בס"ד

לב לדעת - המכללה האקדמית הרצוג

כוחות מושכים מעלה ומטה

איתן אשכנזי, 31/5/2012

מקצוע: מחשבת ישראל
נושא: אני עצמי

את המילים שאנו אומרים כל בוקר בקריאת שמע: " ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך..." דרשו חז"ל לצורך של האדם להפגש עם הקב"ה ולעבדו בשני יצריו: ביצר הטוב וביצר הרע. אמירה זו מכירה בכך שבתוך כל אחד מאיתנו מתחוללת סוג של מלחמה. ישנם כוחות השואפים ומבקשים לצמוח ולהתקדם וישנם כוחות המבקשים להחליש ולייאש.

בחלק זה אנחנו מזמינים אותך להעמיק בהכרה זו ולהתבונן בתוך עצמך מה הם הכוחות שיש בך: אילו כוחות הם כוחות של בריאות וצמיחה ואלו מהכוחות הם כוחות שדווקא מעכבים את צמיחתך והתקדמותך.

 

ספר דגל מחנה אפרים (רבי משה חיים אפרים – נכדו של הבעש"ט) – פרשת תולדות – ד"ה ויתרוצצו:

" ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך לדרש את ה' ויאמר ה' לה שני גויים בבטנך ושני לאומים ממעיך יפרדו ולאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר.

ויש לומר דהתורה מרמזת לנו בזה מוסר השכל מאד על פי הידוע שיש שני יצרים באדם יצר טוב ויצר רע וזה היה תכלית בריאת האדם בשני יצרים שישתדל האדם לעשות מיצר הרע יצר טוב והיינו לעבוד ה' יתברך בכל עניינים שהם מצד יצר הרע כמאמרם ז"ל (אבות פ"ד מ"א) איזהו חכם הלומד מכל אדם ואיתא בספרים של הרב הקדוש מפולנאה ואפילו מיצר הרע וידוע דזה לעומת זה עשה אלוקים..."

 

מהלך השיעור:

 

לימוד של דגל מחנה אפרים.

 

דיון בשאלה מה  פירוש לעבוד את ה' בשני היצרים?

[תשובות  התלמידים:

1.ההתמודדות מול הרע מחזקת את הטוב

2.יש לנתב את הכוחות של הרע לכיוון החיובי

3.הרע הוא רקע להבליט את הטוב]

 

ביקשתי מהתלמידים שיחשבו על מצב בו הם רואים משפט של עצמם בשמים ולחשוב מה יאמר הסנגור ומה יאמר הקטגור.- ניתן לבקש מהם שיכתבו זאת .

 


תגיות: עבודת ה', יצרים