תיכון
יסודי
גני ילדים
חומרי הוראה > תיכון > תושב"ע > הלל הזקן, חלק ד' - היחס לזולת

הלל הזקן, חלק ד' - היחס לזולת

רבקה ליבוביץ', צוות לב לדעת
הדפסה
מקצוע: תושב"ע
נושא: יחידת אגדה

שיעור זה הוא המשך ישיר לבירור תפיסת העולם הייחודית של הלל, הנלמדת דרך המחלוקת שלו עם שמאי. נפגוש ביטוי לתפיסות העולם השונות בשדה של היחס לזולת, ונכיר לעומק את הענווה של הלל הזקן שמהווה דוגמה לכל מנהיג ואדם.

תרגיל מוביל – מובל: יוצאים עם התלמידים למרחב גדול ומתוחם שמתאפשרת בו תנועה. התלמידים מתחלקים לזוגות. כל זוג מקבל כיסוי לעיניים. אחד מבני הזוג מכסה את עיניו, ועל השני להוליך אותו במרחב ולהכיר לו את השטח ללא מילים דרך מישוש הליכה ותנועה. כעבור 5 דקות מתחלפים.

וריאציה נוספת לתרגיל: אפשר להפוך את המרחב הגדול למסלול מכשולים/מבוך שיוצרים על ידי חוטים מתוחים בין עצים/עמודים, והמוביל אמור להנחות את המובל לעבור בבטחה.   

עיבוד:

  • איך היתה החוויה להיות מוביל? מה היא דרשה?
  • איך היתה החוויה להיות מובל? מה היא דרשה?

נרשום בצד הלוח את התכונות/הכלים של המנהיג שיעלו התלמידים.

נעבור ללימוד מדרש על התכונות הייחודיות בהנהגה של הלל. במהלך הלימוד נזמין את התלמידים לשים לב: איך מתבטאת ההובלה של הלל? אילו תכונות נלוות אליה? האם אלו תכונות שחשנו בהן בתרגיל?

 

תלמוד בבלי מסכת שבת דף ל עמוד ב

תנו רבנן: לעולם יהא אדם ענוותן כהלל, ואל יהא קפדן כשמאי.

א. מעשה בשני בני אדם שהמרו זה את זה, אמרו: כל מי שילך ויקניט את הלל ייטול ארבע מאות זוז. אמר אחד מהם: אני אקניטנו.

אותו היום ערב שבת היה, והלל חפף את ראשו.

הלך ועבר על פתח ביתו, אמר: מי כאן הלל? מי כאן הלל? נתעטף ויצא לקראתו.

אמר לו: בני, מה אתה מבקש? אמר לו: שאלה יש לי לשאול. אמר לו: שאל בני, שאל!

מפני מה ראשיהן של בבליים סגלגלות (עגלגלות)? אמר לו: בני, שאלה גדולה שאלת. מפני שאין להם מילדות פקחות.

הלך והמתין שעה אחת, חזר ואמר: מי כאן הלל? מי כאן הלל? נתעטף ויצא לקראתו.

אמר לו: בני, מה אתה מבקש? אמר לו: שאלה יש לי לשאול. אמר לו: שאל בני, שאל!

מפני מה עיניהן של תרמודיין (בני תדמור, שם מקום) תרוטות? אמר לו: בני, שאלה גדולה שאלת. מפני שדרין בין החולות.

הלך והמתין שעה אחת, חזר ואמר: מי כאן הלל? מי כאן הלל? נתעטף ויצא לקראתו.

אמר לו: בני, מה אתה מבקש? אמר לו: שאלה יש לי לשאול. אמר לו: שאל בני, שאל!

מפני מה רגליהם של אפרקיים (בני עמק הנילוס) רחבות? אמר לו: בני, שאלה גדולה שאלת. מפני שדרין בין בצעי המים (ביצות). 

אמר לו: שאלות הרבה יש לי לשאול, ומתירא אני שמא תכעוס. נתעטף וישב לפניו. אמר לו: כל שאלות שיש לך לשאול, שאל.

אמר לו: אתה הוא הלל שקורין אותך נשיא ישראל? אמר לו: הן.

אמר לו: אם אתה הוא, לא ירבו כמותך בישראל.

אמר לו: בני, מפני מה? אמר לו: מפני שאבדתי על ידך ארבע מאות זוז.

אמר לו: הוי זהיר ברוחך, כדאי הוא הלל שתאבד על ידו ארבע מאות זוז וארבע מאות זוז, והלל לא יקפיד.

 

את לימוד המדרש נתחיל בשאילת שאלות, כלי מרכזי בהבנת מדרש:

כל זוג יכתוב 5 שאלות להלל ו-5 שאלות לאיש הקנטרן (ברמת מידע חסר/הבנה/העמקה).

