תיכון
יסודי
גני ילדים
חומרי הוראה > תיכון > תושב"ע > העילות לגירושין - פרק י'

העילות לגירושין - פרק י'

צוות לב לדעת
הדפסה
מקצוע: תושב"ע
נושא: העילות לגירושין - פרק י'

שיעור זה יעסוק בשאלה מה העילה שבגינה יכול זוג להתגרש. המבט דרכו נבחן את הסוגיה הזו יתמקד הן במקורות ובשיטות השונות הקיימות בחז"ל ביחס לשאלה זו והן במציאות המודרנית בה אחוזי הגירושין הגיעו לרמות גבוהות מאד.

 

רקע

ננסה להבין מה האפשרות התיאורטית להתגרש יכולה להעניק לחיי נישואין שמחים ומה ניתן ללמוד על חשיבות הנישואין והקשר הזוגי מתוך נקודת מבט לא פשוטה זו .

 

מקורות

 

1. דברים כד, א-ב

כִּי יִקַּח אִישׁ אִשָּׁה וּבְעָלָהּ וְהָיָה אִם לֹא תִמְצָא חֵן בְּעֵינָיו כִּי מָצָא בָהּ עֶרְוַת דָּבָר וְכָתַב לָהּ סֵפֶר כְּרִיתֻת וְנָתַן בְּיָדָהּ וְשִׁלְּחָהּ מִבֵּיתוֹ. וְיָצְאָה מִבֵּיתוֹ וְהָלְכָה וְהָיְתָה לְאִישׁ אַחֵר.

 

2. משנה גיטין פרק ט משנה י

בית שמאי אומרים: לא יגרש אדם את אשתו, אלא אם כן מצא בה דבר ערווה, שנאמר: "כי מצא בה ערות דבר" (דברים כד, א).

ובית הלל אומרים: אפילו הקדיחה תבשילו, שנאמר:  "כי מצא בה ערות דבר" (שם).

רבי עקיבא אומר: אפילו מצא אחרת נאה הימנה, שנאמר: "והיה אם לא תמצא חן בעיניו" (שם).

 

3. הרב יוסף טיראני, שו"ת מהרי"ט חלק ב חושן משפט סימן צח

בית הלל הכי מפרשים קרא (=כך מפרשים את הפסוק): "והיה אם לא תמצא חן בעיניו" מחמת ש"מצא בה ערות דבר" שהולידה לו טינא בלבו ושנאה, אע"פ שהסבה הראשונה לא נתגלגלה אלא לפי שהקדיחה תבשילו, מכל מקום כבר היא שנואה לו רשאי לגרשה, לפי שלא יעלה זיווגו יפה.

 

4. הרב משה סופר, חידושי חתם סופר מסכת גיטין דף צ עמוד א

ובית הלל אומרים: אפילו הקדיחה תבשילו. רש"י פירש ששרפה קדירת מאכלו כפשוטו. ומלשון פירוש משנה לרמב"ם משמע לי ... בפירוש התורה דרואה שאין מדותיה וטבעה דומה לשל בעלה, והוה (=וזהו) הקדיחה תבשילו של בעל, כמו תלמיד המקדיח תבשילו ברבים שמקלקל מדותיו ודעותיו ברבים. הכי נמי (=כך גם) היא מקלקלת מעשי הבעל ורצונו, אעפ"י שהיא כשרה ומשכלת לפי דרכה אבל לא לפי דרכו.                

 

שאלות להעמקה

  • מה סיבת הגירושין כפי שעולה בפסוק? מה פירוש הביטוי "ספר כריתות"?

  • נסו לחשוב על הנחות היסוד לגבי זוגיות בריאה שניתן להסיק מהעילות לגירושין לפי כל אחת מהשיטות במשנה?

  • מה התרגומים המעשיים של "הקדיחה תבשילו"?

  • כיצד הייתן ממליצות לגבר שמתמודד עם כל אחד משלושת הקשיים שמועלים במשנה להתמודד עם הקושי?

 

 

הצעה למהלך השיעור

א. פתיח: נכתוב על הלוח את הפסוק מספר דברים המתאר את הליך הגירושין ונבקש מהבנות לכתוב לעצמן על הדף שאלות/הרהורים/התלבטויות/רגשות/מחשבות/תהיות וכו/ שעולים בהן למקרא הפסוק. השאלות יישארו בשלב זה אישיות אצל כל בת, אך יהפכו את הנושא להיות קרוב לבנות ויזמינו אותן למפגש של ממש עם הנושא המורכב בו ניגע בשיעור זה.

