורות.

וכל מצוות האב על הבן:

[הכוונה לדברים אותם חייב הבן לעשות עבור אביו- כיבוד הורים, מורא וכבוד, מפורט ברמב"ם שבחוברת]

                        אחד אנשים ואחד נשים חייבין.

וכל מצות עשה שהזמן גרמה:

[מצוות עשה שתלויות בזמן כגון: סוכה, לולב, ציצית וכו.. מפורט גם כן ברמב"ם שבחוברת]

                        האנשים חייבין והנשים פטורות.

וכל מצות עשה שלא הזמן גרמה:

[מזוזה, מעקה, צדקה וכו.. מפורט גם כן ברמב"ם שבחוברת]

                        אחד אנשים ואחד נשים חייבין.

וכל מצוה בלא תעשה, בין שהזמן גרמה ובין שלא הזמן גרמה:

                        אחד אנשים ואחד נשים חייבין.

[חוץ מבל תקיף, ומבל תשחית, ומבל תיטמא למתים.]

 

3. נבקש מהתלמידים לשאול כמה שיותר שאלות שיתחילו בהתחלה בזוגות ואח"כ נמלא את חלל החדר בשאלות, ננסה להוציא מכל זוג שאלה.

[דוגמא לשאלות.. יש כאן שאלות הבנה ושאלות עומק. בוודאי ניתן למצוא עוד..]

 

כל מצוות הבן על האב

●        מדוע הניסוח כל כך מסובך?

●        מדוע רק על האב ולא על האם?

●        מדוע בכלל מספרים שיש חובות הורים לילדים? האם זה לא ברור?

●        עד איזה גיל הורים מחוייבים לדאוג לילדיהם?

●        מה הורה חייב לעשות למען ילדו?

 

וכל מצוות האב על הבן:

●        מהן המצוות והחובות שמוטלות על הבן

●        מדוע כאן גם גברים וגם נשים חייבים?

●        מדוע אומרים את זה, האם זה לא ברור שילד צריך לכבד את הוריו?

●        מדוע משתמשים במושג "חייבים" ולא במשהו נעים יותר "ראוי"

 

מהן מצוות עשה שהזמן גרמן?

●        מהן המצוות הללו?

●        מדעו נשים פטורות?

●        מהן מצוות עשה שלא הזמן גרמן מדוע כאן נשים חייבות

●        מדוע במצוות לא תעשה גם אם הן תלויות בזמן יש חובה לנשים?

●        מדוע דווקא במצוות הללו נשים פטורות? [חוץ מבל תקיף, ומבל תשחית, ומבל תיטמא למתים.]

●        מה המקום של החובה בחיים מול המקום של הרצון?

●        איזה דברים אני עושה כי אני חייב ואיזה דברים אני עושה מרצון?

●        האם יש דברים בהם אני חייבת והייתי רוצה שיהיו מרצון?

 

4. נתמקד לדיון ולשיח בשאלות הבאות אותן נרשום על הלוח:

א. מה המשותף לכל המצוות האלה?

[השווה והשונה בין גברים לנשים במצוות השונות]

ב. לאיזה שני נושאים מרכזיים הייתם מפצלים אותם?

[חובות הורים וילדים/ חובת קיום מצוות שונות לגברים ונשים]

ג. מה המשותף לכל הדברים שנשים פטורות?

[זה פתח לדיון רציני-  יש עליו שיעור גם הוא על המשנה הזו, "נשים ומצוות" ניתן לעיין שם גם בהרחבות] 

ד. האם יש לנו מחויבויות כלפי ההורים/ כלפי הבית?

זהו נושא היחידה. תנו מקום רב לשאלה זו!

[חשוב שהאמירה בסוף הדיון תהיה שכמו בכל דבר בחיים שרוצים שיצליח לפעמים עושים דברים שפחות נוחים לנו ניתן להסתכל גם כן בהרחבות בנושא]

 

אפשר במקום שאלה זו להביא את השו"ת הבא מאתר כיפה ולבקש מהתלמידים לענות בעצמם לאותה שואלת:

 

תוכן השאלה:

שלום!

מאוד מפריע לי הקטע שההורים שלי חייבים שאני יהיה ב10 בבית,

אני בת 14 ואחותי תיכף נכנסת להדרכה וההורים שלי אמרו שאפילו אם הישבצים יהיו בשעות לא שיגרתיות הם לא ירשו לה!

ואני מפחדת, מפחדת שאני עד גיל 18 יצטרך להיתקע ב10 במיטה?!

ניסיתי להסביר להם שבאמת חשוב לי אבל הם אמרו שמצידם הם ישנים והם רוצים שגם אני יהיה סוף הסיפור!

זה מממש מקומם אותי כי כול הנערות שלי תיתבזבז ?! אני ממש פעילה בסניף ואני יודעת שזה יפגום לי הרבה..

אשמח לעצה...

 

 

 אחרי הדיונים הללו נסכם  את הדיון.

ננסה להבין למה המשנה אומרת להורים לדאוג לילדיהם אפילו שזה ברור?

 

הצעה להפנמה:

אמרו חז"ל:

השווה הכתוב כיבוד אב ואם - לכבודו של הקדוש ברוך הוא! שהרי בכיבוד אב ואם נאמר: "כבד את אביך ואת אמך", ולגבי כבוד ה' נאמר: "כבד את ה' מהונך". …

וכן השווה הכתוב מורא אב ואם - למוראו של הקדוש ברוך הוא!

 

 ובדין הוא שכך יהיה!

שהרי שלושה שותפים יש באדם: הקב"ה, אביו ואמו. אביו ואמו נותנים בו אברים וגידים, בשר ודם, והקב"ה נותן בו נשמה.

בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו, אומר הקב"ה: מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכבדוני!

ובזמן שאדם מצער את אביו ואת אמו, אומר הקב"ה: יפה עשיתי שלא דרתי ביניהם, שאילו דרתי ביניהם - ציערוני! (מסכת קידושין דף ל עמוד ב)

 

א. נבין עם התלמידים מהו חלקם של כל אחד מהשותפים  באדם

ב. נחשוב יחד מדוע זה משנה לקב"ה אם אנחנו מכבדים את הורינו

 

[אפשר.. כדי להיכנס בהתחלה ממשהו שכולם יכולים לענות עליו:  נבקש מכל תלמיד/ה לכתוב במה היא דומה לאביה/ במה דומה לאמה [באופי..]]

 

- נביא דפים וצבעים ונבקש מכל תלמיד/ה לכתוב מכתב קטן להורים- הזדמנות להודות, לשתף, להתנצל.

ניתן לעשות את השיעור לפני אסיפת הורים והמכתב יחכה להורים כשיבואו או שנאמר פשוט לתלמידים/ות להביא להורים ישירות.

 

 

להרחבה

מאמרים שמרחיבים את הדעת והלב בנושא זה:

 

כדאי לבאר לתלמידים את המושגים:

מצות עשה שהזמן גרמה

[חוץ מבל תקיף, ומבל תשחית, ומבל תיטמא למתים.]

 

לתשומת לב-

בנושא זה עלינו לדבר ברגישות המותאמת לכיתה, לצערינו, לא לכולם יש שני הורים -  ישנם תלמידים שהמצב בבית מורכב יותר.  שימו לב לאופן שאילת השאלות.

 


תגיות: מצוות, הורים וילדים, כיבוד הורים