בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

העדי של עדי

חיה סייף, 30/4/2015

מקצוע: חינוך לשוני
כיתה: ג-ד
נושא: חסידי אומות העולם

נלמד את הסיפור 'העדי של עדי' ונחבר אותו לעולמנו.

פעילות מקדימה:

מבקשים מהתלמידים להביא מהבית תמונה שלהם עם סבא וסבתא שלהם או חפץ שהיה של סבא וסבתא שלהם וכעת הוא עבר אליהם – אל משפחתם.

 

פתיחה

קריאת הקטע הראשון של הסיפור מעמוד 9-20.

שיח כיתתי- שאלות וסוגיות לדיון:

פעילות לומדים:

מבקשים מהתלמידים להוציא את התמונות או החפצים שהם הביאו ומבקשים ממי שרוצה להציג את החפץ שלו ולספר עליו.

 

לימוד

קריאת הקטע השני של הסיפור מעמוד 21-36- חיים בזהות שאולה, חסידי אומות העולם.

שיח כיתתי- שאלות וסוגיות לדיון:

פעילות לומדים:

התלמידים יכינו תעודת חסידת אומות עולם לינינה או טרזה ויכתבו נימוקים מדוע יש להכיר בהן חסידות אומות עולם.

(התלמידים מכירים את תעודת ההוקרה מתוך אתר "יד ושם").

 

סיום

קריאת החלק האחרון של הסיפור מעמוד 38-48- חזרה לחיים, לשם ולזהות האישית.

שיח כיתתי- שאלות וסוגיות לדיון:

פעילות לומדים:

  1. לימוד השיר: "לכל איש יש שם" / זלדה
  2. התלמידים יעצבו עדי של השם שלהם בבחינת "לכל איש יש שם" בדרך יצירתית / מקורית /  ומיוחדת ויעניקו לסבתא/סבא שלהם.