ב. לימוד והעמקה: נקרא יחד את המשנה ממסכת גיטין המתארת את מחלוקת התנאים לגבי הסיבות שיכולות להוביל את הבעל לגרש את אשתו, ונבקש מהבנות בחברותות או בקבוצות לנסח שאלות המופנות לכל אחת מהשיטות: מה היו שואלות את בית שמאי, את בית הלל ואת רבי עקיבא לו היו פוגשות אותם לגבי השיטה שלהם שבמשנה? נבקש מהבנות לנסח כשאלה את הקושי שמן הסתם מעוררות בהן לפחות חלק מהשיטות התנאיות. לאחר כמה דקות של חשיבה ולימוד בחברותות, נאסוף את השאלות שעולות

ג. כתיבה ודיון: נבקש מכל אחת מהבנות לבחור את אחת מהשיטות התנאיות ולנסות לנסח תשובה שמתקבלת על דעתה על השאלות שעלו לגבי השיטה שלה. אפשר להנחות את הבנות לבחור שיטה שהן מזדהות איתה, או דווקא שיטה שהן אינן מזדהות איתה – בכל מקרה כדאי לוודא שכל אחת מהשיטות מקבלת ייצוג בכיתה המנסה להסביר, גם אם לא ממש ליישב, את השאלות שהועלו ביחס אליה. בנות המוכנות לשתף במה שכתבו יקראו בפני הכיתה את שכתבו ודרך הדברים ניתן לדון בצורה עמוקה יותר בהבדלים ובגישות השונות המיוצגות בשיטות התנאיות ביחס לגירושין וכמובן גם בנגזרת שלהם על תפיסת הזוגיות במצבה התקין.

ד. לימוד בחברותות: ניתן לבנות ללמוד בחברותות עם שאלות מנחות (מוצעות לעיל בשאלות להעמקה) את פירושיהם של המהרי"ט והחתם סופר לשיטת בית הלל ונבקש מכל חברותא לנסח באופן חיובי מהי תפיסת הזוגיות המתוקנת העומדת בבסיס כל אחת מהפרשנויות.

ה. דיון: נקרא לבנות חלקים מתוך הכתבה המצורפת המתארת את אחוז הגירושין ההולך וגדל בחברה המערבית בשנים האחרונות, ומכאן נפתח בדיון אקטואלי: האם זהו מצב בעייתי? האם עולם בו אין כמעט גירושין הוא עולם אידיאלי יותר? מה צריך זוג לעשות על מנת להימנע מלהגיע לגירושין? מה בתרבות שלנו כ"כ דוחף זוגות להתגרש? 

ו. כתיבה אישית: נבקש מכל אחת מהבנות לכתוב מעין מכתב לרוח הזמן הנושבת כיום ובה קריאה והזמנה ליצירת תרבות אחרת בנקודה בה עסקנו בשיעור: שימור התא המשפחתי. נבקש מהבנות לנסח מתוך שעלה בדיון בכיתה ומתוך המחשבות שלהן בתוכן – מה הן יכולות להציע, לומר, לבקש ולהזמין את התרבות שלנו לקבל לתוכה בכדי להתמודד עם המציאות המורכבת הזו.

ז. אסיף: במידה ויש בנות המוכנות לקרוא את המכתב שכתבו, נבקש מהן להקריא אותו בכיתה. מתוך הדברים כדאי לתת סיכום שלך על הקשיים שהתרבות המערבית עם הדחפים, חוסר המוכנות להתחייב ולעבוד קשה, סף הריגוש הנמוך והגסות של מושג האמון יוצרת בתוך כולנו ועל ההשלכות שיש לכל אלו על יציבות התא המשפחתי. כדאי להדגיש בסיכום שלעיתים המעשה הטוב ביותר הוא להתגרש, ובכ"ז זוג שמגיע לקושי צריך לדעת שבעבודה קשה ובמוכנות לקבל עזרה נכונה – אפשר להתגבר על חלק מהקשיים יחד.

 

תשומת לב

סביר להניח שכמעט ואין כיתה, בה נושא הגירושין איננו תופס חלק מהבנות עם רגישות אישית: הורים גרושים, אחים גרושים, זוגיות מורכבת בתוך המשפחה שהרעיון להתגרש עובר בה מידי פעם וכו'.. כדאי מאד להיות רגיש לעניינים אלו ולמצוא את הקו העדין שמצליח לבקר את מימדי התופעה אך נותן לה גם מקום.

 

הרחבה

מצורף קישור לתוכנית העוסקת באחוזי הגירושין בארץ. התוכנית לא מתאימה לצפייה בפני התלמידות, אך כדאי להציץ עליה ולהבין קצת יותר מה המרחב התרבותי בו אנחנו חיים ואולי לבחור קטעים ולהציג אותם בפני התלמידות:

 

 

 

חדש באתר

תבואה משוגעת
תערוכה מקוונת, בעקבות תבואה משוגעת של ר' נחמן. על הקשר בין חיים ללחם.

מהבלוג שלנו

מסע למידה
מהו מסע למידה?
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים
אנחנו מתחדשים!!! תכף תכף ועוברים לבית חדש, לאתר חדש. מוזמנים להשתתף איתנו בבניה ובדיוקים, נשמח אם תוכלו להצטרף אלינו ולמלא את 'שאלון לב לדעת'. מחכים לכם... לכניסה לסקר לחצו כאן