תיכון
יסודי
גני ילדים
חומרי הוראה > תיכון > תושב"ע > ל"ט אבות מלאכה, שבת ז' משנה ב'

ל"ט אבות מלאכה, שבת ז' משנה ב'

חנה גודינגר, צוות לב לדעת.
הדפסה
מקצוע: משנה
נושא: שבת

המשנה המרכזית ביותר במסכת שבת בהקשר למלאכות שנאסרו עלינו בעשייה ביום השבת, נמצאת רק בפרק ז' של המשנה. משנה זו מונה את שלושים ותשע המלאכות שנאסרו לעשייה בשבת, וכמו שאנחנו יודעים מלאכות אלו הן רק האבות של רשימה גדולה בהרבה של מלאכות שנולדות מתוך אבות אלו ואסורות אף הן בעשייה. בשיעור זה נלמד את משנת המלאכות ונבין את המבנה שלה ואת האמירה שלה ביחס לשביתה ממלאכה שאנחנו מצווים עליה בשבת.

מקורות:

 

משנה, מסכת שבת, פרק ז', משנה ב'

אבות מלאכות ארבעים חסר אחת:

הזורע, והחורש, והקוצר, והמעמר, הדש, והזורה, הבורר, הטוחן, והמרקד, והלש, והאופה;

הגוזז את הצמר, המלבנו, והמנפצו, והצובעו, והטווה, והמיסך, והעושה שתי בתי נירין, והאורג שני חוטין, והפוצע ב' חוטין;

הקושר, והמתיר, והתופר שתי תפירות, הקורע על מנת לתפור שתי תפירות;

הצד צבי, השוחטו, והמפשיטו, המולחו, והמעבד את עורו, והמוחקו, והמחתכו;

הכותב שתי אותיות, והמוחק על מנת לכתוב שתי אותיות;

הבונה והסותר;

המכבה והמבעיר;

המכה בפטיש;

המוציא מרשות לרשות -

הרי אלו אבות מלאכות ארבעים חסר אחת.

 

תלמוד בבלי, מסכת שבת דף מט עמוד ב

"אבות מלאכות ארבעים חסר אחת" - כנגד מי? אמר להו רבי חנינא בר חמא: כנגד עבודות המשכן... דתניא: אין חייבין אלא על מלאכה שכיוצא בה היתה במשכן.

הם זרעו - ואתם לא תזרעו.

הם קצרו - ואתם לא תקצרו.

הם העלו את הקרשים מקרקע לעגלה - ואתם לא תכניסו מרשות הרבים לרשות היחיד.

הם הורידו את הקרשים מעגלה לקרקע - ואתם לא תוציאו מרשות היחיד לרשות הרבים.

הם הוציאו מעגלה לעגלה - ואתם לא תוציאו מרשות היחיד לרשות היחיד.

 

מהלך השיעור:

 

נבקש מכל אחד מהתלמידים לכתוב כמה שיותר מלאכות האסורות לעשות בשבת. נבקש מכל תלמיד להקריא את הרשימה שיצר ונכתוב אותה על הלוח. פתיחה זו שתשמש אותנו בהמשך השיעור תעזור לחיבור שבין המלאכות התיאורטיות המוזכרות במשנה לבין המלאכות היומיומיות שאסורים עלינו בעשייה בשבת.

 

נחלק את הכיתה לקבוצות וניתן לכל קבוצה ללמוד את משנת מלאכות השבת ולנסות להבין את ל"ט המלאכות שנאסרו על פי המשנה לעשות בשבת. ניתן להיעזר במצגת זו  המבקשת לתרגם את המלאכות לפעולות היומיומיות שלנו, או באתר הזה.

 

נבקש מכל אחד מהתלמידים לנסות לחבר כמה שיותר מרשימת המלאכות הכתובות על הלוח (שאספנו בפתיח של השיעור) אל רשימת המלאכות המוגדרות במשנה. זו הזדמנות להסביר לתלמידים שלכל אחת מהמלאכות שבמשנה יש עוד אוסף של פעולות שמוגדרות כתולדות של המלאכה הראשית שגם הן נאסרו מהתורה מכוח אותה מלאכה. משימה זו תהיה מן הסתם לא פשוטה לחלק מהתלמידים, אך חשוב לתת לתלמידים להתנסות בה בשביל לקרב את שפת המשנה לעולם המלאכות שלנו ובשביל להתחיל קצת להתנסות בצורת החשיבה של המרחב ההלכתי. כמובן שניתן לתלמידים להיעזר במקורות מידע או בעזרה שלנו  כשנעבור ביניהם וננסה לעזור להם להבין את המלאכה הראשית שמגדירה כל אחד מהאיסורים שכתבו.

