תיכון
יסודי
גני ילדים
חומרי הוראה > תיכון > תלמוד > סוכה לא ע"א - ע"ב: חיוב הדר בארבעת המינים

סוכה לא ע"א - ע"ב: חיוב הדר בארבעת המינים

נדב סלובין

הצעה להוראת הסוגיה בנושא חיוב הדר בארבעת המינים, וההשלכות הנובעות ממנה: מהו גדר ההידור ומה תפקידו בעבודת ה'.

 

רקע קצר על הסוגיה:

כתוב בתורה, "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ-עבת וערבי-נחל ושמחתם לפני יי אלקיכם שבעת ימים" (ויקרא כג:מ). המשנה מריש פרק ג' במסכת סוכה מלמדת: "לולב הגזול והיבש פסול" (סוכה כט:).  לפי החכמים, הפסול של יבש נובע מהחיוב ל"פרי עץ הדר," שזה האתרוג ושממנו מקישים לשאר ארבעת המינים.  נלמד בסוגייתנו שר' יהודה חולק וסובר שאין שום חיוב להדר בארבעת המינים, וגם האתרוג וגם הלולב אינם נזקקים להיותם הדר - אלא, הדר הוא שם עץ.  על ידי לימוד פשט הגמרא, נעסוק בשאלות היסודיות שיושבות בעומק המחלוקת בסוגייתנו ובעומק ליבנו גם: מה הוא ההידור, היופי, ומה תפקידו בעבודתנו כלפי הקב"ה?

 

מקורות:

תוספות לא. "לא מצא אתרוג".

 • יבש כשר מדרבנן.

רמב"ם הלכות לולב ח:א ובראב"ד שם.

 • רמב"ם - יבש כשר בשעת הדחק מדאורייתא (למרות שאינו הדר?)
 • ראב"ד - יבש אינו כשר בשעת הדחק אלא ליטול באלמע לזכר.

אור שמח על הרמב"ם שם "הרא"ש כתב (סוכה פ"ג) בסימן י"ד… דכבר קיים מצותו כדין".

 • מסביר האור שמח - משום שמדאורייתא הדר הוא ענין יחסי, ולכן נחשב הדר.

 

שאלות לעיון:

 • מה קשה באמירת חכמים: "אין שעת הדחק ראיה"?
 • רבי יהודה מסביר כל ההלכות של ארבעת המינים לפי צורך אחר. תנו שלש דוגמאות לאמירה זו.
 • מה הן ארבע התפיסות (חכמים לפי הראב"ד, חכמים לפי האור שמח, ר' יוחנן לפי רבא, ור' יוחנן לפי הסכמת הגמרא) ביחס תפקידו של ה"הדר," היופי, בעבודת ד' שלנו?

 

תורף החידוש הלמדני:

המחלוקת בסוגייתנו היא מחלוקת בהבנת תפקיד ההידור, היופי בעבודת השם. רבי יהודה סובר שאין תפקיד להשקפת הבן אדם בעבודת השם, אלא תפקידו הוא לבצע את מצוות השם כמות שהשם מכריח.  רבא סובר שיש לו מקום, שמקומו הוא מבוטא בהדר האתרוג, אבל הוא לא קשור לכל חלק המצוה. חכמים סוברים שבכל פעולת הבן אדם, הוא חייב להכניס את השקפתו וחלק מרצון השם הוא שיהיה משובח במבט בני אדם.

 

נביא לכיתה דפים וצבעים/ טושים, ונבקש מכל תלמיד לצייר לולב ואתרוג יפים,  לפי הדמיון האישי שלו.

בסיום הלימוד – ניתן לעשות אחת מהפעילויות הבאות:

 • כתיבה אישית יצירתית: נסה להיכנס לנקודת המבט של הלולב היבש. כתוב תגובתו של הלולב היבש לשתיים מהשיטות שלמדנו בשיעור.
 • תפילה - כתוב "יהי רצון" שיש לאומרו לפני נטילת לולב, מנקודת המבט של אחת מהשיטות שלמדנו בשיעור ביחס להידור (התייחס בדבריך לעניין היופי וההדר).
 • שאלה אישית: לאיזו מהשיטות שלמדנו בשיעור ביחס לתפקיד ההידור והיופי בעבודת ה' אתה קרוב יותר? במה? האם היית רוצה להתקדם לכיוון מסויים בתחום זה? לאיזה?
 • בכיתות בהן התרגיל הקודם מאתגר מדי, אפשר לשאול: נסה לתאר מצווה אחת שבה עבודת ה' שלך (מבחינת ההידור והיופי) דומה לאחת השיטות שלמדנו בשיעור.

 

לתשומת לב:

ניתן לדלג על שני ה"אמר מר"ים בראש לא: ("אמר מר כשם… דאתי למסרך"), שאינם קשורים לענייננו לחלוטין, ולחזור אליהם בשיעור אחר.
העניין של היופי הוא מורכב ומעסיק מאוד תלמידים בגיל התיכון. חשוב ללמד על נושא זה עם גיל יחסי מבוגר ולהרחיב בעניין בדיונים ובעזרת מאמרים חיצוניים, תוך התייחסות למקומו הנכון של היופי וליחסו לערכים אחרים – בעבודת ה' ובתחומי החול.

 

הרחבות

 1. פירוש המשניות לרמב"ם על משנתינו.
 2. רש"י על משנתינו - ד"ה "יבש".

 

חדש באתר

קהילות מקצועיות
מתחדשים לקראת השנה החדשה! מוזמנים להירשם לקהילת מורים מעצימה (60 ש''ש) במחש''י, תנ''ך, תושב''ע ואומנות.

מהבלוג שלנו

פרשנות פנימית לווידוי
הצעה לפרשנות פנימית לתחנון ולווידוי שבמרכז תפילת יום הכיפורים.
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו והיו חלק
מקהילת אנשי חינוך חולמים ויוצרים
אנחנו מתחדשים!!! תכף תכף ועוברים לבית חדש, לאתר חדש. מוזמנים להשתתף איתנו בבניה ובדיוקים, נשמח אם תוכלו להצטרף אלינו ולמלא את 'שאלון לב לדעת'. מחכים לכם... לכניסה לסקר לחצו כאן