תיכון
יסודי
גני ילדים
חומרי הוראה > תיכון > תנ"ך > בראשית פרק ט' - הקשת

בראשית פרק ט' - הקשת

רעות ברוש

את קשתי נתתי בענן (ט, י"ג)   

אברבנאל :

בענין אות הקשת שנתן הקב"ה לנח ולבניו להבטיחם שלא יבוא עוד מבול והוא, כי הקשת הוא דבר טבעי יתיילד מהכאת ניצוצי השמש בדבר הלח, יתהוה על כלי המים, שיתרשם שם השמש בעגולו ובמראיו והוא ענין הקשת ועליו אמר הנביא (יחזקאל א', כ"ח) "כמראה הקשת אשר יהיה בענן בהיות הגשם"... ומה אם כן האות הברית הזה שנעשה לנח להבטחה?

  • הסבירי מהי קושיתו של האברבנאל.

 

רמב"ן יב:

1. זאת אות הברית אשר אני נותן - המשמע מן האות הזה שלא היה קשת בענן ממעשה בראשית, ועתה ברא ה' חדשה לעשות קשת בשמים ביום ענן ואמרו בטעם האות הזה, כי הקשת לא עשאו שיהיו רגליו למעלה שיראה כאלו מן השמים מורים בו, וישלח חציו ויפיצם בארץ (תהלים יח טו), אבל עשאו בהפך מזה להראות שלא יורו בו מן השמים, וכן דרך הנלחמים להפוך אותו בידם ככה כאשר יקראו לשלום למי שכנגדם ועוד, שאין לקשת יתר (=מיתר)  לכונן חצים עליו:

2. ואנחנו על כרחנו נאמין לדברי היונים שמלהט השמש באויר הלח יהיה הקשת בתולדה, כי בכלי מים לפני השמש יראה כמראה הקשת, וכאשר נסתכל עוד בלשון הכתוב נבין כן, כי אמר את קשתי "נתתי" בענן, ולא אמר "אני נותן" בענן, כאשר אמר זאת אות הברית אשר "אני נותן" ומלת קשתי מורה שהיתה לו הקשת תחלה ולכן נפרש הכתוב, הקשת אשר נתתי בענן מיום הבריאה תהיה מן היום הזה והלאה לאות ברית ביני וביניכם, שכל זמן שאראנה אזכיר כי ברית שלום ביני וביניכם:

3. ואם תבקש מה טעם בקשת להיות אות, הנה הוא כטעם עד הגל הזה ועדה המצבה (להלן לא נב) - וכן כי את שבע כבשות תקח מידי בעבור תהיה לי לעדה (להלן כא ל), כי כל הדבר הנראה שיושם לפני שנים להזכירם ענין נדור ביניהם יקרא אות, וכל הסכמה ברית, וכן במילה אמר והיה לאות ברית ביני וביניכם (להלן יז יא) בעבור ההסכמה שימולו כל זרע אברהם לעבדו שכם אחד:

 ועוד, כי כאשר תראה בהפוך הנזכר יהיה זכר לשלום כאשר כתבנו - ובין שתהיה הקשת עתה בין שהיתה מעולם בטבע, הטעם באות שבה אחד הוא:

 

1. מהי הדעה הראשונה שמביא הרמב"ן בשאלה מתי נוצרה הקשת?

מה מבטאת צורתה של הקשת?

2. מהי הדעה השניה שמביא הרמב"ן בשאלה מתי נוצרה הקשת? מהי תשובתו של הרמב"ן לקושייה שראינו באברבנאל? כיצד הוא מוכיח זאת מן הפסוקים?

3. מהו פירוש הביטוי 'אות ברית' ע"פ הרמב"ן? האם ע"פ פירוש זה יש משמעות לצורתה של הקשת?

            

א. מראה תמונה של קשת – מה מרגישים כשרואים קשת?