 

ננסה יחד עם התלמידים להבין את סדר המלאכות שבמשנה ונראה שהן למעשה מורכבות מכמה קבוצות:

1. המלאכות שמלוות את תהליך יצירת הפת (הזורע עד האופה).     

2. המלאכות שמלוות את תהליך יצירת הבגד (הגוזז עד הקורע על מנת לתפור שתי תפירות).  

3. המלאכות שמלוות את תהליך יצירת הספר (הצד צבי עד המוחק על מנת לכתוב שתי אותיות).  

4. מספר מלאכות נוספות.  

נשאל את התלמידים מה מבנה המשנה שחשפנו יכול ללמד אותנו על שביתת השבת?  ונבין שלמעשה השבת מזמינה אותנו להתנתק מכל הליך היצירה היומיומי שמוביל ומייצר את אותן צרכים הכרחיים לקיום האדם: לאכול, להתלבש וללמוד.

נלמד יחד את הגמרא ממסכת שבת שמוצאת את המכנה המשותף של המלאכות במה שנעשה במשכן וננסה לחשוב מה מוסיף אלמנט זה למה שראינו בשלב הקודם של השיעור: מלאכות חיי היום יום של האדם.

 

נבקש מהתלמידים לחשוב על אחת משתי נקודות המבט שפגשנו: נקודת המבט הבסיסית שפגשנו במשנה, זו האוסרת לעשות בשבת מלאכות הקשורות למעשי הקיום היום יומיים של האדם ונקודת המבט שבגמרא האוסרת לעשות בשבת מלאכות הקשורות לחיי עבודת ה' במשכן. מנקודת המבט שבחר כל תלמיד עליו לכתוב מכתב קצר של תודה או של שאלה לנקודת מבט האחרת על מה שהיא תורמת לו גם, על מה שהיא מזמינה אותו או על מה שהיא לוקחת ממנו בתוספת שהיא מציעה לאיסורי השבת. תרגיל זה יעלה ויציף את שני המימדים הקיימים באיסורי השבת: זה שמזמין אותנו לשביתה ממעשה היום יום וזה המזמין אותנו להיכנס לתוך מרחב מקודש ועליון וכמובן יציף גם את המתחים שעשויים להיות בין שני מימדים אלו. תלמידים שיהיו מוכנים להקריא את שכתבו – יקראו בפני הכיתה את המכתב הקצר שכתבו. מתוך המכתבים נציף מעט את המתח הזה ואת ההזמנה הכפולה שיש בכל שבת המתרגשת ובאה עלינו.

 

תרגיל סיום מוזיקלי: נבקש מכל קבוצה להלביש מנגינה מוכרת על משנת המלאכות ולבצע הופעה קצרה בפני הכיתה שתמחיש ותלחין את המשנה לכדי משהו חי. המטרה של משימה זו היא לעזור לכמה שיותר תלמידים לזכור בעל פה את משנת המלאכות שהיא בסיסית ויסודית בלימוד מסכת שבת. אפשר לסיים את השיעור בחידון קצר הבוחן כמה מתוך המלאכות זוכר כל אחד מהתלמידים.

 

תשומת לב

ניתן לוותר על השלב האחרון של השיעור במידה ואתם חשים שהוא חוזר לשלב מקדים יותר של השיעור, לחילופין: ניתן לבצע אותו באמצע השיעור, לפני לימוד הגמרא ממסכת שבת במידה ואתם לא חוששים שהוא יסיט את תשומת הלב של התלמידים מהמשך שיעור רציני.

 

חדש באתר

כל אחד הוא אור קטן
שיעורים והצעות למידה לחנוכה

מהבלוג שלנו

פרשנות פנימית לווידוי
הצעה לפרשנות פנימית לתחנון ולווידוי שבמרכז תפילת יום הכיפורים.
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים
אנחנו מתחדשים!!! תכף תכף ועוברים לבית חדש, לאתר חדש. מוזמנים להשתתף איתנו בבניה ובדיוקים, נשמח אם תוכלו להצטרף אלינו ולמלא את 'שאלון לב לדעת'. מחכים לכם... לכניסה לסקר לחצו כאן