תיכון
יסודי
גני ילדים
חומרי הוראה > תיכון > תלמוד > סנהדרין עד ע"א: רודף - על ההתערבות

סנהדרין עד ע"א: רודף - על ההתערבות

צוות לב לדעת, חנה גודינגר (דרייפוס)
הדפסה
מקצוע: תלמוד
נושא: רודף: על ההתערבות

שיעור זה הוא הצעה לשיעור פתיחה לסוגיית רודף והוא עוסק בשאלה הגדולה המונחת בבסיס דין זה והיא המחויבות שתובעת ממנו התורה לשים לב למה שקורה סביבנו ולהתערב כאשר יש לנו את האפשרות להשפיע על המתרחש מסביב. נבחן את התביעה הזו ואת ההשלכות שלה לעולם המודרני שלנו ולחיים של התלמידים עצמם.

 

מקורות:

 

1.מסכת סנהדרין דף עג ע"א

ת''ר מניין לרודף אחר חבירו להרגו שניתן להצילו בנפשו? ת''ל "לא תעמוד על דם רעך"

והא להכי הוא דאתא? האי מיבעי ליה לכדתניא: מניין לרואה את חבירו שהוא טובע בנהר או חיה גוררתו או לסטין באין עליו שהוא חייב להצילו? ת''ל לא תעמוד על דם רעך

אין ה''נ

ואלא ניתן להצילו בנפשו מנלן? אתיא בקל וחומר מנערה המאורסה מה נערה המאורסה שלא בא אלא לפוגמה אמרה תורה ניתן להצילה בנפשו רודף אחר חבירו להרגו על אחת כמה וכמה

וכי עונשין מן הדין?

דבי רבי תנא הקישא הוא "כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש" וכי מה למדנו מרוצח מעתה הרי זה בא ללמד ונמצא למד מקיש רוצח לנערה המאורסה מה נערה המאורסה ניתן להצילה בנפשו אף רוצח ניתן להצילו בנפשו

ונערה מאורסה גופה מנלן?

כדתנא דבי ר' ישמעאל דתנא דבי רבי ישמעאל "ואין מושיע לה" הא יש מושיע לה בכל דבר שיכול להושיע 

 

2.חוק לא תעמוד על דם רעך, 1998

(א)   חובה על אדם להושיט עזרה לאדם הנמצא לנגד עיניו, עקב אירוע פתאומי, בסכנה חמורה ומיידית לחייו, לשלמות גופו או לבריאותו, כאשר לאל-ידו להושיט את העזרה, מבלי להסתכן או לסכן את זולתו.

(ב)   המודיע לרשויות או המזעיק אדם אחר היכול להושיט את העזרה הנדרשת, יראוהו כמי שהושיט עזרה לעניין חוק זה; בסעיף זה, "רשויות" - משטרת ישראל, מגן דוד אדום ושירות הכבאות.

 

הצעה למהלך שיעור:

 

א. פתיחה: נכתוב על הלוח את הפסוק: "לא תעמוד על דם רעך" ונבקש מכל תלמיד לומר מילה שמתעוררת בו למקרא הפסוק הזה.

ב. צפייה בסרטון: כפתיח לשיעור נצפה יחד עם מהתלמידים בסרטון קצר ואמיתי שצולם בשנת 2007 כאשר אירעה תאונה בכביש 44 בה נפגע רוכב האופנוע, שגסס על הכביש במשך דקות ארוכות בלא שאף אחד מנהגי המכוניות עצר כדי להושיט לו עזרה.

ג. דיון: בעיתונות ובדעת הקהל היתה ביקורת חריפה בעקבות התנהגות העוברים ושבים בסרטון שצפינו בו. נערוך עם התלמידים דיון בשאלה מה מעוררת בהם ההתנהגות הזו ומה הגורמים שהם רואים להתנהגות זו. דיון זה יפתח את היחס של התלמידים למידת ההתערבות הנדרשת מהם במצבים מסוימים ואת העכבות שעשויות למנוע ממנו להתערב ולהגיב. בנוסף הדיון יפתח את השאלה הציבורית בדבר אופיה של התרבות בה אנחנו חיים בהקשר זה.

ד. לימוד: נלמד עם התלמידים את הסוגיה הפותחת בעניין דין רודף, זו המחפשת את מקורו של דין זה. סוגיה זו בנויה במבנה יחסית קלאסי ובעזרה נכונה ניתן לבקש מהתלמידים להצליח ולפצח את הסוגיה בכוחות עצמם. הסוגיה מחפשת אחר מקורו של דין רודף ומציעה בהקשר זה שלושה מקורות: הפסוק "לא תעמוד על דם רעך", דין נערה מאורסה ורוצח. נבחן עם התלמידים האם הם רואים הבדל בין המקורות השונים שהסוגיה מציעה ובעיקר נבחן את המכנה המשותף בין שלושת המקורות: שלושתם עוסקים במקרה בו יש אדם שנמצא בסכנה והתורה מתירה וגם תובעת מהזולת הצופה להתערב ולסייע לאדם להינצל מהסכנה בה הוא נמצא. 

