בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

סיפור רשב"י ובנו במערה

צוות לב לדעת, 3/5/2015

מקצוע: מעגל השנה
כיתה: ז-ח
נושא: סיפור רשב"י ובנו במערה

נעיין בסיפור רשב"י ובנו במערה. דרך הסיפור נתוודע לשילוב שבין תביעה לשלמות מוחלטת מצד אחד, לבין עין טובה על המציאות מצד שני.

פתיחה ויצירת קשב

אפשר לפתוח את השיעור בשתי דרכים, כמובן ניתן גם לשלב בין שתי האפשרויות. 

אפשרות א- פעילות: נשחק במשך 2-3 דקות את המשחק 'עץ או פאלי'. אפשר לעשות זאת בדרכים שונות, כמו משחק בזוגות, או שהמורה יזרוק מטבע כמה פעמים, ולפני כל פעם אחד התלמידים ינחש על איזה צד המטבע יפול.

הקשר לשיעור יתברר בהמשך (והוא התובנה שלכל מטבע יש שני צדדים, וזאת כמשל לכך שאנו יכולים להסתכל על כל דבר משני צדדים – מהצד הביקורתי ותובע השלמות או בעין טובה).

אפשרות ב- סבב: נספר סיפור אותנטי על סיטואציה שראינו בעבר ובה התמלאנו בביקורת נוקבת (כמובן בעילום שם). נשאל את התלמידים מה הם היו חושבים לעצמם למראה סיטואציה כזו.

נספר לתלמידים, שאנחנו נפגוש היום בלימוד דמות מיוחדת בשם רשב"י ונראה את הדרך שלו להתמודד עם ביקורת על המציאות.

 

לימוד והתבוננות

בדף המצורף מובא תרגום הסיפור על מחבואם של רשב"י ובנו במערה (הסיפור הוא חלק מסיפור ארוך יותר, ומקורו במסכת שבת לג עמוד ב. כדאי להקדים ולספר בכמה משפטים את רקע בריחת רשב"י למערה). את הסיפור נחלק לשלשה חלקים. בכל שלב נבקש מאחד התלמידים לקרוא בקול ולאט, ונשאל אודותיו שאלה. את התשובות נכתוב על הלוח. אפשר כמובן לבקש מכמה תלמידים שיהיו שחקנים במהלך הקריאה. בכל חלק הם ישחקו את הטקסט הנקרא. 

  1. חלק ראשון: החיים במערה עד היציאה הראשונה ממנה.

לאחר הקריאה נשאל :

רשב"י ובנו יושבים ודבקים בה' ובלימוד התורה שתים עשרה שנה, הם מתעלים מעל הצרכים הגשמיים ונמצאים במציאות של התעלות רוחנית ובטחון בה'. 

  1. חלק שני: בין השהות הראשונה לשניה.

לאחר הקריאה נשאל:

רשב"י ובנו לאחר שנים במערה, היו במקום נפשי ורוחני של תביעה פנימית לשלמות מוחלטת. הביטוי לכך הוא חוסר היכולת לראות את הפער בין העולם הגשמי שיש בו צרכים של 'חיי שעה' לבין העולם הרוחני 'חיי העולם'. הפער בין העולמות גרם לרשב"י ובנו לשרוף את העולם הגשמי שפגשו כשיצאו מהמערה. נמשיך ונשאל את התלמידים:

  1. חלק שלישי: השהות השניה במערה, היציאה ופגישתם בזקן שנטל שתי אגודות הדסים.

לאחר הקריאה נשאל:

​נבקש מהתלמידים לכתוב במחברת דו שיח בין רשב"י לבנו בשנים עשר החודש שישבו במערה. נכוון אותם להעלות בדו שיח מחשבות סביב הישיבה המחודשת במערה, היציאה הראשונה לעולם והמחשבות הלאה. נשמע כמה מן התלמידים.

שאלות אתגר:

רשב"י ובנו יוצאים מהמערה במצב אחר ממה שנכנסו אליה. לאחר שנים עשר חודשים הם יוצאים אחרת מהפעם הראשונה שיצאו. אפשר להציע שבמהלך השנה הזו, רשב"י ובנו עסקו בהבנה של הקשר בין עולם העשיה לעולם הרוח. בראיית הטוב וביחס חיובי לעולם ולטבע. 

דרך התבוננות זו נגיע להבנת התהליך המתואר בסיפור. התביעה הקשה שאיתה יצאו רשב"י ובנו מהמערה בפעם הראשונה מתרככת מאוד בפעם השניה. בפעם הראשונה מי שלא היה במקום השלימות של רשב"י ובנו מיד נשרף, לעומת זאת ביציאה השניה רשב"י ובנו לומדים לראות בעין טובה את ישראל ואת השילוב בין העולם לבין הרוח. התהליך המופיע דרך הסיפור מראה על היכולת להבין שיש אנשים שונים ותפקידים שונים בעולם וכל אחד מהם משלב בדרכו את חיי השעה וחיי עולם. 

 

הפנמה

נציע כאן מספר אפשרויות להפנמה:

אפשרות א- דמיון: נפנה שאלה לכל אחד מהתלמידים ונבקש מהם לכתוב במחברת:

אפשרות ב- קישור לחיים:

אפשרות ג- התבוננות באש:

בקרוב נהיה כולנו ליד מדורת ל"ג בעומר.

 

סיכום, 

נסכם את המפגש שלנו עם רשב"י. חשוב לכלול בסיכום את שני הצדדים המתבטאים בשני שלבי השהות במערה, והמשלימים זה את זה. אם בפתיחת השיעור בחרנו במשחק 'עץ או פלי', נסביר את הקשר לשיעור: בדומה למטבע, כך לכל דבר יש שני צדדים. צד אחד התובע שלמות וצד שני המביט בעין טובה.

 

סגירה שהיא פתיחה

נחלק בכיתה הדסים, נבקש מכל אחד מהתלמידים להריח את הדס לברך על ריחו, ולומר דבר אחד טוב שהוא רואה בכיתה.

 

הרחבות

להעמקת הבנת הסיפור עבור המורה ניתן לעיין במאמרים הבאים:

פירוש הרב קוק בספר עין אי"ה.

הרב שמואל אריאל.  

הרב אברהם בלס.

הרב צבי שמשוני.

דף דיון מתוך אתר 'פשיטא'.


תגיות: אדם בחברה, עבודת ה', ל"ג בעומר