הברכה שמברכים: "זוכר הברית ונאמן בבריתו וקיים במאמרו" – איך הברית קשורה לקשת

 

ב. הסבר מתוך ויקיפדיה על היווצרות הקשת:

 

 

קשת בענן היא תופעת טבע אופטית , הנוצרת כתוצאה משבירה, נפיצה והחזרה של קרני אור  הבוקעות ממקור נקודתי או כמעט נקודתי. בדרך כלל הכוונה היא לקשת הנובעת משבירת אור השמש. הקשת נראית בכיוון הנגדי למקור האור, לאחר שהאור נתקל בדרכו במקום בו נמצאות טיפותמים   רבות בעלות צורה דומה, הגורמות יחד להיווצרות מראה ייחודי זה. בעזרת מקור אור מלאכותי ניתן ליצור קשת בצורת מעגל  שלם אולם אדם הניצב על פני כדור הארץ  וצופה בקשת שמקור האור שלה הוא השמש  או הירח,  יראה אותה תמיד בצורה של חלק ממעגל, כלומר קשת גאומטרית ומכאן מקור שמה של התופעה.

הקשת מורכבת מצבעי הספקטרום, המסודרים לפי אורך הגל ש שלהם. נהוג לחלק את הספקטרום הרציף של הקשת לצבעים בדידים הקרויים "צבעי הקשת".

 

ג. נקרא את הפסוקים:

ח'- י"א: כריתת הברית.

י"ב- י"ז: מתן אות הברית.
 

 הבטחת ה': שלא יהיה עוד מבול לשחת. האות להבטחה זו: הקשת. מה הקשר? נראה בדף – אברבנאל והרמב"ן.

 

על פי הפסקה הראשונה:
א. מתי נבראה הקשת?
בשעת כריתת הברית עם נח.
ב. מה הקשר בין תוכן הברית שכרת הקב"ה בינו לבין נח ובניו, לבין הקשת?
הקשת צורה כקשת שלא מופנת לארץ, וכמו כן אין לה חיצים, ללמדנו שאין יותר חיצים מהשמים. במקום הזעם והעונש- המסומלים לפרקים בכתוב בחיצים, יבואו עתה ימי השלום והאהבה.

על פי הפסקה השניה:
א. מתי נבראה הקשת, ומהן ההוכחות מהפסוק שהרמב"ן מביא לחיזוק דבריו?
בששת ימי בראשית. ההוכחות: את קשתי נתתי- בעבר, קשתי= הקשת שלי, שכבר הייתה לי.


ב. מה הקשר בין תוכן הברית שכרת הקב"ה בינו לבין נח ובניו, לבין הקשת, ומהן ההוכחות שהרמב"ן מביא לחיזוק דבריו (על מנת להבין את ההוכחות עלייך לפתוח את המקורות)?
אין קשר. ההוכחות: בברית של לבן עם יעקב נבחר הגל לעד על הברית, ואין שום קשר בין הברית לבין העדות על הברית. וכמו כן בברית של אברהם עם אבימלך העדות הייתה 7 כבשות שאבימלך לקח מאברהם, ואין בין העדות לבין הברית שום קשר!ה' כרת ברית זו בגלל רחמיו ואורך אפו, ולא מפני שחדל הגזל והחמס מן העולם, ולא מפני שהיטהרה האנושות מן החטא. להקריא מתוך זכרונות של מוסף ר"ה: וגם את נח באהבה זכרת ותפקדהו בדבר ישועה ורחמים"
המבול- מבטא את מידת הדין של הקב"ה- וכתוצאה מכך את היראה שלנו מפניו. הברית והאות- מבטאים את מידת הרחמים של הקב"ה- וכתוצאה מכך את האהבה שלנו אליו. שני הצדדים הללו מהווים עבורנו שני צדדים, ששניהם צריכים להיות לנו בעבודת ה'.

 

חדש באתר

קהילות מקצועיות
מתחדשים לקראת השנה החדשה! מוזמנים להירשם לקהילת מורים מעצימה (60 ש''ש) במחש''י, תנ''ך, תושב''ע ואומנות.

מהבלוג שלנו

פרשנות פנימית לווידוי
הצעה לפרשנות פנימית לתחנון ולווידוי שבמרכז תפילת יום הכיפורים.
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים
אנחנו מתחדשים!!! תכף תכף ועוברים לבית חדש, לאתר חדש. מוזמנים להשתתף איתנו בבניה ובדיוקים, נשמח אם תוכלו להצטרף אלינו ולמלא את 'שאלון לב לדעת'. מחכים לכם... לכניסה לסקר לחצו כאן