ה. ניסוח חוק: נספר לתלמידים שבעקבות מקרים כגון זה שצפינו בהם בסרטון הציע חבר הכנסת חנן פורת (שכדאי לנצל את ההזדמנות לספר לתלמידים קצת על אופיו ואישיותו) לתקן חוק בשם "לא תעמוד על דם רעך" שיעסוק בדיוק בעניין זה. נבקש מכל קבוצת תלמידים להציע את החוק שהיו מציעים הם עם הסיוגים עליהם היו מעירים הם. לאחר שהתלמידים יציעו את ניסוחי הצעות החוק שלהם, נחלק לתלמידים את הצעת החוק שהוגשה ואף אושרה בכנסת ונדון בנקודות שהוא מציף: מה מוגדרת סכנה בחוק שמחייבת התערבות? מתי קובע החוק שאין צורך להתערב? מה מוגדרת התערבות ועזרה בחוק? מה עונשו של מי שעובר על חוק זה? כל אחת מהשאלות הללו יכולה לפתוח דיון וכדאי לבחור איזה מהדיונים לפתוח בכיתה. דרך טובה לפתוח את הדיון היא ההשוואה שבין החוק לבין הצעות החוק שכתבו התלמידים.

ו. תרגיל כתיבה: נבקש מכל תלמיד לכתוב דו שיח שמתרחש בינו לבין אדם שמבקש לפגוע באדם שלישי. השיחה שבמקרה של דין רודף היא בדיוק מה שלא מתאפשר לעשות לאור לחץ הזמנים שמחייב התערבות בצורה של פעולה מיידית  - תפתח את נקודת הזמן הזו בזווית ראייה נוספת. נבקש מהתלמידים שמוכנים לקרוא בקול את שכתבו לשתף את הכיתה בשיחה שיצרו בם. לאחר שהתלמידים מקריאים את שכתבו, נלמד יחד את השיחה שהגמרא בכ"ז מציעה בהקשר זה, כפי שעולה בגמרא בדף עב ע"ב "ת"ש רודף שהיה רודף אחר חבירו להורגו אמר לו ראה שישראל הוא ובן ברית הוא והתורה אמרה שופך דם האדם באדם דמו ישפך" ונראה מה השיחה שמציעה הגמרא מוסיפה על גבי מה שכתבו התלמידים.  

ז. חברותת דיבור: הדילמה שהצפנו בשיעור זה היא דילמה שבצורה עדינה יותר כולנו נתקלים בה במהלך היום יום. נבקש מכל תלמיד לנסות ולחשוב על סיטואציה כזו ולהיזכר כיצד הוא בחר לפעול ומה ליווה את הבחירה שלו לפני ואחרי ההתרחשות. נבקש מכל תלמיד לשתף בדיבור את החברותא שלו. הכלל בשיתוף יהיה שלחברותא אסור להתערב במהלך השיתוף ורק לאחר מכן לבחור שאלה אחת אותה הוא שואל את בן זוגו בעקבות מה שסיפר לו.

 

תשומת לב:

שיעור זה עוסק בשאלת המקום בו ההלכה והנפש דורשות התערבות ולקיחת אחריות על המתרחש בסובב אותנו. זו שאלה אקטואלית מאד בחיי התלמידים שלנו והיא הזדמנות מצוינת לראות איך לימוד סוגיה שעוסקת לכאורה בעניינים רחוקים ממנו  - יכולה לפגוש את ההתלבטויות ואת החיים שלנו כיום. חשוב לראות לא לפספס את ההזדמנות הזו.

 

חדש באתר

עושים סיפור!
הצטרפו אלינו להרפתקאות בעקבות הספרים!

מהבלוג שלנו

פרשנות פנימית לווידוי
הצעה לפרשנות פנימית לתחנון ולווידוי שבמרכז תפילת יום הכיפורים.
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים
אנחנו מתחדשים!!! תכף תכף ועוברים לבית חדש, לאתר חדש. מוזמנים להשתתף איתנו בבניה ובדיוקים, נשמח אם תוכלו להצטרף אלינו ולמלא את 'שאלון לב לדעת'. מחכים לכם... לכניסה לסקר לחצו כאן