 

איסוף במליאה - כל זוג ישתף בשאלה אחת לכל דמות (כותבים הכל על הלוח).

תלמיד שמעוניין לבחור בשאלה ולנסות לתת לה כיוון למענה - משתף.

[שאלות לדוגמה: - איך הלל לא מעמיד את הקנטרן על מקומו, ולו בשביל כבוד הנשיאות?  - מה משמעות דבריו בסיום? – האם הלל באמת מתכוון לדבריו 'שאלה גדולה שאלת'? – מהיכן הסבלנות? – למה כל כך חשוב לקנטרן להכעיס את הלל? – מה משמעות שאלותיו? ].

 

נחזור לתרגיל ולמשימת ההתבוננות (שלב זה אפשר לערוך כדיון או לתת משימות כתיבה):

  • האם הלל לדעתכם נהג כמוביל? איך הייתם מצפים שינהג אדם במעמדו במקרה כזה? הסבירו [כמובן יכולות להיות תגובות שונות, אך כדאי להעלות את הציפייה שהלל יעמיד את המקניט על מקומו, ולו בשביל כבוד הנשיאות].
  • אילו תכונות מנהיגות והובלה מתגלות אצל הלל במעשה זה? [ענווה, סבלנות, עין טובה, ראייה מעבר למעשים הגלויים, הקשבה מעבר למילים "מה אתה מבקש", כבוד, הלל שומע את הקול הפנימי של האדם. מראה לו ששאלתו גדולה, ואז יש מקום לתשובה].
  • מה משמעות המשפט האחרון? "הוי זהיר ברוחך, כדאי הוא הלל שתאבד על ידו ארבע מאות זוז וארבע מאות זוז, והלל לא יקפיד." [הלל לא מקטין את ערכו ומודע אליו ("כדאי הוא") ועם זאת לא מתגאה בכוחותיו אלא מוביל דרכם את המקניט להבנה ולימוד. מעניין לשים לב שהלל מדבר  על 'הלל': "כדאי הוא הלל", "והלל לא יקפיד" (במקום "כדאי אני", "אני לא אקפיד") –מדגיש את זה שאסור לו ליפול לכעס בגלל תפקידו ומעמדו].

 

ראינו שההובלה של הלל במעשה עם הקנטרן התבטאה בהנהגה של עצמו, של המצב ושל הקנטרן.

  • האם לדעתך הלל באמת לא כעס? הסבלנות והענווה שמגלה- מולדות או בחיריות?
  • מה המפתח לעמידה של הלל מול המקניט, איך לא נפל לכעס? [ענווה- מפתח לכעס.מוכן לוותר על כבודו ועל כבוד הנשיאות בשביל להראות שאדם נעלה יכול לשלוט בכעסו.
  • איך אפשר להיות ענוותן כהלל?

[שתי הצעות לדוגמה: -למען ערך/תפקיד/ מטרה נעלה הסבלנות של האדם גדלה.

- להתבונן מעבר להתנהגות של האדם שמולי, לנסות להקשיב ולהבין מה הוא באמת צריך].

משימה: התחלקו לזוגות. אחד מבני הזוג משתף במקרה שבו כעס/ היה חסר סבלנות. מנסים לחשוב יחד האם ואיך אפשר להתמודד עם הכעס וללכת בדרכו של הלל. מה זה דורש מאיתנו?

אפשר לבקש לשתף במליאה במסקנות השיח.

 

העמקה:

אם השאלות הללו לא נשאלו, מעניין להעמיק בהן:

למה כל כך חשוב לקנטרן להצליח? מה המניע שלו?

[אם נעמיק במשמעות השאלות שלו, נוכל אולי להבין יותר. הקנטרן מנסה להוכיח שאין סיבה לדברים. העולם נברא כפי שנברא ויסוד הבחירה הוא אפסי. ואם יצליח להכעיס את הלל יוכיח את גישתו שאפילו סבלן כהלל לא יכול לנצח את ה'טבע' המולד. דרך תשובותיו של הלל נבין, שיש סיבה מוסרית ומשמעות לדברים. ולכן גם אפשר להאמין ולקבל את העובדה שאדם מגיע למעלה על ידי עבודה ובחירה].

*למימרה הפותחת "לעולם יהא..." נתייחס בהקשר של האגדתא הבאה.

 

 

 

חדש באתר

וספרתם לכם
שיעורים על ספירת העומר ולג' בעומר

מהבלוג שלנו

מסע למידה
מהו מסע למידה?
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים
אנחנו מתחדשים!!! תכף תכף ועוברים לבית חדש, לאתר חדש. מוזמנים להשתתף איתנו בבניה ובדיוקים, נשמח אם תוכלו להצטרף אלינו ולמלא את 'שאלון לב לדעת'. מחכים לכם... לכניסה לסקר לחצו כאן