תיכון
יסודי
גני ילדים
חומרי הוראה > תיכון > תנ"ך > שמואל א' פרק ב': תפילת חנה ואמונתה

שמואל א' פרק ב': תפילת חנה ואמונתה

גלעד שטראוס
הדפסה
מקצוע: תנ"ך
נושא: נביאים, שמואל

קריאה לפי דמויות: 

נחלקים לקבוצות של 4 בעלי תפקידים: קריין; חנה; אלקנה ועלי.

לאחר הקריאה, כל קבוצה דנה בשאלות המופיעות בהמשך, כותבים את התשובות.

א ויהי איש אחד מן-הרמתיים, צופים--מהר אפריים; ושמו אלקנה בן-ירוחם בן-אליהוא, בן-תוחו בן-צוף--אפרתי.  ב ולו, שתי נשים--שם אחת חנה, ושם השנית פנינה; ויהי לפנינה ילדים, ולחנה אין ילדים.  ג ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה, להשתחוות ולזבוח לד' צבאות בשילה; ושם שני בני-עלי, חופני ופינחס, כוהנים, לד'.  ד ויהי היום, ויזבח אלקנה; ונתן לפנינה אשתו, ולכל-בניה ובנותיה--מנות.  ה ולחנה, ייתן מנה אחת אפיים:  כי את-חנה אהב, וד' סגר רחמה.  ו וכיעסתה צרתה גם-כעס, בעבור הרעימה:  כי-סגר ד', בעד רחמה. ז וכן יעשה שנה בשנה, מדי עלותה בבית ד'--כן, תכעיסנה; ותבכה, ולא תאכל.  ח ויאמר לה אלקנה אישה:

חנה למה תבכי ולמה לא תאכלי, ולמה, יירע לבבך:  הלוא אנוכי טוב לך, מעשרה בנים.

לשומעים: כיצד חנה מרגישה אחרי הדברים של אלקנה? מפויסת? פגועה? רגש אחר?

 

ט ותקם חנה, אחרי אוכלה בשילה ואחרי שתה; ועלי הכוהן, יושב על-הכיסא, על-מזוזת, היכל ד'.  י והיא, מרת נפש; ותתפלל על-ד', ובכה תבכה. יא ותידור נדר ותאמר:

ד' צבאות אם-ראה תראה בעוני אמתך וזכרתני ולא-תשכח את-אמתך, ונתת לאמתך, זרע אנשים--ונתתיו לד' כל-ימי חייו, ומורה לא-יעלה על-ראשו. 

לחנה: מה הכי מעיק עליך? מדוע את מוותרת על הילד לפני שקבלת אותו?

 

יב והיה כי הרבתה, להתפלל לפני ד'; ועלי, שומר את-פיה.  יג וחנה, היא מדברת על-ליבה--רק שפתיה נעות, וקולה לא יישמע; ויחשבה עלי, לשיכורה.  יד ויאמר אליה עלי:

עד-מתיי תשתכרין; הסירי את-יינך, מעלייך. 

לשומעים: עלי בטוח שחנה שיכורה, הוא גוער בה בלי לברר. מה למדים מכך על צורת התפילה שלה?

 

טו ותען חנה ותאמר:

לא אדוני, אישה קשת-רוח אנוכי, ויין ושיכר לא שתיתי; ואשפוך את-נפשי, לפני ד'.  טז אל-תיתן, את-אמתך, לפני, בת-בלייעל:  כי-מרוב שיחי וכעסי, דיברתי עד-הנה. 

יז ויען עלי ויאמר:

לכי לשלום; ואלוהי ישראל, ייתן את-שלתך, אשר שאלת, מעימו. 

יח ותאמר:

תמצא שפחתך חן בעיניך

לעלי: כיצד עתה, השתכנעת מיד, ועל סמך מה אתה מברך אותה בבטחון?

 

ותלך האישה לדרכה ותאכל, ופניה לא-היו-לה עוד.  יט וישכימו בבוקר, וישתחוו לפני ד', וישובו ויבואו אל-ביתם, הרמתה; ויידע אלקנה את-חנה אשתו, ויזכרה ד'.

 כ ויהי לתקופות הימים, ותהר חנה ותלד בן; ותקרא את-שמו שמואל, כי מד' שאלתיו.  כא ויעל האיש אלקנה, וכל-ביתו, לזבוח לד' את-זבח הימים, ואת-נדרו.  כב וחנה, לא עלתה:  כי-אמרה לאישה:

עד ייגמל הנער והביאותיו ונראה את-פני ד', וישב שם, עד-עולם. 

כג ויאמר לה אלקנה אישה:

עשי הטוב בעינייך, שבי עד-גומלך אותו--אך יקם ד', את-דברו

 לאלקנה: מה אתה חושב על חנה? למה התכוונת בסוף דבריך: "אך יקם ד'..."?

 

ותשב האישה ותינק את-בנה, עד-גומלה אותו.  כד ותעלהו עימה כאשר גמלתו, בפרים שלושה ואיפה אחת קמח ונבל יין, ותביאהו בית-ד', שילה; והנער, נער.  כה וישחטו, את-הפר; ויביאו את-הנער, אל-עלי.  כו ותאמר:

בי אדוני, חי נפשך אדוני; אני האישה, הניצבת עימך בזה, להתפלל, אל-ד'.  כז אל-הנער הזה, התפללתי; וייתן ד' לי את-שאלתי, אשר שאלתי מעימו.  כח וגם אנוכי, השאילתיהו לד', כל-הימים אשר היה, הוא שאול לד';

וישתחו שם, לד'.  {ס}

לשומעים: באיזה רגש מביאה חנה את שמואל? לאיזה רגש היה אפשר לצפות?

 

א ותתפלל חנה, ותאמר:

עלץ ליבי בד', רמה קרני בד'; רחב פי על-אויביי, כי שמחתי בישועתך. ב אין-קדוש כד', כי אין בלתך; ואין צור, כאלוהינו. ג אל-תרבו תדברו גבוהה גבוהה, ייצא עתק מפיכם: כי אל דעות ד', ולו נתכנו עלילות. ד קשת גיבורים, חתים; ונכשלים, אזרו חיל. ה שבעים בלחם נשכרו, ורעבים חדלו, עד-עקרה ילדה שבעה, ורבת בנים אומללה. ו ד', ממית ומחייה; מוריד שאול, ויעל. ז ד', מוריש ומעשיר; משפיל, אף-מרומם. ח מקים מעפר דל, מאשפות ירים אביון, להושיב עם-נדיבים, וכיסא כבוד ינחילם:  כי לד' מצוקי ארץ, וישת עליהם תבל. ט רגלי חסידיו ישמור, ורשעים בחושך יידמו:  כי-לא בכוח, יגבר-איש. י ד' ייחתו מריביו, עליו בשמיים ירעם--ד', ידין אפסי-ארץ; וייתן-עוז למלכו, וירם קרן משיחו.  {פ}

מה עקר ההודאה של חנה?

כיצד הדבר קשור לתפילת הנדר שלה?

 

סיכום:

היכן ומתי פוגשת חנה את אלוקים? מה התוצאה של המפגשים?

מה הבשורה של חנה בתפילתה?

יש טוענים: "תפילת חנה היא כותרת לכל ספר שמואל" (שמואל א' ושמואל ב'). אלו ארועים בספר שמואל מוכיחים זאת?

 

עבודה אישית: השוי בין התפילה האישית שלך ובין תפילת חנה (גם בגישה לתפילה וגם בדרך התפילה). האם יש לך מה להמליץ לחנה? האם את מוצאת אצלה המלצות לתפילה שלך?

חדש באתר

השתלמויות מקוונות
נפתחה ההרשמה להשתלמויות תשפ"ב. פרטים והרשמה במודעה המצורפת.

מהבלוג שלנו

פרשנות פנימית לווידוי
הצעה לפרשנות פנימית לתחנון ולווידוי שבמרכז תפילת יום הכיפורים.
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים
אנחנו מתחדשים!!! תכף תכף ועוברים לבית חדש, לאתר חדש. מוזמנים להשתתף איתנו בבניה ובדיוקים, נשמח אם תוכלו להצטרף אלינו ולמלא את 'שאלון לב לדעת'. מחכים לכם... לכניסה לסקר לחצו כאן